Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warsztaty inicjacji artystycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-M-FAK-WIA Kod Erasmus / ISCED: 15.4 / (0322) Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i archiwistyka
Nazwa przedmiotu: Warsztaty inicjacji artystycznej
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: IN Fakultety Zaoczne II stopnia
Strona przedmiotu: https://kampus-student2.ckc.uw.edu.pl/course/view.php?id=3905
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Proponowany przedmiot ukaże zależności istniejące pomiędzy literaturą, formami jej realizacji a odbiorem dzieła literackiego. Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów studiów bibliologicznych z podstawowymi elementami warsztatu realizatora tekstu literackiego w określonym, specyficznym środowisku małej biblioteki, która ma za zadanie wyzwolić inicjatywę czytelniczą dziecka i jego opiekunów, pedagogów, czytelników i samego bibliotekarza. Celem będzie także przygotowanie bibliotekarza do właściwego wykorzystania wiedzy praktycznej z zakresu literatury i żywego słowa. Przedmiot będzie wskazywał możliwości, jakie stwarza biblioteka, nie tylko dla realizacji różnych zadań i form pracy z czytelnikiem, z opiekunem i z samym bibliotekarzem, w zakresie szeroko pojmowanej inicjacji czytelniczej dziecka, ale ukaże różnorodne możliwości wykorzystania literatury w pracy czytelniczej i bibliotecznej.

Pełny opis:

Proponowany przedmiot ukaże zależności istniejące pomiędzy literaturą, formami jej realizacji a odbiorem dzieła literackiego. Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów studiów bibliologicznych z podstawowymi elementami warsztatu realizatora tekstu literackiego w określonym, specyficznym środowisku małej biblioteki, która ma za zadanie wyzwolić inicjatywę czytelniczą dziecka i jego opiekunów, pedagogów, czytelników i samego bibliotekarza. Celem będzie także przygotowanie bibliotekarza do właściwego wykorzystania wiedzy praktycznej z zakresu literatury i żywego słowa. Przedmiot będzie wskazywał możliwości, jakie stwarza biblioteka, nie tylko dla realizacji różnych zadań i form pracy z czytelnikiem, z opiekunem i z samym bibliotekarzem, w zakresie szeroko pojmowanej inicjacji czytelniczej dziecka, ale ukaże różnorodne możliwości wykorzystania literatury w pracy czytelniczej i bibliotecznej.

Celem przedmiotu jest także wyzwolenie w studentach umiejętności analitycznych i interpretacyjnych różnorodnych gatunków i rodzajów literatury pięknej i sposobów jego realizacji w pracy z dzieckiem, w tym tekstu artystycznego (wiersza, prozy, dramatu) realizowanego głosowo. Zajęcia uwzględniać będą także przygotowanie teoretyczne i praktyczne z zakresu warsztatu adaptatora i inscenizatora, jakie potrzebne są do pracy w małym wykonawcą, słuchaczem, widzem. Celem przedmiotu jest także skonfrontowanie już zdobytych przez bibliotekarzy doświadczeń z pracy z czytelnikami najmłodszymi i ich rodzicami, opiekunami, nauczycielami, pedagogami, umiejętności z zakresu warsztatu pracy nad żywym słowem, realizowanym przez bibliotekarza w różnych jego formach (recytacja, inscenizacja, wygłoszenie). Celem zajęć będzie także takie przygotowanie studenta, szczególnie tego pracującego w małej bibliotece, która pełni rolę jedynego miejsca kultury literackiej, czytelniczej i teatralnej w danym środowisku. Celem przedmiotu jest także uwrażliwienie bibliotekarza na wykorzystywanie naturalnych predyspozycji i zainteresowań małych czytelników i wykonawców.

Literatura:

M. Pietrzak Teatrzyk na cały rok, SBP, Warszawa 2004

1. E. Józefowski, Wyobraźnia i obraz jako czynniki konstytuujące warsztat twórczy przy kreacji wizualnej

2. J. Czechowicz, Wyobraźnia stwarzająca. Szkice literackie, wstęp, wybór i oprac. T. Kłak, Lublin 1972.

3. Edukacja artystyczna i kulturalna w szkołach w Europie

4. M. Dąbrowski, A. Chęć-Małyszek Rola wyobraźni w procesie twórczym a zagrożenia współczesnego świata

5. M. Pietrzak Teatrzyk na cały rok, SBP, Warszawa 2004

Efekty uczenia się:

Proponowany przedmiot wnosi istotny wkład w modernizację kształcenia akademickiego bibliotekarzy pracujących w małych bibliotekach gminnych oraz odnosi wiedze praktyczna potrzebną de pełnej realizacji współczesnych zadań, jakie dla bibliotek wyznacza nowelizowana Ustawa o działalności kulturalnej w tym ustawa o bibliotekach, które będą w przyszłości pełniły rolę centrów kultury. Proponowany przedmiot w dużej mierze odnosi się do oczekiwań środowisk bibliotecznych, ukierunkowanych poprzez wymogi zawodowe na praktyczne aspekty programu nauczania. Najbardziej efektownym wobec tych oczekiwań wydaje się połączenie teorii, praktyki poznania. W planie tego przedmiotu zwracać się będzie szczególny nacisk na możliwości zdobytej wiedzy i umiejętności praktycznych w odniesieniu do już realizowanych w bibliotece zadań czytelniczych z dziećmi i młodzieżą.

Osiągnięta wiedza: wiedza teoretyczna i praktyczna z zakresu literaturoznawstwa i retoryki.

Opanowane umiejętności: umiejętności czytania, analizowania i interpretowania tekstu artystycznego przeznaczonego do procesu jakim jest inicjacja czytelnicza dziecka oraz różnych sposobów jego głosowej i artystycznej interpretacji i wykonawstwa. Określenie problemów analitycznych, interpretacyjnych oraz wykonawczych tekstu artystycznego przeznaczonego dla najmłodszego czytelnika, ze szczególnym uwzględnieniem takich elementów jak: kultura mowy, artykulacja, warsztat wykonawczy, warsztat adaptatorski i reżyserski. Umiejętność pracy z wykonawcą indywidualnym i zbiorowym, którym jest nie tylko dziecko, ale i jego opiekun, rodzic, pedagog, nauczyciel czy sam bibliotekarz. Podstawy pracy z tekstem literackim przeznaczonym dla czytelnika, słuchacza, odbiorcy, wykonawcy i widza jakim jest czytelnik dziecięcy.

Metody i kryteria oceniania:

Wkład własny do realizowanych ćwiczeń. Realizacja zadania.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Pietrzak
Prowadzący grup: Małgorzata Pietrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.