Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia literatury polskiej 1945-1989

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3001-11A2LW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Historia literatury polskiej 1945-1989
Jednostka: Instytut Literatury Polskiej
Grupy: Polonistyczne minimum programowe
Przedmioty obowiązkowe dla II roku filologii polskiej - stacjonarne 1-go stopnia
Wszystkie przedmioty polonistyczne - oferta ILP (3001...) , IJP (3003...) i IPS (3007...)
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zaliczenie pierwszego roku studiów polonistycznych

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład omawiający wybrane problemy literatury polskiej w latach 1945-1989.

Pełny opis:

Wykład omawiający wybrane problemy literatury polskiej w latach 1945-1989.

Zaznajomienie słuchaczy z najważniejszymi zjawiskami literatury i kultury polskiej XX wieku. Uświadomienie im wzajemnych związków zachodzących między literaturą a światem społecznym (życiem politycznym, ideami, postawami, religią etc.) Rola literatury w pluralistycznym społeczeństwie demokatycznym.

Przekazanie słuchaczom wskazówek dotyczących dalszych lektur.

Literatura:

Syntezy historycznoliterackie

1. Słownik literatury polskiej XX wieku, red. A. Brodzka i in. (1992).

2. Literatura polska 1918–1975, red. A. Brodzka i in., t. 1, (1975), t. 2 (1993), t. 3, cz. I, (1996).

3. T. Drewnowski, Literatura polska 1944-1989. Próba scalenia (2004).

Lektury obowiązkowe

1. Antologia: Kolumbowie i współcześni. Antologia poezji polskiej po roku 1939, opr. A. Lam (1972)

2. Andrzejewski Jerzy, Bramy raju lub Ciemności kryją ziemię.

3. Andrzejewski, Miazga

4. Barańczak Stanisław, wybór wierszy.

5. Białoszewski Miron, Pamiętnik z powstania warszawskiego

6. Białoszewski Miron, wybór wierszy.

7. Borowski Tadeusz, wybór opowiadań.

8. Brandys Kazimierz, Wariacje pocztowe.

9. Buczkowski Leopold, Czarny potok.

10. Dąbrowska Maria, Życie moje cudowne.

11. Gałczyński Konstanty I., wybór wierszy.

12. Gombrowicz Witold, Dziennik 1953–1956

13. Gombrowicz Witold, Kosmos.

14. Grochowiak Stanisław, wybór wierszy.

15. Grynberg Henryk, Żydowska wojna.

16. Herbert Zbigniew, wybór wierszy.

17. Herling-Grudziński Gustaw, Inny świat.

18. Hłasko Marek, Pierwszy krok w chmurach.

19. Iwaszkiewicz Jarosław, wybór wierszy.

20. Julian Stryjkowski, Głosy w ciemności lub Austeria.

21. Kapuściński Ryszard, Cesarz lub Imperium.

22. Konwicki Tadeusz, Kalendarz i klepsydra

23. Kuśniewicz Andrzej, Król Obojga Sycylii lub Lekcja martwego języka.

24. Lem Stanisław, Solaris lub Fiasko.

25. Lipska Ewa, wybór wierszy.

26. Lipski Leo, Piotruś.

27. Mackiewicz Józef, Droga donikąd

28. Miłosz Czesław, Dolina Issy.

29. Miłosz Czesław, wybór wierszy powojennych.

30. Miłosz Czesław, Rodzinna Europa.

31. Mrożek Sławomir, jeden dramat do wyboru (poza Tangiem).

32. Myśliwski Wiesław, Kamień nas kamieniu lub Widnokrąg.

33. Różewicz Tadeusz, wybór wierszy

34. Różewicz Tadeusz, jeden dramat do wyboru.

35. Szymborska Wisława, wybór wierszy.

36. Wojdowski Bogdan, Chleb rzucony umarłym.

37. Zagajewski Adam, wybór wierszy.

Lektury dodatkowe (5 pozycji do wyboru)

