Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Specjalizacja zarządzanie nowymi technologiami w mediach cz. 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-M-LM-D3SPTM Kod Erasmus / ISCED: 15.1 / (0321) Dziennikarstwo
Nazwa przedmiotu: Specjalizacja zarządzanie nowymi technologiami w mediach cz. 1
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: LM-DZIENNE II STOPNIA 3 semestr, 2 rok
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zajęcia prowadzone w blokach tematycznych:

Studentom przekazywana jest wiedza z zakresu:

- funkcjonowania współczesnych drukarń,

- analizy danych i elementarnych podstaw baz danych przy wykorzystaniu narzędzi PowerBI

Pełny opis:

Podstawy funkcjonowania nowoczesnych drukarń z perspektywy oferowanych usług i zarządzania produkcją. Opis funkcjonalny drukarni: prepress, press, postpress, media cyfrowe, system MIS. Rozwiązania IT w zakresie zarządzania procesami produkcyjnymi, relacjami z klientami, kalkulacji zleceń, oferowania swoich usług i produktów online na bazie rozwiązań Web-2-Print. Łączenie technologii tradycyjnych jak i druku cyfrowego w personalizowanej komunikacji z odbiorcami końcowymi. Wybrane elementy zintegrowanego systemu zarządzania produkcją mediów drukowanych i cyfrowych (w tym wykorzystanie przetwarzanych treści poprzez internet i urządzenia mobilne) na przykładach istniejących rozwiązań.

narzędzie PowerBI:

- formaty danych,

- relacje między bazami danych,

- obliczenia analityczne,

- obsługa Power BI,

- tworzenie wizualizacji,

- edycja tabel danych i źródeł danych,

- uporządkowanie tabel danych.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

Wiedza

Posiada wiedzę na temat współczesnych rozwiązań w poligrafii i funkcjonowania drukarń w oparciu o nowoczesne technologie.

Student posiada podstawowe umiejętności analizy danych Business Intelligence i potrafi odnaleźć się w środowisku baz danych. Zajęcia dają mu podstawy, aby odnaleźć się w obsłudze programu Power BI i zrozumieć struktury danych.

Umiejętności

Potrafi określić poszczególne procesy przebiegające w obszarze drukarni i w jej otoczeniu biznesowym, w tym funkcjonowanie online

Potrafi wykorzystać nabytą wiedzę przy realizacji projektów łączących w sobie tworzenie materiałów drukowanych i cyfrowych.

Inne kompetencje

Posiada świadomość i rozumie miejsce współczesnej drukarni (poligrafii) w coraz bardziej ucyfrowionym świecie, w tym w obszarze mediów.

Metody i kryteria oceniania:

1. Blanchet, M., Rinn, T., von Thaden, G., de Thieulloy, G. (2014) Think Act. Industry 4.0. The new industrial revolution. How Europe will succeed. Munich: Roland Berger Strategy Consultants GmbH.

2. Cox, J., Hamerliński, J. (2005) Cyfrowe otoczenie systemów i procesów poligraficznych. Stan obecny i spojrzenie w przyszłość. W: Konferencja poligraficzna Poznań 2005 - materiały, s. 11-25.

3. Kagermann, H., Wahlster, W., Helbig, J. (2013) Recommendations for implementing the strategic initiative Industrie 4.0. Final report of the Industrie 4.0 Working Group. Frankfurt/Main: acatech – National Academy of Science and Engineering.

4. Pawlicki, T. (2015) Nowe podejście do wielokanałowej produkcji oraz zarządzania mediami drukowanymi i cyfrowymi. W: Cetera, W., Kowalik, K. (red.), Logistyka i administrowanie w mediach – aspekty teoretyczne i aplikatywne. Warszawa: Stowarzyszenie Fair Business na zlecenie Instytutu Dziennikarstwa UW, s.76-85.

5. Pawlicki, T. (2016) INDUSTRY 4.0. Media drukowane i cyfrowe. (prezentacja).

6. Prinect. The print shop workflow., https://www.heidelberg.com/global/en/lifecycle/workflow/prinect_overview.jsp, Dostęp: 01.10.2018.

7. Swisher, P. S. (2007) The managed web: A look at the impact of Web 2.0 on media asset management for the enterprise. „Journal of Digital Asset Management”, vol.3, s. 32-42.

8. Web2Print. Teoria, rozwiązania, praktyka. (2014) „Digital business”, nr 1/2014.

9. Clark, Dan. Beginning Power BI: a practical guide to self-service data analytics with Excel 2016 and Power BI Desktop. Second edition. Camp Hill, Pennsylvania: Apress, 2017.

10. Molinaro, Anthony. SQL Cookbook: Query Solutions and Techniques for Database Developers ; Covers SQL Server, PostgerSQL, Oracle, MySQL, and DB2. 1. ed. Beijing: O’Reilly, 2006.

11. Powell, Brett. Mastering Microsoft Power BI: Expert Techniques for Effective Data Analytics and Business Intelligence. Birmingham: Packt Publishing, 2018. http://public.eblib.com/choice/publicfullrecord.aspx?p=5332131.

12. ———. Microsoft Power BI Cookbook, 2017. http://sbiproxy.uqac.ca/login?url=http://international.scholarvox.com/book/88855157.

13. Russo, Marco, i Alberto Ferrari. The definitive guide to DAX: business intelligence with Microsoft Excel, SQL Server analysis services and Power BI. Redmond, Washington: Microsoft Press, 2015.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Pawlicki
Prowadzący grup: Mateusz Borończyk, Tomasz Gruszka, Tomasz Pawlicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.