Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do nauki o literaturze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3001-11A1WN Kod Erasmus / ISCED: 09.201 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do nauki o literaturze
Jednostka: Instytut Literatury Polskiej
Grupy: Polonistyczne minimum programowe
Przedmioty obowiązkowe dla I roku filologii polskiej - stacjonarne 1-go stopnia
Wszystkie przedmioty polonistyczne - oferta ILP (3001...) , IJP (3003...) i IPS (3007...)
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają charakter propedeutyczny. Ich celem jest zdobycie podstawowych wiadomości i umiejętności należących do warsztatu historyka literatury.

Pełny opis:

Podczas ćwiczeń student przygotuje pisemne zestawienie bibliografii do wybranego zagadnienia literaturoznawczego (autor, dzieło, gatunek, problem itp.). Przygotowaniu pracy towarzyszy zapoznanie studenta z podstawowymi bibliografiami literaturoznawczymi, bazami danych, a także techniką sporządzania aparatu krytycznego (przypisy, bibliografia załącznikowa).

Zakres tematów:

1. Zajęcia wstępne.

Część organizacyjna: Wyjaśnienie przedmiotu i celu zajęć.

Część merytoryczna: Sposób organizowania warsztatu polonisty. Prowadzenie wstępnych badań i poszukiwanie źródeł do pracy. Edycje krytyczne i wydania popularne. Serie wydawnicze. Analiza prac naukowych.

2. Biblioteka Uniwersytecka oraz biblioteki wydziałowe – zasady korzystania z zasobów bibliotek (zajęcia praktyczne w bibliotece).

3. Różne rodzaje bibliografii (tradycyjnych i elektronicznych). Internet jako źródło wiedzy polonistycznej. Najważniejsze czasopisma z zakresu literaturoznawstwa. Kompendia, słowniki, syntezy (np. Obraz Literatury Polskiej).

4. Redagowanie przypisów. Metodologia i technika przypisów – ćwiczenia praktyczne. Tworzenie bibliografii załącznikowej.

5. Utrwalanie umiejętności sporządzania przypisów. Elementy wiedzy o poszanowaniu własności intelektualnej. Zasady odwoływania się do ustaleń badaczy. Podsumowywanie, porównywanie i wykorzystywanie wyników cudzych badań a formułowanie samodzielnych sądów.

6. Estetyka pracy naukowej. Zasady sporządzania komputeropisu i podstawowe błędy w edycji tekstu. Sposoby wprowadzania i redagowania cytatów w pracy naukowej.

7. Podsumowanie zajęć. Odebranie prac zaliczeniowych i przedyskutowanie trudności, z jakimi zmagali się studenci w trakcie sporządzania zestawienia bibliograficznego.

Literatura:

W porozumieniu ze studentami nastąpi korekta literatury przedmiotu niedostępnej ze względu na sytuację epidemiczną.

J. Krzyżanowski, Nauka o literaturze, Wrocław 1984.

H. Markiewicz, Główne problemy wiedzy o literaturze, Kraków 1980.

J. Starnawski, Warsztat bibliograficzny historyka literatury polskiej, Warszawa 1982.

J. Czachowska, R. Loth, Biografia i biblioteka w pracy polonisty, Wrocław 1977.

J. Czachowska, R. Loth, Przewodnik polonisty (bibliografie, biblioteki, muzea literackie), Wrocław 1981.

Z dziejów polonistyki warszawskiej Warszawa 1964.

K. Górski, Tekstologia i edytorstwo dzieł literackich, Warszawa 1975.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu ćwiczeń student:

– zna najważniejsze kompendia bibliograficzne z zakresu historii literatury polskiej;

– potrafi zebrać i zreferować literaturę przedmiotu (chronologicznie i problemowo);

– umie poprawnie sporządzić przypisy oraz bibliografię załącznikową;

– zna podstawowe zasady sporządzenia komputeropisu.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą oceny jest sporządzenie zestawienia bibliograficznego na zadany temat lub krótka praca pisemna zawierająca przypisy i bibliografię; oceniane są również bieżące przygotowanie do zajęć, aktywność i obecność. Dopuszczalna jest jedna nieobecność w trakcie kursu. Powyżej tej liczby (z wyłączeniem przypadków bezzwłocznie udokumentowanych) nie ma możliwości zaliczenia zajęć.

Do uczestnictwa w zajęciach zdalnych wymagany jest komputer z działającymi kamerą i mikrofonem.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 290 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adrianna Karbowiak, Wojciech Kordyzon, Urszula Kowalczuk, Roman Krzywy, Łukasz Książyk, Damian Makuch, Dominika Pękalska, Katarzyna Trębacka
Prowadzący grup: Adrianna Karbowiak, Wojciech Kordyzon, Roman Krzywy, Paweł Kuligowski, Dominika Pękalska, Katarzyna Trębacka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.