Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia literatury polskiej współczesnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3001-13A3LW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia literatury polskiej współczesnej
Jednostka: Instytut Literatury Polskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student winien posiadać ogólną orientację w historii wieku XX oraz wiedzę na temat literatury epok wcześniejszych.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład ma charakter kursowy i poświęcony jest najważniejszym problemom literackim lat 1918-1989.

Pełny opis:

Wykład omawia najważniejsze zjawiska literackie oraz elementy życia literackiego lat 1918-1989. W trybie chronologiczno-problemowym prezentuje najważniejsze dla tego okresu zagadnienia poetyckie, prozatorskie, dotyczące dramatu i krytyki literackiej. Ukazuje literaturę XX wieku w kontekście zjawisk politycznych, społecznych, filozoficznych i kulturalnych tej epoki.

Literatura:

Literatura zalecana do ostatecznego zaliczenia przedmiotu: podręczniki akademickie omawiające literaturę polską lat 1918-1989 wskazane w informatorze dla studentów studiów polonistycznych oraz zawarta tam lista lektur obowiązkowych

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student ogólnie orientuje się w historii literatury polskiej lat 1918-1989, ma świadomość związków tej literatury ze zjawiskami politycznymi i społecznymi wieku XX. Po ukończeniu przedmiotu student uświadamia sobie złożoność problematyki kultury polskiej XX-wieku i jej wagę dla nowoczesnej formacji humanistycznej.

Umiejętności:

Student rozpoznaje istotne dla kultury narodowej wątki, przejawia postawę hermeneutyczną wobec tekstów i projektów duchowych.

Kompetencje:

Student przejawia postawę tolerancji i dialogu w społeczeństwie pluralistycznym, świadomie kreuje własną tożsamość w obliczu tekstów kultury.

Metody i kryteria oceniania:

Oceny zakresu wiedzy studenta dokonuje się w formie pisemnego sprawdzianu.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.