Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Multimedia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-M-LM-D3MULTI Kod Erasmus / ISCED: 15.1 / (0321) Dziennikarstwo
Nazwa przedmiotu: Multimedia
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: LM-DZIENNE II STOPNIA 3 semestr, 2 rok
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Student ma zapoznać się z technologiami multimedialnymi oraz opanować sposób ich tworzenia. Student będzie wykorzystywał narzędzia do edycji dźwięku cyfrowego, obrazu cyfrowego oraz jego publikacji w Internecie. Niezbędne jest również zapoznanie się ze strukturą materiałów multimedialnych oraz poszczególnymi etapami produkcji - od pomysłu, poprzez scenariusz, po realizację z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania.

Skrócony opis:

Przygotowanie studentów do kompleksowego wykorzystania - w pracy zawodowej - potencjału technologii informacyjnych w zakresie komputerowego opracowania do publikacji materiałów multimedialnych (fotograficznych, filmowych, graficznych i dźwiękowych) w Internecie. Przygotowanie własnej strony lub serwisu online.

Pełny opis:

Kurs obejmuje przygotowanie do internetowej reprezentacja multimediów z wykorzystaniem narzędzi do rejestracji, edycji i publikacji multimediów.

Zapoznanie się ze strukturą materiałów multimedialnych oraz poszczególnymi etapami produkcji - od pomysłu, poprzez scenariusz, po realizację z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania.

Student zapoznaje się ze strukturą przekazu online, zwłaszcza zagadnieniami praktycznego zastosowania web usability oraz web accessibility.

Projektuje własny serwis internetowy zgodnie z zasadami odpowiedniego doboru layoutu, elementów graficznych, multimedialnych.

Poznaje podstawy niezbędne do zarejestrowania materiałów wideo z uwzględnieniem poprawnego kadrowania i montażu. Poznaje podstawy rejestrowania audio z odpowiednim przygotowaniem publikacji online.

Przygotowuje projekty graficzne (również animacje) pod kątem ich technicznych wymagań dla publikacji we własnym serwisie.

Wykorzystuje narzędzia edycji audio, wideo, grafiki rastrowej, animacji.

Poznaje narzędzia online - serwisy wspomagające tworzenie i konwertowanie materiałów audiowizualnych.

W grupach przygotowuje interaktywną prezentację multimedialną, gdzie poznaje rolę scenariusza oraz znaczenie synchronizacji audio-wideo z działaniem uczestnika pokazu.

Student publikuje autorski serwis internetowy z elementami zaprojektowanymi i wykonanymi podczas kursu.

Literatura:

Gogołek W., Technologie Informacyjne Mediów, ASPRA-JR, Warszawa 2005,

- Kasperski M., Boguska-Torbicz A., Projektowanie stron WWW, Helion 2008,

- Paul J., 100 sposobów na cyfrowe wideo, Helion, Gliwice 2007,

- Foley J.D., Wprowadzenie do grafiki komputerowej. WNT, Warszawa 2001,

- Fedak J., Fotografia cyfrowa od A do Z. Encyklopedia. MUZA SA, Warszawa 2006,

- Lanier T., Nichols C., Filmowanie. Podręcznik dla młodych, Wydawnictwo Wojciech Marzec, Warszawa 2010,

- Russin R.U., Downs W.W., Jak napisać scenariusz filmowy, Wydawnictwo Wojciech Marzec, Warszawa 2007,

- Samara T., Kroej i kolory pisma. Przewodnik dla grafików, PWN, Warszawa 2010,

- Beach A., Kompresja dźwięku i obrazu wideo, Helion, Warszawa 2009,

- Antosik B., Transmisja internetowa danych multimedialnych w czasie rzeczywistym, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 2010,

- Pastuszak W., Barwa w grafice komputerowej, PWN, Warszawa 2000,

Efekty uczenia się:

Elementy z obszaru wiedzy:

Absolwent posiada znajomość metod, technik i narzędzi do produkcji i edycji materiałów multimedialnych.

Elementy z obszaru umiejętności:

Absolwent posiada następujące umiejętności:

- tworzenia obiektów multimedialnych: edycja, eksport do formatów, konwertowanie

- pojęcie koloru, modele, palety kolorów,

- projektowanie przekazu z wykorzystaniem narzędzi offline i online

- przygotowanie do publikacji

Absolwent posiada kompetencje dotyczące form multimedialnych. Ułatwia to jego start do pracy zawodowej w mediach.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła oraz zaliczenie projektu opublikowanego w Internecie. Wymagane spełnienie wymagań min. 66 proc.. Szczegółowe warunki oraz wymagania opublikowane na stronie przedmiotu. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Brak możliwości poprawiania oceny pozytywnej.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Celiński, Dariusz Jaruga, Krzysztof Kowalik
Prowadzący grup: Wiesław Cetera, Krzysztof Kowalik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

w sali i w terenie

Skrócony opis:

Przygotowanie studentów do kompleksowego wykorzystania - w pracy zawodowej - potencjału technologii informacyjnych w zakresie komputerowego opracowania do publikacji materiałów multimedialnych (fotograficznych, filmowych, graficznych i dźwiękowych) w Internecie

Pełny opis:

Cyfrowa reprezentacja multimediów - zapis cyfrowy: tekst, obraz, dźwięk, wideo. Narzędzia sprzętowe i programowe edycji i obróbki multimediów

Grafika rastrowa – edycja fotografii, projekty graficzne, projekty artystyczne z przygotowaniem do publikacji w Internecie. Photoshop i oprogramowanie sieciowe.

Grafika wektorowa – projektowanie grafiki i jej publikacja w sieci internetowej.

Edycja wideo – przygotowanie wideo do publikacji w sieci i w innych mediach.

Dźwięk – rejestracja dźwięku, korekta, obróbka montażowa, kompresja i zapis materiału. Przygotowanie do publikacji w sieci.

Narzędzia online - serwisy wspomagające tworzenie i konwertowanie materiałów audiowizualnych.

Zapoznanie się ze strukturą materiałów multimedialnych oraz poszczególnymi etapami produkcji - od pomysłu, poprzez scenariusz, po realizację z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania.

Serwisy online - narzędzia i portale umożliwiające publikację materiałów multimedialnych w Internecie.

Literatura:

Gogołek W., Technologie Informacyjne Mediów, ASPRA-JR, Warszawa 2005,

- Kasperski M., Boguska-Torbicz A., Projektowanie stron WWW, Helion 2008,

- Paul J., 100 sposobów na cyfrowe wideo, Helion, Gliwice 2007,

- Foley J.D., Wprowadzenie do grafiki komputerowej. WNT, Warszawa 2001,

- Fedak J., Fotografia cyfrowa od A do Z. Encyklopedia. MUZA SA, Warszawa 2006,

- Lanier T., Nichols C., Filmowanie. Podręcznik dla młodych, Wydawnictwo Wojciech Marzec, Warszawa 2010,

- Russin R.U., Downs W.W., Jak napisać scenariusz filmowy, Wydawnictwo Wojciech Marzec, Warszawa 2007,

- Samara T., Kroej i kolory pisma. Przewodnik dla grafików, PWN, Warszawa 2010,

- Beach A., Kompresja dźwięku i obrazu wideo, Helion, Warszawa 2009,

- Antosik B., Transmisja internetowa danych multimedialnych w czasie rzeczywistym, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 2010,

- Pastuszak W., Barwa w grafice komputerowej, PWN, Warszawa 2000

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.