1. Bobkowski Andrzej, Szkice piórkiem, t. I

2. Gombrowicz Witold, Pornografia.

3. Gombrowicz Witold, Trans-Atlantyk.

4. Haupt Zygmunt, wybór opowiadań

5. Zbigniew Herbert, Barbarzyńca w ogrodzie (dwa eseje)

6. Hłasko Marek, Piękni dwudziestoletni.

7. Iwaszkiewicz Jarosław, Książka moich wspomnień.

8. Jastrun Mieczysław, wybór wierszy.

9. Konwicki Tadeusz, Bohiń albo Kompleks polski, albo Sennik współczesny

10. Krzysztoń Jerzy, Obłęd.

11. Kuncewiczowa Maria, Fantomy albo Natura.

12. Lem Stanisław, Wysoki Zamek lub Kongres futurologiczny.

13. Malewska Hanna, Apokryf rodzinny.

14. Miłosz Czesław, Ziemia Ulro albo Zniewolony umysł.

15. Mrożek Sławomir, wybór opowiadań.

16. Nowak Tadeusz, A jak królem, a jak katem będziesz albo Diabły.

17. Nowakowski Marek, Książę nocy albo Raport o stanie wojennym

18. Parnicki Teodor, Tylko Beatrycze.

19. Poświatowska Halina, wybór wierszy.

20. Redliński Edward, Konopielka.

21. Rudnicki Adolf, Złote okna.

22. Rudnicki Adolf, Krakowskie Przedmieście pełne deserów.

23. Rymkiewicz Jarosław Marek, Czym jest klasycyzm: manifesty poetyckie.

24. Rymkiewicz Jarosław Marek, wybór wierszy.

25. Stachura Edward, wybór wierszy.

26. Stempowski Jerzy, Eseje dla Kassandry (dwa eseje)

27. Stryjkowski Julian, Sen Azrila.

28. Strzelecki Jan, Próby świadectwa.

29. Świrszczyńska Anna, Jestem baba

30. Twardowski Jan, wybór wierszy.

31. Tyrmand Leopold, Dziennik 1954.

32. Vincenz Stanisław, Rocznice Gandhiego

33. Wojaczek Rafał, wybór wierszy.

34. Wyka Kazimierz, Życie na niby. Pamiętnik po klęsce.

Efekty uczenia się:

Ogólna orientacja w historii literatury polskiej lat 1945-1989, świadomość związków tej literatury ze zjawiskami politycznymi i społecznymi wieku XX. Po ukończeniu przedmiotu student uświadamia sobie złożoność problematyki kultury polskiej XX-wieku i jej wagę dla nowoczesnej formacji humanistycznej.

Umiejętność rozpoznawania istotnych dla kultury narodowej wątków, postawa hermeneutyczna wobec tekstów i projektów duchowych.

Budowanie postaw tolerancji i dialogu w społeczeństwie pluralistycznym, umiejętność świadomego kreowania własnej tożsamości w obliczu tekstów kultury.

Metody i kryteria oceniania:

Końcowe zaliczenie pisemne na ocenę.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 160 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Karol Hryniewicz, Andrzej Kowalczyk, Jagoda Wierzejska
Prowadzący grup: Andrzej Kowalczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Wykład omawiający wybrane problemy literatury polskiej w latach 1945-1989.

Pełny opis:

Wykład omawiający wybrane problemy literatury polskiej w latach 1945-1989.

Zaznajomienie słuchaczy z najważniejszymi zjawiskami literatury i kultury polskiej XX wieku. Uświadomienie im wzajemnych związków zachodzących między literaturą a światem społecznym (życiem politycznym, ideami, postawami, religią etc.) Rola literatury w pluralistycznym społeczeństwie demokatycznym.

Przekazanie słuchaczom wskazówek dotyczących dalszych lektur.

Literatura:

