Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Społeczeństwo wiedzy i informacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-M-IN-Z1SPOLINF Kod Erasmus / ISCED: 15.4 / (0322) Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i archiwistyka
Nazwa przedmiotu: Społeczeństwo wiedzy i informacji
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: IN-ZAOCZNE II STOPNIA - 1 semestr (przedmioty wspólne dla wszystkich ścieżek)
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Niezwykle bogata problematyka teorii społeczeństwa informacyjnego wymaga oddzielenia popularnej retoryki od rzeczywistych problemów jakie powoduje dominacja paradygmatu informacyjnego we współczesnym świecie. Nacisk będzie położony na poznanie koncepcji społeczeństwa sieciowego.


Skrócony opis:

Wykład omawiający podstawowe koncepcje społeczeństwa informacyjnego i społeczeństwa wiedzy. Treści programowe obejmują zarówno problematykę społeczną, jak kulturową i technologiczną związaną ze współczesnym rozwojem komunikacji, mediów i Internetu. Program przedmiotu obejmuje charakterystykę piśmiennictwa poświęconego problematyce społeczeństwa informacyjnego i globalizacji. Wykład obejmuje również zagadnienia związane z nowymi mediami, wizualizacją informacji, sieciami semantycznymi i społecznościowymi oraz kulturą wolnego dostępu do informacji.

Pełny opis:

Pojecie informacji i jego związek z koncepcja społeczeństwa informacyjnego.

Społeczeństwo informacyjne jako formacja postindustrialna. Daniel Bell, Fritz Machlup, Jean Baudrillard, Jean-Francois Lyotard, Zygmunt Bauman, Manuel Castells i ich teorie.

Państwowa polityka informacyjna. Kapitał społeczny a rozwój kultury.

Zarządzanie jako forma manipulacji i kontroli nad informacją.

Komercjalizacja sfery publicznej i komodyfikacja informacji.

Przemysłowy model produkcji i dystrybucji informacji.

Informacja a postmodernizm. Poznawcze skutki fragmentacji rzeczywistości.

Społeczeństwo sieciowe a globalizacja.

Wpływ kultury miejskiej na Internet. Mity społeczeństwa informacyjnego.mobilność. Kultura informacji i jej wpływ na technologię.

Współczesne kierunki rozwoju prawa autorskiego.

Nomadyzm kulturowy, nostalgia za przeszłością i zmierzch panstwa narodowego.

Internet w walce o wolność informacji.

Patologie społeczeństwa informacyjnego. Wirtualizacja rzeczywistości. Faustowski wymiar Internetu - wirusy, konie trojańskie i inne przykłady zlej woli. Dehumanizacja telepracy.

Literatura:

Castells M., Galaktyka Internetu : refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem. Poznań : REBIS, 2003.

Europejski model społeczeństwa informacyjnego : polityczna strategia Unii Europejskiej w kontekście globalnych problemów wieku informacji. Red. K. Doktorowicz. Katowice: Wydaw.Uniw.Śląskiego, 2005.

Goban-Klas T., Media i komunikowanie masowe : teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu. Warszawa: PWN Kraków, 1999.

Gołębiewski Ł. Świat po Gutenbergu. Warszawa: Wydaw.Magazyn Literacki, 2000.

Grygrowski D. Dokumenty nieksiążkowe w bibliotece. Warszawa : SBP, 2001.

Intermedialność w kulturze końca XX wieku. Red. A. Gwóźdź, S. Krzemień-Ojak. Białystok: Trans Humana, 1998.

Levinson P., Miękkie ostrze : naturalna historia i przyszłość rewolucji informacyjnej. Warszawa: MUZA, 1999.

Mattelart A., Społeczeństwo informacji : wprowadzenie. Kraków : UNIVERSITAS, 2004.

McLuhan M.,Zrozumieć media : przedłużenia człowieka. Warszawa : Wydaw.WNT , 2004.

Nicholas D., Ocena potrzeb informacyjnych w dobie Internetu: idee, metody, środki. Warszawa : SBP, 2001.

Od informacji naukowej do technologii społeczeństwa informacyjnego. Red. B. Sosińskiej-Kalata, M. Przastek-Samokowa i A. Skrzypczak. Warszawa : SBP, 2005.

Społeczeństwo informacyjne - cyberkultura - sztuka multimediów. Red. R. W. Kluszczyński. Kraków : Rabid , 2001.

Społeczeństwo informacyjne i jego technologie. Red B. Sosińskiej-Kalata, K. Materskia i W. Gliński. Warszawa : SBP, 2004.

Widzieć, myśleć, być. Technologie mediów. Red. A. Gwóźdź. Kraków 2001.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Uporządkowana, pogłębiona wiedza o formacjach społecznych i paradygmacie informacyjnym.

Uporządkowana, pogłębiona wiedza o retoryce społeczeństwa informacyjnego.

Uporządkowana, pogłębiona wiedza o globalizmie jako zjawisku ekonomicznym, społecznym i kulturowym.

Zrozumienie podstawowych pojęć i zasad z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej obowiązujące bibliotekarzy i pracowników informacji.

Wiedza o bibliotekach i innych instytucjach kultury oraz orientacja we współczesnym życiu kulturalnym.

Umiejętności

Potrafić przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację teorii społeczeństwa informacyjnego.

Rozumie i potrafi przeciwdziałać wykluczeniu informacyjnemu.

Potrafi analizować, ocenianiać, selekcjonować i integrować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytycznych sądów.

Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze w zakresie bibliologii i informatologii oraz podejmować indywidualnych działań zmierzające do rozwijania zdolności i kierowania własną karierą zawodową.

Potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych rodzajów wytworów kultury właściwych dla bibliologii i informatologii stosując oryginalne podejścia , uwzględniające nowe osiągnięcia humanistyki w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno- kulturowym.

Umiejętność samodzielnego zdobywania wiedzy i poszerzania umiejętności badawczych w zakresie bibliologii i informatologii oraz podejmowanie indywidualnych działań zmierzające do rozwijania zdolności i kierowania własną karierą zawodową.

Posiadanie umiejętności integrowania wiedzy z różnych dyscyplin w zakresie nauk humanistycznych oraz jej zastosowania w nietypowych sytuacjach profesjonalnych związanych z wykonywaniem zawodu bibliotekarza albo pracownika informacji.

Kompetencje społeczne

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie , potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób w zakresie kompetencji informacyjnych.

Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu bibliotekarza albo pracownika informacji.

Aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego (ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa piśmienniczego) regionu, kraju, Europy.

Systematycznie uczestniczy w życiu kulturalnym , interesuje się aktualnymi wydarzeniami kulturalnymi , nowatorskimi formami wyrazu artystycznego, nowymi zjawiskami w sztuce, związanymi z książką i jej instytucjami.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Iwasiński
Prowadzący grup: Łukasz Iwasiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.