Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia literatury polskiej 1918-1945

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3001-11A1LW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Historia literatury polskiej 1918-1945
Jednostka: Instytut Literatury Polskiej
Grupy: Polonistyczne minimum programowe
Przedmioty obowiązkowe dla I roku filologii polskiej - stacjonarne 1-go stopnia
Wszystkie przedmioty polonistyczne - oferta ILP (3001...) , IJP (3003...) i IPS (3007...)
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład o charakterze kursowym, podczas którego przedstawiona zostanie panorama najistotniejszych zjawisk w literaturze polskiej lat 1918-1945.

Pełny opis:

Podczas wykładu omówione zostaną najistotniejsze zjawiska w literaturze polskiej lat 1918-1945 wraz z ich historycznym, społecznym, politycznym i filozoficzno-estetycznym tłem. Słuchaczom przybliżone zostaną podstawowe procesy oraz tendencje w literaturze międzywojnia oraz czasów wojny i okupacji. „Miejsca szczególne” w procesie historycznoliterackim danego okresu zostaną wyeksponowane dzięki prezentacji wybranych dzieł oraz sylwetek twórców. Studenci będą mieli okazję zapoznać się również ze specyfiką życia kulturalnego epoki, wraz z jej prasą oraz krytyką literacką.

Literatura:

Zgodna z listą lektur egzaminacyjnych zamieszczoną na stronie internetowej Zakładu Literatury XX i XXI wieku oraz pozycje wskazane w sekcji "zakres tematów".

Zakres tematów:

1.Zaraz po wojnie. Krajobraz europejski po I wojnie światowej. Polska kultura literacka po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w roku 1918.

Wstępny wykład prowadzącego zajęcia.

2.Powieści polityczne po odzyskaniu niepodległości. „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego, „General Barcz” Juliusza Kadena-Bandrowskiego.

Wybrane artykuły z książki „Rok 1918 w polskiej pamięci kulturowej. Spoiwa i pęknięcia”, pod red. K. Hryniewicza, T. Wójcika i A. Zieniewicza, Warszawa 2019

3.Pomysły programowe futurystów. Wiersz jako manifest i jako skandal. Object trouvé. Losy futurystów. Wiersze Aleksandra Wata i Brunona Jasieńskiego.

Wybór wierszy i programów z antologii A. lama „Polska awangarda poetycka. Programy” t. II „Manifesty i protesty”, Kraków 1969

4.Tadeusz Peiper i projekt awangardy. Wiersz jako zadanie do rozwiązania. Nowa metafora i spory wokół niej. Przyboś. Brzękowski. Ważyk

Wybór wierszy Tadeusza Peipera, „Dziwna przygoda awangardy” w; Adam Ważyk, „Eseje literackie”, Warszawa 1982

5.Legenda i wydarzenie „Skamandra”. Spór Skamandrytów i Awangardy Krakowskiej w dwudziestoleciu. Przemiany poezji różnych orientacji na przełomie lat 1920-30.

Wybór wierszy Juliana Tuwima, Kazimierza Wierzyńskiego, Jarosława Iwaszkiewicza.

Janusz Stradecki, „W kręgu Skamandra”, Warszawa 1977

6.Modernizm w prozie. Witkacy, Gombrowicz, Schulz.

Stanisław Ignacy Witkiewicz, „Nienasycenie”, „Szewcy”, Witold Gombrowicz, „Pamiętnik z okresu dojrzewania.”, Bruno Schulz, „Sklepy cynamonowe”.

Jan Błoński, Wstęp do wyd. „Dramatów” Witkacego w BN

7. Modernizm c.d

Gombrowicz wobec prozy dwudziestolecia międzywojennego.

Janusz Margański, „Gombrowicz. Wieczny debiutant”, Kraków 2001

8.Modernizm c.d

Bruno Schulz między miasteczkiem żydowskim i awangardą.

Jerzy Ficowski, „Regiony wielkiej herezji”. Warszawa

9. W kręgu eseju. Jerzy Stempowski, Boleslaw Miciński, Karol Ludwik Koniński

Jerzy Stempowski, „Esej dla kassandry”, „Chimer jako zwierzę pociągowe”, „Esej berdyczowski” (są w różnych wydaniach)

10. Druga awangarda, czyli „Żagary”.

Wybory wierszy Czesława Miłosza, Jerzego Zagórskiego, Teodora Bujnickiego.