Syntezy historycznoliterackie

1. Słownik literatury polskiej XX wieku, red. A. Brodzka i in. (1992).

2. Literatura polska 1918–1975, red. A. Brodzka i in., t. 1, (1975), t. 2 (1993), t. 3, cz. I, (1996).

3. T. Drewnowski, Literatura polska 1944-1989. Próba scalenia (2004).

Lektury obowiązkowe

1. Antologia: Kolumbowie i współcześni. Antologia poezji polskiej po roku 1939, opr. A. Lam (1972)

2. Andrzejewski Jerzy, Bramy raju lub Ciemności kryją ziemię.

3. Andrzejewski, Miazga

4. Barańczak Stanisław, wybór wierszy.

5. Białoszewski Miron, Pamiętnik z powstania warszawskiego

6. Białoszewski Miron, wybór wierszy.

7. Borowski Tadeusz, wybór opowiadań.

8. Brandys Kazimierz, Wariacje pocztowe.

9. Buczkowski Leopold, Czarny potok.

10. Dąbrowska Maria, Życie moje cudowne.

11. Gałczyński Konstanty I., wybór wierszy.

12. Gombrowicz Witold, Dziennik 1953–1956

13. Gombrowicz Witold, Kosmos.

14. Grochowiak Stanisław, wybór wierszy.

15. Grynberg Henryk, Żydowska wojna.

16. Herbert Zbigniew, wybór wierszy.

17. Herling-Grudziński Gustaw, Inny świat.

18. Hłasko Marek, Pierwszy krok w chmurach.

19. Iwaszkiewicz Jarosław, wybór wierszy.

20. Julian Stryjkowski, Głosy w ciemności lub Austeria.

21. Kapuściński Ryszard, Cesarz lub Imperium.

22. Konwicki Tadeusz, Kalendarz i klepsydra

23. Kuśniewicz Andrzej, Król Obojga Sycylii lub Lekcja martwego języka.

24. Lem Stanisław, Solaris lub Fiasko.

25. Lipska Ewa, wybór wierszy.

26. Lipski Leo, Piotruś.

27. Mackiewicz Józef, Droga donikąd

28. Miłosz Czesław, Dolina Issy.

29. Miłosz Czesław, wybór wierszy powojennych.

30. Miłosz Czesław, Rodzinna Europa.

31. Mrożek Sławomir, jeden dramat do wyboru (poza Tangiem).

32. Myśliwski Wiesław, Kamień nas kamieniu lub Widnokrąg.

33. Różewicz Tadeusz, wybór wierszy

34. Różewicz Tadeusz, jeden dramat do wyboru.

35. Szymborska Wisława, wybór wierszy.

36. Wojdowski Bogdan, Chleb rzucony umarłym.

37. Zagajewski Adam, wybór wierszy.

Lektury dodatkowe (5 pozycji do wyboru)

1. Bobkowski Andrzej, Szkice piórkiem, t. I

2. Gombrowicz Witold, Pornografia.

3. Gombrowicz Witold, Trans-Atlantyk.

4. Haupt Zygmunt, wybór opowiadań

5. Zbigniew Herbert, Barbarzyńca w ogrodzie (dwa eseje)

6. Hłasko Marek, Piękni dwudziestoletni.

7. Iwaszkiewicz Jarosław, Książka moich wspomnień.

8. Jastrun Mieczysław, wybór wierszy.

9. Konwicki Tadeusz, Bohiń albo Kompleks polski, albo Sennik współczesny

10. Krzysztoń Jerzy, Obłęd.

11. Kuncewiczowa Maria, Fantomy albo Natura.

12. Lem Stanisław, Wysoki Zamek lub Kongres futurologiczny.

13. Malewska Hanna, Apokryf rodzinny.

14. Miłosz Czesław, Ziemia Ulro albo Zniewolony umysł.

15. Mrożek Sławomir, wybór opowiadań.

16. Nowak Tadeusz, A jak królem, a jak katem będziesz albo Diabły.

17. Nowakowski Marek, Książę nocy albo Raport o stanie wojennym

18. Parnicki Teodor, Tylko Beatrycze.

19. Poświatowska Halina, wybór wierszy.

20. Redliński Edward, Konopielka.

21. Rudnicki Adolf, Złote okna.

22. Rudnicki Adolf, Krakowskie Przedmieście pełne deserów.

23. Rymkiewicz Jarosław Marek, Czym jest klasycyzm: manifesty poetyckie.

24. Rymkiewicz Jarosław Marek, wybór wierszy.

25. Stachura Edward, wybór wierszy.

26. Stempowski Jerzy, Eseje dla Kassandry (dwa eseje)

27. Stryjkowski Julian, Sen Azrila.

28. Strzelecki Jan, Próby świadectwa.

29. Świrszczyńska Anna, Jestem baba

30. Twardowski Jan, wybór wierszy.

31. Tyrmand Leopold, Dziennik 1954.

32. Vincenz Stanisław, Rocznice Gandhiego

33. Wojaczek Rafał, wybór wierszy.

34. Wyka Kazimierz, Życie na niby. Pamiętnik po klęsce.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 160 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Karol Hryniewicz, Andrzej Kowalczyk, Jagoda Wierzejska
Prowadzący grup: Andrzej Kowalczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Wykład omawiający wybrane problemy literatury polskiej w latach 1945-1989.

Pełny opis:

Wykład omawiający wybrane problemy literatury polskiej w latach 1945-1989.

Zaznajomienie słuchaczy z najważniejszymi zjawiskami literatury i kultury polskiej XX wieku. Uświadomienie im wzajemnych związków zachodzących między literaturą a światem społecznym (życiem politycznym, ideami, postawami, religią etc.) Rola literatury w pluralistycznym społeczeństwie demokatycznym.

Przekazanie słuchaczom wskazówek dotyczących dalszych lektur.

