Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Translatorium, poziom B2+ (język rosyjski)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3001-13B1KTR-ROS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Translatorium, poziom B2+ (język rosyjski)
Jednostka: Instytut Literatury Polskiej
Grupy: Konwersatoria translatologiczne B2+ - filologia polska, studia zaoczne 2-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Studentki i studenci, którzy chcą uczestniczyć w zajęciach, znają co najmniej dobrze język rosyjski i są zainteresowani czytaniem tekstów w tym języku.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Praktyczne ćwiczenia translatorskie z wykorzystaniem tekstów różnego rodzaju (proza, poezja, teksty krytyczno- i teoretycznoliterackie). Podstawy teorii przekładu i analiza przekładów z języka rosyjskiego oraz różnych strategii translatorskich. Weryfikacja i redakcja tekstu.

Pełny opis:

Zajęcia poświecone podstawowym zagadnieniom z zakresu translatoryki, a także praktyczne ćwiczenia translatorskie z wykorzystaniem tekstów różnego rodzaju.

Studentki i studenci – wraz z prowadzącą i samodzielnie – podejmą się przekładu fragmentów rosyjskojęzycznej prozy, poezji i tekstów krytyczno- oraz teoretycznoliterackich. Propozycje przekładowe uczestniczek i uczestników będą poddawane dyskusji w grupie. Część zajęć poświęcona będzie analizie istniejących przekładów.

Głównym celem zajęć będzie nabycie praktycznych kompetencji translatologicznych, a także zapoznanie się z różnymi strategiami translatorskimi, wymaganymi w przypadku pracy na poszczególnych rodzajach tekstów.

Literatura:

Szczegółowa lista lektur zostanie podana na pierwszych zajęciach.

Efekty uczenia się:

Studenci i studentki znają podstawowe zagadnienia i problemy teoretyczne z zakresu translatologii. Potrafią czytać ze zrozumieniem obcojęzyczne teksty literackie i metodologiczne. Podejmują się samodzielnych przekładów tekstów z języka rosyjskiego na polski, posługując się różnego rodzaju słownikami. Potrafią poddać krytyce wybrane przekłady, porównując tłumaczenia tekstu z oryginałem.

Metody i kryteria oceniania:

Dyskusja w sali, wspólna analiza tekstu, wspólna praca nad przekładem, praca w domu.

Oceniane będą:

– przygotowanie do zajęć, aktywność;

– obecność na zajęciach (dopuszczalna jedna nieobecność);

– samodzielny przekład fragmentu wybranego tekstów;

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-15 - 2021-01-31

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Translatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Dżabagina, Magda Nabiałek
Prowadzący grup: Anna Dżabagina
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Translatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Praktyczne ćwiczenia translatorskie z wykorzystaniem tekstów różnego rodzaju (proza, poezja, teksty krytyczno- i teoretycznoliterackie). Podstawy teorii przekładu i analiza przekładów z języka rosyjskiego oraz różnych strategii translatorskich. Weryfikacja i redakcja tekstu.

Pełny opis:

Zajęcia poświecone podstawowym zagadnieniom z zakresu translatoryki, a także praktyczne ćwiczenia translatorskie z wykorzystaniem tekstów różnego rodzaju.

Studentki i studenci – wraz z prowadzącą i samodzielnie – podejmą się przekładu fragmentów rosyjskojęzycznej prozy, poezji i tekstów krytyczno- oraz teoretycznoliterackich. Propozycje przekładowe uczestniczek i uczestników będą poddawane dyskusji w grupie. Część zajęć poświęcona będzie analizie istniejących przekładów.

Głównym celem zajęć będzie nabycie praktycznych kompetencji translatologicznych, a także zapoznanie się z różnymi strategiami translatorskimi, wymaganymi w przypadku pracy na poszczególnych rodzajach tekstów.

Literatura:

Literatura i szczegółowy program zostaną uzgodnione z grupą po rozpoczęciu zajęć.

Uwagi:

Studentki i studenci, którzy chcą uczestniczyć w zajęciach, powinni znać co najmniej dobrze język rosyjski i są zainteresowani czytaniem tekstów w tym języku.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.