Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Źródła do historii bibliotek

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-M-FAK-Z-ZDHB Kod Erasmus / ISCED: 15.1 / (0321) Dziennikarstwo
Nazwa przedmiotu: Źródła do historii bibliotek
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: IN Fakultety dzienne II stopnia
Strona przedmiotu: https://meet.google.com/nwz-xbaw-qxx
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zaznajomienie studentów z problematyką źródłoznawstwa i metodologii historii bibliotek XX w. w kontekście bibliologii, jako dyscypliny wiedzy.

Pełny opis:

W trakcie zajęć studenci zaznajamiają się z problematyką źródłoznawstwa i metodologii historii bibliotek XX w. w kontekście bibliologii, jako dyscypliny wiedzy oraz w kontekście źródłoznawstwa i nauk pomocniczych historii nowożytnej i najnowszej.

Tematy omawiane w trakcie konwersatorium:

- źródłoznawstwo jako dyscyplina wiedzy i jego metodologia;

- nauki pomocnicze historii nowożytnej i najnowszej;

- teoria i metodologia bibliologii;

- problematyka źródłoznawcza w bibliologii;

- edytorstwo źródeł do historii książki polskiej XIX i pierwszej połowy XX wieku;

- źródła do historii bibliotek: dokumentacja aktowa, książka i księgozbiory, źródła literackie, dokumentacja mechaniczna, dokumentacja filmowa; informacje prasowe jako źródło;

- komputerowa analiza źródeł historycznych.

Literatura:

Lektura podawana jest w trakcie zajęć.

Efekty uczenia się:

WIEDZA - EFEKTY OBSZAROWE

- Ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej nauk humanistycznych, którą jest w stanie rozwijać i twórczo stosować w działaności profesjonalnej

- Ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę, obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów

- Ma uporządkowaną, pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji, szczegółową wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów

- Ma szczegółową wiedzę o współczesnych dokonaniach, ośrodkach i szkołach badawczych obejmującą wybrane obszary dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów

- Zna i rozumie zaawansowane metody analizy, interpretacji, wartościowania i problematyzowania różnych wytworów kultury właściwe dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów.

- Ma pogłębioną wiedzę o kompleksowej naturze języka i historycznej zmienności jego znaczeń

WIEDZA - EFEKTY KIERUNKOWE

- Ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej nauk humanistycznych, potrafi ją twórczo rozwijać i wykorzystywać w zakresie bibliologii

- Ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę , obejmującą terminologię i metodologię z zakresu bibliologii

Ma uporządkowaną , pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji wiedzę z zakresu bibliologii.

- Ma szczegółową wiedzę o współczesnych dokonaniach, ośrodkach i szkołach badawczych, obejmującą bibliologię.

- Zna i rozumie zaawansowane metody analizy, interpretacji, wartościowania i problematyzowania różnych typów obiektów informacyjnych w rozumieniu bibliologii.

- Ma pogłębioną wiedzę o kompleksowej naturze języka różnych typów źródeł i historycznej zmienności jego znaczeń w kontekście historii książki i bibliotek.

UMIEJĘTNOSĆI - EFEKTY OBSZAROWE

- Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informację z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy

- Posiada pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów.

- Potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych rodzajów wytworów kultury właściwych dla studiowanej dyscypliny w zakresie nauk humanistycznych, stosując oryginalne podejścia uwzględniające nowe osiągnięcia humanistyki, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym.

- Posiada umiejętność formułowania opinii krytycznych o wytworach kultury na podstawie wiedzy naukowej i doświadczenia oraz umiejętność prezentacji opracowań krytycznych w różnych formach i w różnych mediach

UMIEJĘTNOSĆI - EFEKTY KIERUNKOWE

- Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informację z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy dla potrzeb własnych

- Posiada pogłębione umiejętności badawcze , obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów , dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowywanie i prezentację wyników, pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów w zakresie bibliologii i informatologii oraz dyscyplin naukowych , właściwych dla informacji naukowej i bibliotekoznawstwa

- Potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację obiektów informacyjnych w świetle wiedzy bibliologicznej i informatologicznej, stosując oryginalne podejścia , uwzględniające nowe osiągnięcia humanistyki w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno- kulturowym.

- Posiada umiejętność formułowania opinii krytycznych o różnych typach dokumentów na podstawie wiedzy naukowej z zakresu bibliologii i informatologii oraz umiejętności prezentacji opracowań krytycznych w różnych formach i różnych mediach.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - EFEKTY OBSZAROWE

- Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.

- Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.

- Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - EFEKTY KIERUNKOWE

- Potrafi współdziałać i pracować w grupie , przyjmując w niej różne role.

- Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania związanego z praktyką biblioteczną lub informacyjną.

Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu bibliotekarza albo pracownika informacji.

Metody i kryteria oceniania:

Praca pisemna.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Puchalski
Prowadzący grup: Jacek Puchalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.