Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Intertekstualność, intersemiotyczność, wysoki modernizm

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3001-B9K-LW1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Intertekstualność, intersemiotyczność, wysoki modernizm
Jednostka: Instytut Literatury Polskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 7.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest prześledzenie relacji polskiej literatury nowoczesnej w jej najwybitniejszych przejawach (jako odpowiednikach anglosaskiego "high modernism") z innymi literaturami - zarówno współczesnymi obcymi jak dawniejszymi - oraz z innymi sztukami: muzyką, filmem, malarstwem.

Pełny opis:

1. T.S. Eliot wobec dramatów muzycznych Wagnera i wagneryzmu literackiego.

2. Żeromski jako kryptowagnerysta?

3. Wagneryzm Iwaszkiewicza.

4. Miłosz wobec Blake'a, Eliota i Audena.

5/6. Różewicz a Eliot, Celan, Francis Bacon, Kafka.

7. Rymkiewicz, Eliot, Pound.

8. Gombrowicz, Freud, Szekspir, Carl Schmitt.

9. Iwaszkiewicz i diabły.

10. Stryjkowski wobec dramatu i filmu.

11. Średniowiecze Parnickiego.

12. Huelle a Grass.

Literatura:

1. Eliot - "Ziemia jałowa" i "Popielec", fragmenty "Złota Renu" i "Parsifala" Wagnera. Pomocniczo: J.L. Weston - "Graal", Ch. de Troyes - "Percewal", W. v. Eschenbach - "Parzival", M. Dolar, S. Žižek - "Druga śmierć opery".

2. Żeromski - "Przedwiośnie".

3. Iwaszkiewicz - "Przyjaciele", pomocniczo: "Czerwone tarcze", "Tano".

4. Miłosz - "Ocalenie" i "Światło dzienne", Blake - "Pieśni niewinności / doświadczenia", Auden - "List noworoczny", pomocniczo: Miłosz - "Ziemia Ulro", J. Ward - "T.S. Eliot w oczach trzech polskich pisarzy", A. v. Nieukerken - "Ironiczny konceptyzm", M. Heydel - "Obecność T.S, Eliota w literaturze polskiej".

5. Różewicz - "Zawsze fragment. Recycling", malarstwo F. Bacona, pomocniczo: D. Sylvester - "Brutalność faktu", G. Deleuze - "Francis Bacon", C. Wodziński - "Kairos. Celan - Heidegger".

6. Różewicz - "Pułapka", "Odejście głodomora", "Płaskorzeźba", Kafka - "List do ojca", "Głodomór", pomocniczo: G. Deleuze, F. Guattari - Kafka.

7. Rymkiewicz - 'Czym jest klasycyzm i "Metafizyka", Eliot - wybór esejów, Pound - "Cantos".

8. Gombrowicz - "Ślub", fragmenty z Freuda i Schmitta.

9. Iwaszkiewicz - "Matka Joanna od Aniołów", ekranizacja Kawalerowicza, Huxley, Penderecki - "Diabły z Loudun".

10. Stryjkowski - "Austeria", ekranizacja Kawalerowicza, porównawczo: "Natan mędrzec" (dramat Lessinga / film Noi), "Dybuk" (dramat An-skiego / film Waszyńskiego).

11. Parnicki - "Tylko Beatrycze" wraz z ekranizacją, pomocniczo: "Saga o Njalu".

12. Huelle - "Weiser Dawidek", G. Grass - "Kot i mysz", "Blaszany bębenek" V. Schloendorffa.

Efekty uczenia się:

WIEDZA (Absolwent zna i rozumie: )

—dynamikę rozwoju literatury polskiej i światowej XIX i XX wieku (K_W10),—relacje między literaturami narodowymi,

—tematy i idee pisarskie wybranych twórców literatury światowej (K_W04)—wpływ dzieł literackich na dzieje kultury europejskiej i światowej (K_W01)

—w stopniu pogłębionym metody interpretacji i analizy porównawczej tekstu literackiego (K_W07)

—metody komparatystyki literackiej, komparatystyki dyskursów, komparatystyki mediów, komparatystyki interartystycznej i semiotyki porównawczej (K_W02, K_W05, K_W07, K_W13)

—arcydzieła literatury światowej oraz porównawcze metody ich analizy i interpretacji (K_W01, K_W10, K_W15)

—współczesną i najnowszą literaturę polską, w tym również literaturę hipertekstową, które lokowane są w kontekście innych literatur, zjawisk kultury, myśli filozoficznej, ale także w konfrontacji z literaturą epok wcześniejszych (ujęcie synchroniczne i diachroniczne) (K_W01, K_W10, K_W14, K_W15)

—w stopniu pogłębionym relacje literatury z innymi dyskursami (filozofią, nauką, polityką, religią, publicystyką), innymi sztukami (filmem, sztukami plastycznymi, muzyką) i innymi niż książka i druk mediami (audiowizualnością, cyfrowością) (K_W04, K_W12)

UMIEJĘTNOŚCI (Absolwent potrafi: )

—poddać refleksji historycznej teksty literackie (K_U03)

—analizować literaturę polską w kontekście szerszym niż narodowa (K_U03)

—posługiwać się analizą kontekstową jako metodą badań porównawczych (K_U01, K_U03, K_U04)

—analizować i interpretować porównawczo literaturę polską z innymi literaturami, sztukami, dyskursami, mediami oraz formułować wnioski badawcze (K_U03)

—w praktyce wykorzystywać znajomość komparatystycznych teorii i narzędzi badawczych, porównywać teksty kultury przynależne do odmiennych porządków semiotycznych, dyskursywnych, medialnych i analizować relacje oraz oddziaływania między nimi (K_U09)

Metody i kryteria oceniania:

Kontrola obecności (dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze), ocena aktywności, projekt studencki - do wyboru: a) krótka prezentacja na potrzeby zajęć pomocniczej lektury spoza listy wspólnej dla wszystkich (zob. spis literatury), b) esej mieszczący się w problematyce zajęć, ale niepowtarzający ich szczegółowej treści.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Karol Hryniewicz, Jan Potkański, Jagoda Wierzejska
Prowadzący grup: Jan Potkański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.