Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Specjalizacja radiowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-M-DM-Z2SPRA-DZI Kod Erasmus / ISCED: 15.1 / (0321) Dziennikarstwo
Nazwa przedmiotu: Specjalizacja radiowa
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: DK-ZAOCZNE II STOPNIA 2 semestr, 1 rok (spec: Dziennikarska)
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Zajęcia mają charakter warsztatowy, ich celem jest nauka podstaw zawodu dziennikarza radiowego. Dzielą się na części: teoretyczną i praktyczną. Część teoretyczna obejmuje zagadnienia związane z warsztatem dziennikarza radiowego, poznanie i krótkie omówienie poszczególnych gatunków radiowych oraz wybranych zagadnień z różnych dziedzin (np. prawo, etyka zawodowa) przydatnych podczas późniejszego wykonywania zawodu. Część praktyczna zajęć odbywa się w studiu radiowym.

Pełny opis:

Podstawowym celem zajęć jest przekazanie studentom podstawowych umiejętności potrzebnych do podjęcia pracy w radiu.

Część teoretyczna zajęć odbywa się w formie dyskusji na wcześniej zapowiedziany temat, wymaga aktywnego udziału studentów. Znacznie obszerniejsza część praktyczna zajęć odbywa się w studiu radiowym lub sali dydaktycznej, wyposażonej pod kątem specjalizacji (sprzęt komputerowy, specjalistyczne programy oraz sprzęt reporterski i emisyjny).

Część teoretyczna - obejmuje zagadnienia związane z warsztatem dziennikarza radiowego, poznanie i krótkie omówienie poszczególnych gatunków radiowych oraz wybranych zagadnień z różnych dziedzin (np. prawo, etyka zawodowa) przydatnych podczas późniejszego wykonywania zawodu. Zajęcia prowadzone w formie krótkiego wprowadzenia i dyskusji. Wymagane wcześniejsze przygotowanie się studentów do danego zagadnienia. Ponadto w ramach części teoretycznej możliwe są wizyty w stacjach radiowych i radiowych agencjach informacyjnych oraz spotkania z dziennikarzami radiowymi. Dużo pracy samodzielnej studentów – przygotowywanie zagadnień do omówienia, wyszukiwanie informacji na podany temat, selekcja informacji.

Część praktyczna zajęć odbywa się w studiu radiowym. Podczas tych zajęć studenci mają możliwość przejścia prób mikrofonowych, zapoznania się z wybranymi zagadnieniami technicznymi (prezentacja i obsługa wybranych programów komputerowych, przydatnych w pracy dziennikarza radiowego, obsługa sprzętu reporterskiego i emisyjnego) oraz ćwiczenia logopedyczne. W części praktycznej zajęć nacisk kładziony jest przede wszystkim na jak największą różnorodność ćwiczeń. Uczestnicy mają dzięki temu możliwość wypróbowania swoich umiejętności w tworzeniu różnych gatunków radiowych. Z kolei obsługa sprzętu reporterskiego uczy nie tylko kwestii technicznych, pozwala też na sprawdzenie predyspozycji uczestnika do pracy z ludźmi, uczy formułowania i zadawania pytań oraz selekcji materiału. Próby mikrofonowe oswajają uczestników ze studiem, uczą odpowiednich zachowań, pozwalają ocenić mocne i słabe strony.

Literatura:

brak

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Absolwent zna podstawowe gatunki dziennikarskie stosowane w radiu (informacyjne i publicystyczne).

Absolwent zna zasady działania sprzętu radiowego (studyjnego i mobilnego).

Absolwent zna wybrane programy komputerowe stosowane w radiu.

Absolwent posiada ogólną wiedzę o historii i teraźniejszości radiofonii w Polsce.

UMIEJĘTNOŚCI

Absolwent potrafi zastosować podstawowe gatunki dziennikarskie w radiu.

Absolwent potrafi obsługiwać studyjny i mobilny sprzęt używany w radiu.

Absolwent potrafi obsługiwać wybrane programy komputerowe, używane w radiu.

Absolwent potrafi skonstruować modelową ramówkę.

INNE KOMPETENCJE

Absolwent rozumie, na czym polega praca dziennikarza radiowego, zwłaszcza w kontekście odpowiedzialności i stosowania się do zasad etyki zawodowej.

Absolwent potrafi odróżnić przekaz informacyjny od publicystycznego oraz promocyjnego lub reklamowego.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła, kontrola obecności, inne (w szczególnych wypadkach zaliczenie ustne lub wykonanie uzgodnionej pracy końcowej)

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 48 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Lewicki
Prowadzący grup: Marcin Lewicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 48 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Lewicki
Prowadzący grup: Marcin Lewicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-18 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 48 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Lewicki
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.