Stanisław Bereś, „Ostatnia wileńska plejada”. Warszawa 1990

Andrzej Zieniewicz, „Idące Wilno. Szkice o Żagarach”, Warszawa 1987

11.Oblicza katastrofizmu. Władysław Broniewski, Julian Tuwim, Czesław Miłosz, Józef Czechowicz.

Stanisław Stabro, „Poezja i historia. Od Żagarów do Nowej Fali” Kraków 1995

12. Tuż przed wojną i podczas niej.

Melchior Wańkowicz, „Na tropach Smętka”, Andrzej Bobkowski, „Szkice piórkiem” Władysław Broniewski „Bagnet na broń”, Ksawery Pruszyński, „Droga wiodła przez Narwik”.

13. Literatura podczas okupacji. Poezja wokół „Sztuki i Narodu”, i poza nią.

Krzysztof Kamil Baczyński, Tadeusz Gajcy, Andrzej Stroiński (wiersze)

Zdzisław Jastrzębski, „Literatura pokolenia wojennego wobec dwudziestolecia”. Warszawa 1969

14. Kontrasty. Andrzej Trzebiński, Tadeusz Borowski

Maciej Urbanowski, Wstęp do; Andrzej Trzebiński, „Szkice literackie i dramat” Warszawa 1999

Jarosław Iwaszkiewicz, „Notatnik 1939 – 1945”. Wrocław 1999.

15. Podsumowanie. Literatura między wojnami.

Dyskusja i repetytorim.

Efekty uczenia się:

Student po wykładzie ma ogólną orientację w literaturze dwudziestolecia, w programach i praktykach poetyckich, nurtach prozy (i dramatu) oraz w zasadniczych układach politycznych międzywojnia, w zakresie, w jakim rzutują one na literaturę tego czasu. Dowiaduje się o tle społecznym i kulturalnym lat 1918 – 45, potrafi rozpoznać żywe w tym czasie tradycje literackie i upowszechnione sposoby interpretacji najważniejszych utworów okresu.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładu na stopień. Na ostatnich zajęciach sprawdzian w postaci pisemnej odpowiedzi na kilka pytań tzw. „otwartych”, pozwalających wykazać się znajomością tematów poruszanych na wykładzie. Obowiązuje lista obecności na wykładzie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 290 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Karol Hryniewicz, Jagoda Wierzejska, Andrzej Zieniewicz
Prowadzący grup: Andrzej Zieniewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład o charakterze kursowym, podczas którego przedstawiona zostanie panorama najistotniejszych zjawisk w literaturze polskiej lat 1918-1945.

Pełny opis:

Podczas wykładu omówione zostaną najistotniejsze zjawiska w literaturze polskiej lat 1918-1945 wraz z ich historycznym, społecznym, politycznym i filozoficzno-estetycznym tłem. Słuchaczom przybliżone zostaną podstawowe procesy oraz tendencje w literaturze międzywojnia oraz czasów wojny i okupacji. „Miejsca szczególne” w procesie historycznoliterackim danego okresu zostaną wyeksponowane dzięki prezentacji wybranych dzieł oraz sylwetek twórców. Studenci będą mieli okazję zapoznać się również ze specyfiką życia kulturalnego epoki, wraz z jej prasą oraz krytyką literacką.

Literatura:

Zgodna z listą lektur egzaminacyjnych zamieszczoną na stronie internetowej Zakładu Literatury XX i XXI wieku oraz pozycje wskazane w sekcji "zakres tematów".

Zakres tematów:

1.Zaraz po wojnie. Krajobraz europejski po I wojnie światowej. Polska kultura literacka po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w roku 1918.

Wstępny wykład prowadzącego zajęcia.

2.Powieści polityczne po odzyskaniu niepodległości. „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego, „General Barcz” Juliusza Kadena-Bandrowskiego.

Wybrane artykuły z książki „Rok 1918 w polskiej pamięci kulturowej. Spoiwa i pęknięcia”, pod red. K. Hryniewicza, T. Wójcika i A. Zieniewicza, Warszawa 2019

3.Pomysły programowe futurystów. Wiersz jako manifest i jako skandal. Object trouvé. Losy futurystów. Wiersze Aleksandra Wata i Brunona Jasieńskiego.

