Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w perspektywie public relations

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-ZSKP-OG Kod Erasmus / ISCED: 15.1 / (0321) Dziennikarstwo
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w perspektywie public relations
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii - 2019Z
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Podczas wykładu zostaną omówione zagadnienia dotyczące zarządzania sytuacjami kryzysowymi w perspektywie mediów tradycyjnych i nowych.

Pełny opis:

Wykład przeprowadzi studentów przez zagadnienia dotyczące zarządzania sytuacjami kryzysowymi w perspektywie mediów, zarówno tych, które obecnie określamy jako tradycyjne (prasa, radio, telewizja), jak i nowych mediów, dziś głównie postrzeganych przez pryzmat internetu, w tym mediów społecznościowych.

Podczas wykładu zostaną omówione poniższe zagadnienia:

1. Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi (ZSK) – podstawowe definicje.

2. Przyczyny kryzysów.

3. Typologia sytuacji kryzysowych.

4. Otoczenie organizacji w ZSK.

5. Rola i zadania sztabu kryzysowego.

6. Poszczególne etapy ZSK.

7. Media w ZSK.

8. Księga ZSK/manual.

Literatura:

1. Wojcik K., Wiarygodny dialog z otoczeniem, Warszawa 2015

2. Seitel P. F., Public relations w praktyce, Felberg SJA, Warszawa 2003

3. Budzyński W., Public relations. Zarządzanie reputacją firmy, Poltext, Warszawa 1999

4. Kaczmarek-Śliwińska M., Internet Public Relations. Polskie realia działań public relations w Sieci, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2010

5. Kaczmarek-Śliwińska, M., Public relations w przestrzeni mediów społecznościowych. Działania organizacji i jej pracowników, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2013

6. Kaczmarek-Śliwińska, M. (2015). Public relations organizacji w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi organizacji. Sztuka komunikowania się, Difin, Warszawa 2015

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

Wiedza

1. Zna typologie sytuacji kryzysowych.

2. Zna zasady tworzenia sztabu kryzysowego.

3. Zna zasady zarządzania etapami sytuacji kryzysowych.

Umiejętności

1. Potrafi wskazać przyczyny sytuacji kryzysowych.

2. Potrafi wskazać media przydatne podczas zarządzania sytuacją kryzysową.

3. Potrafi omówić zasady tworzenia księgi zarządzania kryzysowego.

Inne kompetencje

Brak

Metody i kryteria oceniania:

Końcowe zaliczenie pisemne / online.

Skala ocen:

90-100% 5,0

80-89% 4,5

70-79% 4,0

60-69% 3,5

50-59% 3,0

0-49% 2,0

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Kaczmarek-Śliwińska
Prowadzący grup: Monika Kaczmarek-Śliwińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.