Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Relacje międzyludzkie w XIX w. w świetle dokumentów życia społecznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2900-MK2-RMXIX
Kod Erasmus / ISCED: 08.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Relacje międzyludzkie w XIX w. w świetle dokumentów życia społecznego
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: Przedmioty Historii I stopnia, fakultatywne
Przedmioty Historii II st., Zródłoznawstwo i specjalistyczne narzędzia warsztatu badawczego histor.
Przedmioty Historii II stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali i w terenie
w terenie

Literatura:

Podstawowa literatura:

P. Galik, I wojna światowa na starych pocztówkach, Łódź 2008.

P. Banaś (red.), Aksjosemiotyka karty pocztowej, Wrocław 1992.

J. Werner, Druki artystyczne i użytkowe, Warszawa 1955.

D. Łukasiewicz, Dobre i złe adresy. Szkice z dziejów mieszkania i jego otoczenia w XVII-XXI wieku, Poznań 2017.

E. Kwiatkowska, Energia obrazu. Źródła i konteksty zwrotu ikonicznego, Kraków 2020.

C. Cheroux, Wertykularne. Eseje z historii fotografii.

M. Saryusz-Wolska, Historia wizualna. Obrazy w dyskusjach niemieckich historyków, Warszawa 2020.

I. Ihnatowicz, Człowiek, informacja, społeczeństwo, Warszawa 2013.

M. Karpińska (red.), Druki ulotne w procesie komunikacji społecznej w XIX w. (do 1918 roku), Warszawa 2019.

Encyklopedia filatelistyki PWN

Efekty uczenia się:

Po przeprowadzonych zajęciach student/ka:

-potrafi scharakteryzować czym są dokumenty życia społecznego oraz objaśnić skąd wzięła się taka kategoria

-zna i potrafi pracować z różnymi typami źródeł z grupy dokumentów życia społecznego

-rozumie potrzebę gromadzenia tego rodzaju dokumentów w bibliotekach

-umie interpretować dokumenty życia społecznego i wykorzystać je w pracy badawczej

-potrafi współpracować w grupie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Kuligowska, Piotr Okniński
Prowadzący grup: Aleksandra Kuligowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali i w terenie
w terenie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)