Wybór wierszy i programów z antologii A. lama „Polska awangarda poetycka. Programy” t. II „Manifesty i protesty”, Kraków 1969

4.Tadeusz Peiper i projekt awangardy. Wiersz jako zadanie do rozwiązania. Nowa metafora i spory wokół niej. Przyboś. Brzękowski. Ważyk

Wybór wierszy Tadeusza Peipera, „Dziwna przygoda awangardy” w; Adam Ważyk, „Eseje literackie”, Warszawa 1982

5.Legenda i wydarzenie „Skamandra”. Spór Skamandrytów i Awangardy Krakowskiej w dwudziestoleciu. Przemiany poezji różnych orientacji na przełomie lat 1920-30.

Wybór wierszy Juliana Tuwima, Kazimierza Wierzyńskiego, Jarosława Iwaszkiewicza.

Janusz Stradecki, „W kręgu Skamandra”, Warszawa 1977

6.Modernizm w prozie. Witkacy, Gombrowicz, Schulz.

Stanisław Ignacy Witkiewicz, „Nienasycenie”, „Szewcy”, Witold Gombrowicz, „Pamiętnik z okresu dojrzewania.”, Bruno Schulz, „Sklepy cynamonowe”.

Jan Błoński, Wstęp do wyd. „Dramatów” Witkacego w BN

7. Modernizm c.d

Gombrowicz wobec prozy dwudziestolecia międzywojennego.

Janusz Margański, „Gombrowicz. Wieczny debiutant”, Kraków 2001

8.Modernizm c.d

Bruno Schulz między miasteczkiem żydowskim i awangardą.

Jerzy Ficowski, „Regiony wielkiej herezji”. Warszawa

9. W kręgu eseju. Jerzy Stempowski, Boleslaw Miciński, Karol Ludwik Koniński

Jerzy Stempowski, „Esej dla kassandry”, „Chimer jako zwierzę pociągowe”, „Esej berdyczowski” (są w różnych wydaniach)

10. Druga awangarda, czyli „Żagary”.

Wybory wierszy Czesława Miłosza, Jerzego Zagórskiego, Teodora Bujnickiego.

Stanisław Bereś, „Ostatnia wileńska plejada”. Warszawa 1990

Andrzej Zieniewicz, „Idące Wilno. Szkice o Żagarach”, Warszawa 1987

11.Oblicza katastrofizmu. Władysław Broniewski, Julian Tuwim, Czesław Miłosz, Józef Czechowicz.

Stanisław Stabro, „Poezja i historia. Od Żagarów do Nowej Fali” Kraków 1995

12. Tuż przed wojną i podczas niej.

Melchior Wańkowicz, „Na tropach Smętka”, Andrzej Bobkowski, „Szkice piórkiem” Władysław Broniewski „Bagnet na broń”, Ksawery Pruszyński, „Droga wiodła przez Narwik”.

13. Literatura podczas okupacji. Poezja wokół „Sztuki i Narodu”, i poza nią.

Krzysztof Kamil Baczyński, Tadeusz Gajcy, Andrzej Stroiński (wiersze)

Zdzisław Jastrzębski, „Literatura pokolenia wojennego wobec dwudziestolecia”. Warszawa 1969

14. Kontrasty. Andrzej Trzebiński, Tadeusz Borowski

Maciej Urbanowski, Wstęp do; Andrzej Trzebiński, „Szkice literackie i dramat” Warszawa 1999

Jarosław Iwaszkiewicz, „Notatnik 1939 – 1945”. Wrocław 1999.

15. Podsumowanie. Literatura między wojnami.

Dyskusja i repetytorim.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 290 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Karol Hryniewicz, Jagoda Wierzejska, Andrzej Zieniewicz
Prowadzący grup: Andrzej Zieniewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład o charakterze kursowym, podczas którego przedstawiona zostanie panorama najistotniejszych zjawisk w literaturze polskiej lat 1918-1945.

Pełny opis:

Podczas wykładu omówione zostaną najistotniejsze zjawiska w literaturze polskiej lat 1918-1945 wraz z ich historycznym, społecznym, politycznym i filozoficzno-estetycznym tłem. Słuchaczom przybliżone zostaną podstawowe procesy oraz tendencje w literaturze międzywojnia oraz czasów wojny i okupacji. „Miejsca szczególne” w procesie historycznoliterackim danego okresu zostaną wyeksponowane dzięki prezentacji wybranych dzieł oraz sylwetek twórców. Studenci będą mieli okazję zapoznać się również ze specyfiką życia kulturalnego epoki, wraz z jej prasą oraz krytyką literacką.

Literatura:

Zgodna z listą lektur egzaminacyjnych zamieszczoną na stronie internetowej Zakładu Literatury XX i XXI wieku oraz pozycje wskazane w sekcji "zakres tematów".

