Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nauki pomocnicze filologii polskiej: wprowadzenie do nauki o literaturze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3001-13A1WNL Kod Erasmus / ISCED: 09.201 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Nauki pomocnicze filologii polskiej: wprowadzenie do nauki o literaturze
Jednostka: Instytut Literatury Polskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają charakter propedeutyczny. Ich celem jest zdobycie podstawowych wiadomości i umiejętności należących do warsztatu historyka literatury.

Pełny opis:

Podczas ćwiczeń student przygotuje pisemną pracę semestralną, polegającą na zreferowaniu stanu badań nad wybranym zagadnieniem literaturoznawczym (autor, dzieło, gatunek, problem itp.). Przygotowaniu pracy towarzyszy zapoznanie studenta z podstawowymi bibliografiami literaturoznawczymi, bazami danych, a także techniką sporządzania aparatu krytycznego (przypisy, bibliografia załącznikowa), metodyką konstruowania pisemnej wypowiedzi z zakresu historii literatury.

Literatura:

J. Krzyżanowski, Nauka o literaturze, Wrocław 1984.

H. Markiewicz, Główne problemy wiedzy o literaturze, Kraków 1980.

J. Starnawski, Warsztat bibliograficzny historyka literatury polskiej, Warszawa 1982.

J. Czachowska, R. Loth, Bibliografia i biblioteka w pracy polonisty, Wrocław 1977.

J. Czachowska, R. Loth, Przewodnik polonisty (bibliografie, biblioteki, muzea literackie), Wrocław 1981.

Z dziejów polonistyki warszawskiej, Warszawa 1964.

K. Górski, Tekstologia i edytorstwo dzieł literackich, Warszawa 1975.

Polska Bibliografia Literacka (wybrany tom).

Słownik literatury polskiego Oświecenia,

pod red. T. Kostkiewiczowej, Wrocław 1991.

Słownik literatury staropolskiej. Średniowiecze, Renesans, Barok, pod red. T. Michałowskiej, Wrocław 1990.

Słownik literatury XIX wieku, pod red. J. Bachórza i A. Kowalczykowej, Wrocław 1991.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu ćwiczeń student:

– zna najważniejsze kompendia bibliograficzne z zakresu historii literatury polskiej;

– potrafi zebrać i zreferować literaturę przedmiotu (chronologicznie i problemowo);

– potrafi samodzielnie skonstruować pracę semestralną, a także: analizować prace naukowe, porównywać i podsumowywać wyniki cudzych badań, formułować postulaty badawcze;

– umie poprawnie sporządzić przypisy oraz bibliografię załącznikową.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą oceny jest semestralna praca pisemna, polegająca na zreferowaniu stanu badań nad wybranym zagadnieniem literaturoznawczym. Oceniane są również: bieżące przygotowanie do zajęć, aktywność

i obecność.

Zaliczenie na ocenę.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.