Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Oprogramowanie do zarządzania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-M-LM-D3OPZA Kod Erasmus / ISCED: 15.1 / (0321) Dziennikarstwo
Nazwa przedmiotu: Oprogramowanie do zarządzania
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: LM-DZIENNE II STOPNIA 3 semestr, 2 rok
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z funkcjonalnością Systemów Informatycznych Zarządzania (SIZ) i kluczowymi procesami w działalności przedsiębiorstw wspieranymi przez narzędzia informatyczne. Studenci w ramach zajęć poznają narzędzie Comarch ERP Optima jako przykładowy zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem.

Pełny opis:

1. Rodzaje systemów informatycznych wspierających działalność przedsiębiorstw.

2. Korzyści dla przedsiębiorstw wynikające z zastosowania SIZ.

3. Generacje zintegrowanych systemów informatycznych zarządzania.

4. Zakładanie i konfiguracja firmy w Comarch ERP Optima.

5. Dane słownikowe systemu. Wprowadzanie listy banków, zakładanie rejestrów bankowych, wprowadzanie kontrahentów.

6. Operacje kasowo-bankowe. Preliminarz płatności i zapisy kasowo-bankowe.

7. Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima.

8. Bilans otwarcia. Karty ewidencyjne towarów, ustalanie warunków sprzedaży dla kontrahentów.

9. Rejestracja faktur zakupu i sprzedaży. Faktury zaliczkowe i faktury pro-forma.

10. Obsługa magazynów, przyjęcia i wydania zewnętrzne.

11. Procesy kadrowo-płacowe w Comarch ERP Optima.

12. Definiowanie kalendarza czasu normatywnego.

13. Rejestracja i zatrudnienie pracownika. Definiowanie listy płac, naliczanie wypłat.

14. Business Intelligence (BI) – wsparcie procesów podejmowania decyzji.

Literatura:

1. Kisielnicki J., Systemy informatyczne zarzadzania, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2013

2. Januszewski A., Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania, Tom I i II, PWN, Warszawa 2013.

3. Materiały szkoleniowe dostępne na stronie: https://www.comarch.pl/erp/comarch-optima.

4. Zasoby sieci Internet związane z problematyką zajęć.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

Wiedza

Zna rodzaje systemów wspierających zarządzanie przedsiębiorstwem. Zna obszary działalności przedsiębiorstw, których wsparcie jest kluczowe dla poprawy wydajności procesów. Rozumie potrzeby stosowania narzędzi wspierających procesy zarządzania.

Umiejętności

Zna funkcjonalność przykładowego narzędzia wspierającego zarządzanie przedsiębiorstwem. Potrafi zdefiniować potrzeby przedsiębiorstw wymagające wsparcia systemu informatycznego.

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia praktyczne przy komputerze z wykorzystaniem oprogramowania Comarch ERP Optima.

Elementy zaliczenia:

- zadania wykonywane w ramach zajęć, aktywność na zajęciach

- sprawdzian na koniec semestru

Sprawdzian - ocena pozytywna, gdy odpowiedź jest udzielona w 50% lub więcej.

Brak możliwości poprawy pozytywnych ocen.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wioletta Matosek
Prowadzący grup: Wiesław Cetera, Wioletta Matosek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.