Zakres tematów:

1.Zaraz po wojnie. Krajobraz europejski po I wojnie światowej. Polska kultura literacka po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w roku 1918.

Wstępny wykład prowadzącego zajęcia.

2.Powieści polityczne po odzyskaniu niepodległości. „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego, „General Barcz” Juliusza Kadena-Bandrowskiego.

Wybrane artykuły z książki „Rok 1918 w polskiej pamięci kulturowej. Spoiwa i pęknięcia”, pod red. K. Hryniewicza, T. Wójcika i A. Zieniewicza, Warszawa 2019

3.Pomysły programowe futurystów. Wiersz jako manifest i jako skandal. Object trouvé. Losy futurystów. Wiersze Aleksandra Wata i Brunona Jasieńskiego.

Wybór wierszy i programów z antologii A. lama „Polska awangarda poetycka. Programy” t. II „Manifesty i protesty”, Kraków 1969

4.Tadeusz Peiper i projekt awangardy. Wiersz jako zadanie do rozwiązania. Nowa metafora i spory wokół niej. Przyboś. Brzękowski. Ważyk

Wybór wierszy Tadeusza Peipera, „Dziwna przygoda awangardy” w; Adam Ważyk, „Eseje literackie”, Warszawa 1982

5.Legenda i wydarzenie „Skamandra”. Spór Skamandrytów i Awangardy Krakowskiej w dwudziestoleciu. Przemiany poezji różnych orientacji na przełomie lat 1920-30.

Wybór wierszy Juliana Tuwima, Kazimierza Wierzyńskiego, Jarosława Iwaszkiewicza.

Janusz Stradecki, „W kręgu Skamandra”, Warszawa 1977

6.Modernizm w prozie. Witkacy, Gombrowicz, Schulz.

Stanisław Ignacy Witkiewicz, „Nienasycenie”, „Szewcy”, Witold Gombrowicz, „Pamiętnik z okresu dojrzewania.”, Bruno Schulz, „Sklepy cynamonowe”.

Jan Błoński, Wstęp do wyd. „Dramatów” Witkacego w BN

7. Modernizm c.d

Gombrowicz wobec prozy dwudziestolecia międzywojennego.

Janusz Margański, „Gombrowicz. Wieczny debiutant”, Kraków 2001

8.Modernizm c.d

Bruno Schulz między miasteczkiem żydowskim i awangardą.

Jerzy Ficowski, „Regiony wielkiej herezji”. Warszawa

9. W kręgu eseju. Jerzy Stempowski, Boleslaw Miciński, Karol Ludwik Koniński

Jerzy Stempowski, „Esej dla kassandry”, „Chimer jako zwierzę pociągowe”, „Esej berdyczowski” (są w różnych wydaniach)

10. Druga awangarda, czyli „Żagary”.

Wybory wierszy Czesława Miłosza, Jerzego Zagórskiego, Teodora Bujnickiego.

Stanisław Bereś, „Ostatnia wileńska plejada”. Warszawa 1990

Andrzej Zieniewicz, „Idące Wilno. Szkice o Żagarach”, Warszawa 1987

11.Oblicza katastrofizmu. Władysław Broniewski, Julian Tuwim, Czesław Miłosz, Józef Czechowicz.

Stanisław Stabro, „Poezja i historia. Od Żagarów do Nowej Fali” Kraków 1995

12. Tuż przed wojną i podczas niej.

Melchior Wańkowicz, „Na tropach Smętka”, Andrzej Bobkowski, „Szkice piórkiem” Władysław Broniewski „Bagnet na broń”, Ksawery Pruszyński, „Droga wiodła przez Narwik”.

13. Literatura podczas okupacji. Poezja wokół „Sztuki i Narodu”, i poza nią.

Krzysztof Kamil Baczyński, Tadeusz Gajcy, Andrzej Stroiński (wiersze)

Zdzisław Jastrzębski, „Literatura pokolenia wojennego wobec dwudziestolecia”. Warszawa 1969

14. Kontrasty. Andrzej Trzebiński, Tadeusz Borowski

Maciej Urbanowski, Wstęp do; Andrzej Trzebiński, „Szkice literackie i dramat” Warszawa 1999

Jarosław Iwaszkiewicz, „Notatnik 1939 – 1945”. Wrocław 1999.

15. Podsumowanie. Literatura między wojnami.

Dyskusja i repetytorim.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.