Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia literatury polskiej 1918-1945

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3001-13A1LW1 Kod Erasmus / ISCED: 09.201 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Historia literatury polskiej 1918-1945
Jednostka: Instytut Literatury Polskiej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku filologii polskiej - niestacjonarne (zaoczne) 1-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład o charakterze kursowym, podczas którego w porządku chronologiczno-problemowym przedstawiona zostanie panorama najistotniejszych zjawisk w literaturze polskiej lat 1918-1945.

Pełny opis:

Podczas wykładu omówione zostaną najistotniejsze zjawiska w literaturze polskiej lat 1918-1945 wraz z ich historycznym, społecznym, politycznym i filozoficzno-estetycznym tłem. Słuchaczom przybliżone zostaną podstawowe procesy oraz tendencje w literaturze międzywojnia oraz czasów wojny i okupacji. „Miejsca szczególne” w procesie historycznoliterackim danego okresu zostaną wyeksponowane dzięki prezentacji wybranych dzieł oraz sylwetek twórców. Studenci będą mieli okazję zapoznać się również ze specyfiką życia kulturalnego epoki, wraz z jej prasą oraz krytyką literacką.

Literatura:

Zgodna z listą lektur zamieszczoną na stronie internetowej Zakładu Literatury XX i XXI wieku:

Syntezy historycznoliterackie

1. Słownik literatury polskiej XX wieku, red. A. Brodzka i in. (1992).

2. Kwiatkowski J., Dwudziestolecie międzywojenne (1990).

3. Literatura polska 1918–1975, red. A. Brodzka i in., t. 1, (1975), t. 2 (1993),

4. J. Święch, Literatura polska w latach drugiej wojny światowej (1997).

Utwory literackie

1. Polska awangarda poetycka. Programy lat 1917-1923. Oprac. A. Lam.

2. Poezja polska dwudziestolecia międzywojennego. Antologia, oprac. M. Głowiński, J. Sławiński, t. 1–2. Orientacja w poezji Skamandra, Awangardy Krakowskiej, Kwadrygi, Żagarów.

3. Baczyński Krzysztof K., wybór wierszy.

4. Broniewski Władysław, wybór wierszy.

5. Choromański Michał, Zazdrość i medycyna.

6. Czechowicz Józef, wybór wierszy.

7. Dąbrowska Maria, Noce i dnie

8. Dąbrowska Maria, Ludzie stamtąd (wybrane opowiadanie)

9. Gombrowicz Witold, Ferdydurke.

10. Gombrowicz Witold, Pamiętnik z okresu dojrzewania (np. Tancerz mecenasa Kraykowskiego)

11. Irzykowski Karol, Wybór pism krytycznoliterackich (Programofobia; Godność krytyki).

12. Iwaszkiewicz Jarosław, wybór opowiadań.

13. Iwaszkiewicz, Wybór wierszy.

14. Kaden-Bandrowski Juliusz, Generał Barcz.

15. Kuncewiczowa Maria, Cudzoziemka.

16. Lechoń Jan, wybór wierszy.

17. Leśmian Bolesław, wybór wierszy.

18. Miłosz Czesław, wybór wierszy.

19. Nałkowska Zofia, Dzienniki czasu wojny.

20. Pawlikowska-Jasnorzewska Maria, wybór wierszy.

21. Peiper Tadeusz, Tędy. Nowe usta.

22. Przyboś Julian, wybór wierszy.

23. Schulz Bruno, Sklepy cynamonowe

24. Staff Leopold, wybór wierszy.

25. Stempowski Jerzy, Nowe marzenia samotnego wędrowca

26. Tuwim Julian, wybór wierszy.

27. Uniłowski Zbigniew, Wspólny pokój.

28. Wierzyński Kazimierz, wybór wierszy.

29. Witkiewicz Stanisław Ignacy, Pożegnanie jesieni lub Nienasycenie.

30. Witkiewicz Stanisław Ignacy, Matka, Szewcy.

31. Wittlin Józef, Sól ziemi.

32. Żeromski Stefan, Przedwiośnie.

Lektury dodatkowe (5 pozycji do wyboru)

1. Berent Wacław, Diogenes w kontuszu.

2. Boguszewska Helena, Całe życie Sabiny.

3. Breza Tadeusz, Adam Grywałd.

4. Miciński Bolesław, Podróże do piekieł lub Portret Kanta.

5. Dołęga-Mostowicz Tadeusz, Kariera Nikodema Dyzmy.

6. Fryde Ludwik, Wybór pism krytycznych (Conrad i kryzys powieści psychologicznej lub Trzy pokolenia literackie)

7. Gajcy Tadeusz, wybór wierszy.

8. Grabiński Stefan, wybrane opowiadanie

9. Irzykowski Karol, Walka o treść (Teść i forma. Studium z literackiej teorii poznania. Polemika ze St. I. Witkiewiczem)

10. Jasieński Bruno, Palę Paryż.

11. Jaworski Roman, Wesele Hrabiego Orgaza.

12. Koniński Karol Ludwik, Szkice krytyczne (Etyzm w krytyce literackiej. O poglądach krytyckich Karola Irzykowskiego)

13. Liebert Jerzy, wybór wierszy.

14. Nałkowska Zofia, Romans Teresy Hennert.

15. Rembek Stanisław, W polu.

16. Szaniawski Jerzy, dramat do wyboru.

17. Trzebiński Andrzej, Aby podnieść różę

18. Vincenz Stanisław, Na wysokiej połoninie, t. 1.

19. Wat Aleksander, Bezrobotny Lucyfer.

Efekty uczenia się:

Student zna dynamikę procesu historycznoliterackiego w latach 1918-1945 wraz z jego uwarunkowaniami. Zdobywa orientację w zbiorze kluczowych dla epoki zjawisk, dzieł oraz autorów.

Student umie podjąć krytyczną lekturę tekstów z epoki, dokonać ich analizy oraz interpretacji z wykorzystaniem zdobytej wiedzy.

Student jest świadomy znaczenia poznawanych tekstów dla dziedzictwa kulturowego. Zauważa i wartościuje wpływ poszczególnych dzieł w procesie zarysowywania horyzontu nowoczesnej kultury.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność podczas wykładu oraz pozytywny rezultat uzyskany podczas końcowego zaliczenia, które odbędzie się w formie pisemnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Karol Hryniewicz, Jagoda Wierzejska
Prowadzący grup: Alina Molisak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Karol Hryniewicz, Jagoda Wierzejska, Tomasz Wójcik
Prowadzący grup: Jagoda Wierzejska, Tomasz Wójcik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.