Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nowoczesna organizacja i procesy zarządzania firmą mediową

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-M-LM-D3NOPZ Kod Erasmus / ISCED: 15.1 / (0321) Dziennikarstwo
Nazwa przedmiotu: Nowoczesna organizacja i procesy zarządzania firmą mediową
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: LM-DZIENNE II STOPNIA 3 semestr, 2 rok
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z nowoczesnymi koncepcjami i metodami zarządzania przedsiębiorstwem medialnym oraz sposobami prowadzenia badań w tym obszarze.

Pełny opis:

Współczesne organizacje borykają się z konkurencją, szybkością zmian, elastycznością działania. Oczekuje się od nich szybkiego dostosowania do zmian, aby stały się innowacyjne i rozpoznawalne na rynku. Celem przedmiotu jest przedstawienie zagadnień związanych z zarządzaniem

i funkcjonowaniem organizacji, wskazanie na interdyscyplinarny charakter procesu zarządzania i zaprezentowanie nowoczesnych koncepcji i metod zarządzaniem przedsiębiorstwem medialnym.

Literatura:

Covey St., 7 nawyków skutecznego działania, Rebis, Poznań, 2020

Drucker P., Zarządzanie XXI wieku – wyzwania, MT Biznes, 2016

Kowalski T., Zarządzanie w mediach, Wolters Kluwer, Warszawa 2013

Kuc B.R., Żemigała M., Menedżer nowych czasów. Najlepsze metody i narzędzia zarządzania,Helion 2010

Nierenberg B., Zarządzanie mediami. Ujęcie systemowe, Wyd. Uniwersytetu Jagielońskiego, Kraków 2011

Rosenberg M, Seager, P. Managing Media Businesses: A Game Plan to Navigate Disruption and Uncertainty, Palgrave Macmillan, 2017

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

Wiedza

- posiada wiedzę w zakresie kierowania zespołem ludzi

- zna nowoczesne koncepcje i techniki zarządzania przedsiębiorstwem medialnym

- zna sposoby prowadzenia badań w tym obszarze

- rozumie cele i rezultaty aplikacji innowacyjnych metod zarządzania w przedsiębiorstwie medialnym

Umiejętności

- posiada umiejętność w zakresie wykorzystania nowoczesnych metod zarządzania organizacją

- potrafi odnajdywać informacje dotyczące praktyk biznesowych w obszarze nowoczesnego przedsiębiorstwa medialnego

Inne kompetencje

Buduje pozytywny wizerunek nowoczesnej i etycznej organizacji medialne

Metody i kryteria oceniania:

Przeprowadzenie projektu w firmie z branży mediów

Konwersatorium

Analiza przypadków

Gry biznesowe

Dyskusje oksfordzkie

Egzamin

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Moszoro
Prowadzący grup: Wiesław Cetera, Bartłomiej Moszoro
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.