Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nowe media (media mobilne - usługi komercyjne w sieci - funkcje i wykorzystanie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-M-LM-D3NOME Kod Erasmus / ISCED: 15.1 / (0321) Dziennikarstwo
Nazwa przedmiotu: Nowe media (media mobilne - usługi komercyjne w sieci - funkcje i wykorzystanie
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: LM-DZIENNE II STOPNIA 3 semestr, 2 rok
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przygotowanie studentów do kompleksowego wykorzystania - w pracy zawodowej - potencjału technologii informacyjnych i komunikacji sieciowej w zakresie nowych mediów (w szczególności: portale społecznościowe, wideo internetowe wraz z elementami aktywnymi, wirtualizacja)

Pełny opis:

Przedmiot obejmuje zagadnienia dotyczące nowych mediów

w internecie. W szczególności omawiane są zagadnienia w zakresie: systemu CMS, wideo on-line, wirtualizacji, głębokiej sieci, streamingu wideo.

System CMS w usłudze SaaS – obsługa systemu CMS na przykładzie systemu WordPress (usługa wordpress.com). Porównanie CMS wordpress.com z platformą worpress.org instalowaną w usłudze hostingowej.

Omówienie integracji systemu WordPress z platformami społecznościowymi.

Omówienie parametrów usług hostingowych na wybranym przykładzie.

Wideo on-line – omówienie zagadnień związanych z przygotowaniem

i publikacją materiałów wideo na platformie YouTube. Problematyka prowadzenia kanału, zasad społeczności, utrzymania uwagi widza, monetyzacji, analizy statystyk, rozwiązywania typowych problemów.

Omówienie zagadnień związanych z prawami autorskimi w tym prezentacja obsługi roszczenia na platformie YouTube.

Ubogacanie materiału wideo na platformie YouTube o elementy interaktywne takie jak: karty, ankiety, elementy marki, promocji kanału

i subskrypcji.

Wirtualizacja jako przyszłościowa platforma usług hostingowych.

Omówienie funkcji platformy wizualizacyjnej na przykładzie Hyper-V. Tworzenie i konfiguracja maszyny wirtualnej, modyfikacja konfiguracji, podłączenie maszyny wirtualnej do internetu. Uruchomienie na maszynie wirtualnej wybranego systemu operacyjnego z graficznym interfejsem użytkownika np. instalacja systemu Android wraz z testowaniem usług mobilnych.

Streaming wideo w internecie. Omówienie problematyki streamingu wideo w sieci. Serwisy internetowe udostępniające usługi streamingu wideo – omówienie na wybranych przykładach. Funkcje oprogramowania do streamingu wideo na przykładzie OBS Studio. Realizacja testowego streamingu do pliku albo na wybraną przez studenta platformę on-line (np. Facebook, YouTube,Twitch, Vimeo etc.)

W ramach zajęć, student realizuje projekt multimedialnej strony internetowej zintegrowanej z trzema wybranymi serwisami społecznościowymi. Dodatkowo w ramach pracy własnej przygotowuje dwa materiały wideo na platformę YouTube. Przygotowany projekt musi posiadać spójność graficzną – elementy marki wymyślonej przez studenta.

Literatura:

1. Gogołek, Włodzimierz. Komunikacja sieciowa: uwarunkowania, kategorie i paradoksy. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA JR., 2010.

2. Gmiterek, Grzegorz, Sebastian Kotuła, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Wydawnictwo, i Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Aplikacje mobilne nie tylko w bibliotece. Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2017.

3. Barrett, Daniel J, Adam Bąk, Wojciech Moch, Przemysław Szeremiota, i Grupa Wydawnicza Helion. Linux: leksykon kieszonkowy. Gliwice: Helion, 2017.

4. Finn, Aidan, Krzysztof Szkudlarek, Krzysztof Kapustka, i APN Promise. Windows Server 2012 Hyper-V: przewodnik po instalacji i konfiguracji systemu. Warszawa: APN Promise, 2013.

5. „Open Broadcaster Software”, https://obsproject.com/ dostęp: [2018-09-14].

6. „Open Broadcaster Software Studio Multiplatform Help Guide [PDF]”. Open Broadcaster Software. https://obsproject.com/forum/resources/open-broadcaster-software-studio-multiplatform-help-guide-pdf.365/,

dostęp: [2018-10-03]

7. Paul, Joshua, i Paweł Kita. 100 sposobów na cyfrowe wideo. Gliwice: Wydawnictwo Helion, 2007.

8. Reisz, Karel, Rafał Mączyński, Gavin Millar, i Wydawnictwo Wojciech Marzec. Technika montażu filmowego. Warszawa: Wydawnictwo Wojciech Marzec, 2018.

9. Serafin, Marek. Wirtualizacja w praktyce. Gliwice: Helion, 2012.

10. Sokół, Radosław. ABC Linux. Gliwice: Helion, 2010.

11. Sosna, Łukasz, i Grupa Wydawnicza Helion. Linux: komendy i polecenia. Gliwice: Wydawnictwo Helion, 2018.

12. Stockman, Steve, Maksymilian Gutowski, i Helion. Kręć filmy, które wciągają! Gliwice: Wydawnictwo Helion, 2017.

13. Ward, Brian, Wojciech Moch, Piotr Pilch, i Wydawnictwo Helion. Jak działa Linux: podręcznik administratora. Gliwice: Helion, 2015.

14. Wójcik, Łukasz, Magdalena Bród, i Wydawnictwo Helion. WordPress 4: instalacja i zarządzanie. Gliwice: Wydawnictwo Helion, 2015.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

posiada znajomość metod, technik i narzędzi do produkcji

i edycji materiałów multimedialnych w zakresie nowych mediów.

Umiejętności:

Potrafi obsłużyć system CMS WordPress w zakresie redakcji treści

i podstawowej konfiguracji.

Potrafi utworzyć kanał wideo na platformie YouTube, odpowiednio skonfigurować, opublikować materiał wideo wraz z osadzeniem w materiale wideo elementów interaktywnych.

Posiada umiejętność przygotowania materiału wideo przeznaczonego do publikacji w sieci.

Posiada wiedzę w zakresie wirtualizacji systemów operacyjnych i usług mobilnych – przyszłość usług hostingowych.

Posiada podstawowe umiejętności w zakresie realizacji streamingu wideo on-line w sieci.

Inne kompetencje:

Absolwent posiada kompetencje dotyczące form multimedialnych. Ułatwia to jego start w pracy zawodowej w mediach.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria brane pod uwagę przy zaliczeniu przedmiotu:

- projekt końcowy;

- aktywność na zajęciach;

- obecność.

Ocena końcowa - średnia ważona ocen:

- 60% - projekt końcowy;

- 30% - aktywność na zajęciach;

- 10% - obecność.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Jaruga
Prowadzący grup: Piotr Celiński, Wiesław Cetera, Dariusz Jaruga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.