Literatura:

Syntezy historycznoliterackie

1. Słownik literatury polskiej XX wieku, red. A. Brodzka i in. (1992).

2. Literatura polska 1918–1975, red. A. Brodzka i in., t. 1, (1975), t. 2 (1993), t. 3, cz. I, (1996).

3. T. Drewnowski, Literatura polska 1944-1989. Próba scalenia (2004).

Lektury obowiązkowe

1. Antologia: Kolumbowie i współcześni. Antologia poezji polskiej po roku 1939, opr. A. Lam (1972)

2. Andrzejewski Jerzy, Bramy raju lub Ciemności kryją ziemię.

3. Andrzejewski, Miazga

4. Barańczak Stanisław, wybór wierszy.

5. Białoszewski Miron, Pamiętnik z powstania warszawskiego

6. Białoszewski Miron, wybór wierszy.

7. Borowski Tadeusz, wybór opowiadań.

8. Brandys Kazimierz, Wariacje pocztowe.

9. Buczkowski Leopold, Czarny potok.

10. Dąbrowska Maria, Życie moje cudowne.

11. Gałczyński Konstanty I., wybór wierszy.

12. Gombrowicz Witold, Dziennik 1953–1956

13. Gombrowicz Witold, Kosmos.

14. Grochowiak Stanisław, wybór wierszy.

15. Grynberg Henryk, Żydowska wojna.

16. Herbert Zbigniew, wybór wierszy.

17. Herling-Grudziński Gustaw, Inny świat.

18. Hłasko Marek, Pierwszy krok w chmurach.

19. Iwaszkiewicz Jarosław, wybór wierszy.

20. Julian Stryjkowski, Głosy w ciemności lub Austeria.

21. Kapuściński Ryszard, Cesarz lub Imperium.

22. Konwicki Tadeusz, Kalendarz i klepsydra

23. Kuśniewicz Andrzej, Król Obojga Sycylii lub Lekcja martwego języka.

24. Lem Stanisław, Solaris lub Fiasko.

25. Lipska Ewa, wybór wierszy.

26. Lipski Leo, Piotruś.

27. Mackiewicz Józef, Droga donikąd

28. Miłosz Czesław, Dolina Issy.

29. Miłosz Czesław, wybór wierszy powojennych.

30. Miłosz Czesław, Rodzinna Europa.

31. Mrożek Sławomir, jeden dramat do wyboru (poza Tangiem).

32. Myśliwski Wiesław, Kamień nas kamieniu lub Widnokrąg.

33. Różewicz Tadeusz, wybór wierszy

34. Różewicz Tadeusz, jeden dramat do wyboru.

35. Szymborska Wisława, wybór wierszy.

36. Wojdowski Bogdan, Chleb rzucony umarłym.

37. Zagajewski Adam, wybór wierszy.

Lektury dodatkowe (5 pozycji do wyboru)

1. Bobkowski Andrzej, Szkice piórkiem, t. I

2. Gombrowicz Witold, Pornografia.

3. Gombrowicz Witold, Trans-Atlantyk.

4. Haupt Zygmunt, wybór opowiadań

5. Zbigniew Herbert, Barbarzyńca w ogrodzie (dwa eseje)

6. Hłasko Marek, Piękni dwudziestoletni.

7. Iwaszkiewicz Jarosław, Książka moich wspomnień.

8. Jastrun Mieczysław, wybór wierszy.

9. Konwicki Tadeusz, Bohiń albo Kompleks polski, albo Sennik współczesny

10. Krzysztoń Jerzy, Obłęd.

11. Kuncewiczowa Maria, Fantomy albo Natura.

12. Lem Stanisław, Wysoki Zamek lub Kongres futurologiczny.

13. Malewska Hanna, Apokryf rodzinny.

14. Miłosz Czesław, Ziemia Ulro albo Zniewolony umysł.

15. Mrożek Sławomir, wybór opowiadań.

16. Nowak Tadeusz, A jak królem, a jak katem będziesz albo Diabły.

17. Nowakowski Marek, Książę nocy albo Raport o stanie wojennym

18. Parnicki Teodor, Tylko Beatrycze.

19. Poświatowska Halina, wybór wierszy.

20. Redliński Edward, Konopielka.

21. Rudnicki Adolf, Złote okna.

22. Rudnicki Adolf, Krakowskie Przedmieście pełne deserów.

23. Rymkiewicz Jarosław Marek, Czym jest klasycyzm: manifesty poetyckie.

24. Rymkiewicz Jarosław Marek, wybór wierszy.

25. Stachura Edward, wybór wierszy.

26. Stempowski Jerzy, Eseje dla Kassandry (dwa eseje)

27. Stryjkowski Julian, Sen Azrila.

28. Strzelecki Jan, Próby świadectwa.

29. Świrszczyńska Anna, Jestem baba

30. Twardowski Jan, wybór wierszy.

31. Tyrmand Leopold, Dziennik 1954.

32. Vincenz Stanisław, Rocznice Gandhiego

33. Wojaczek Rafał, wybór wierszy.

34. Wyka Kazimierz, Życie na niby. Pamiętnik po klęsce.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.