Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Elementy teorii literatury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3001-13A3TL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elementy teorii literatury
Jednostka: Instytut Literatury Polskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien mieć opanowaną podstawową wiedzę z zakresu wersologii, stylistyki, teorii narracji i fabuły, teorii dramatu oraz genologii.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot jest obowiązkowy dla trzeciego roku studiów licencjackich i stanowi wprowadzenie do zajęć z teorii literatury na pierwszym roku studiów magisterskich. W programie studiów zaocznych ma on formę przeglądu refleksji nad literaturą uprawianej przed zapoczątkowaniem nowoczesnej teorii badań literackich w wieku XX.

Pełny opis:

Zadanie wykładu polega na zapoznaniu słuchaczy z przednowoczesną filozofią literatury, której bogaty dorobek stanowi tło – negatywne bądź pozytywne – dla późniejszej dyscypliny znanej jako teoria literatury. Oprócz samej prezentacji kolejnych strategii mówienia o literaturze, jej opisu i badania prowadzący zwróci uwagę na te historyczne wątki, które pozostawały bądź wciąż pozostają aktywne w nowoczesnej i ponowoczesnej teorii literatury. Dotyczy to zwłaszcza następujących zagadnień:

I. Relacja dzieło-rzeczywistość. Problem fikcji,

II. Literatura a poznanie

III. Poezja (literatura) a język nieartystyczny,

IV. Autor – czytelnik,

V. Stopień autonomiczności/sfunkcjonalizowania dzieła literackiego,

VI. Neutralny/krytyczny wymiar dzieła literackiego,

VII. Literatura a etyka,

Z uwagi na niewielką liczbę godzin przewidzianą dla późniejszych ćwiczeń z teorii literatury, uniemożliwiającą dostatecznie szerokie spojrzenie na całą bogatą problematykę filozofii sztuki słowa wykład stanowi niezbędne uzupełnienie powstałej w ten sposób luki.

Literatura:

Podręczniki:

1. E. Sarnowska-Temeriusz, Przeszłość poetyki. Od Platona do Giambattisty Vica, Warszawa 1995,

2. Z. Mitosek, Teorie badań literackich, Warszawa 2004, 2005,

Antologie:

1. Teoria badań literackich za granicą, red. Stefania Skwarczyńska, Kraków 1965-86 (tom I, cz. 1-2; tom II, cz. 1-4),

2. Manifesty romantyzmu 1790 – 1830: Anglia, Niemcy, Francja, wyb. i opr. A. Kowalczykowa, Warszawa 1995,

3. Pisma teoretyczne niemieckich romantyków, wyb. i opr. T. Namowicz, Warszawa 2000

Teksty źródłowe i opracowania:

1. Platon, Państwo, tłum. W. Witwicki, wyd. różne

2. Arystoteles, Poetyka, tłum. H. Podbielski, wyd. różne,

3. J. Białostocki, Pojęcie natury w teorii sztuki renesansu, w: tegoż, Sztuka i myśl humanistyczna. Studia z dziejów myśli o sztuce, Warszawa 1966,

4. G. W. F. Hegel, Wykłady o estetyce, tłum. J. Grabowski, A. Landman, Warszawa 1964,

5. A. Schopenhauer, Świat jako wola i przedstawienie, tłum. J. Garewicz, Warszawa 1994,

6. F. Nietzsche, Narodziny tragedii albo Grecy i pesymizm, tłum. B. Baran, Kraków 1994, Warszawa 2009,

7. F. Nieztsche, O prawdzie i kłamstwie w sensie pozamoralnym, w: tegoż, Pisma pozostałe, wyb. i tłum. Bogdan Baran, Warszawa 2009,

8. H. Bergson, Śmiech. Esej o komizmie, przeł. S. Cichowicz, Warszawa 1995,

9. W. Dilthey, Pisma estetyczne, przeł. K. Krzemieniowa, opr. Z. Kuderowicz, Warszawa, Warszawa 1982,

10. S. Freud, Dowcip i jego stosunek do nieświadomości, tłum. R. Reszke, Warszawa 1994,

11. S. Freud, Leonarda da Vinci wspomnienie z dzieciństwa, w: Poza zasadą przyjemności, tłum. J. Prokopiuk, Warszawa 1976

Efekty uczenia się:

Po wysłuchaniu cyklu wykładów student powinien:

- znać najważniejsze etapy kształtowania się refleksji nad literaturą od IV w. p. n. e. do początku wieku XX,

- znać najważniejszych przedstawicieli kolejnych szkół i ich dokonania,

- rozpoznać ich znaczenie dla późniejszej teorii literatury,

- umieć wykorzystać zdobytą wiedzę we własnej praktyce studenckiej,

Metody i kryteria oceniania:

Cykl wykładów zakończy się napisaniem testu obejmującego wiedzę przekazaną w czasie zajęć i uzupełnioną przez wskazaną literaturę.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.