Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Między nudą a nihilizmem

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3001-B9N-LP1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Między nudą a nihilizmem
Jednostka: Instytut Literatury Polskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 7.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien orientować się w zakresie historii literatury drugiej połowy XIX i XX wieku.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Konwersatorium służy poszerzeniu wiedzy z zakresu literatury i kultury drugiej połowy XIX i XX wieku oraz doskonaleniu sprawności interpretacyjnych prozatorskich tekstów literackich.

Pełny opis:

Konwersatorium służy poszerzeniu wiedzy z zakresu literatury i kultury drugiej połowy XIX i XX wieku oraz doskonaleniu sprawności interpretacyjnych prozatorskich tekstów literackich. Dyskusje nad tekstami literackimi i filozoficznymi mają za zadanie przybliżyć uczestnikom zajęć bardzo istotne dla nowoczesnej kultury europejskiej zjawiska nudy i nihilizmu.

Literatura:

Przykładowa literatura podmiotu:

I. Turgieniew, „Ojcowie i dzieci”, wyd. dowolne.

F. Dostojewski, Notatki z podziemia", wyd. dowolne.

F. Dostojewski, „Biesy”, wyd. dowolne.

I. Gonczarow, „Obłomow” wyd. dowolne.

F. Nietzsche, „Z genealogii moralności: pismo polemiczne”, Kraków 2003.

F. Nietzsche, „Antychrześcijanin”, Kraków 1999.A. Gide, „Lochy Watykanu”, wyd. dowolne.

A. Camus, „Obcy”, wyd. dowolne.

A. Camus, „Mit Syzyfa”, wyd. dowolne.

A. Camus, „Człowiek zbuntowany”, wyd. dowolne.

A. Sartre, „Mdłości”, wyd. dowolne.

A. Moravia, „Nuda”, Warszawa 2010.

H. Melville, "Kopista Bartleby. Historia z Wall Street", Warszawa 2009.

M. Houellebecq, "Cząstki elementarne", wyd. dowolne.

S. Plath, "Szklany klosz", wyd. dowolne.

J. Barth, "Koniec drogi", wyd. dowolne.

J. Eugenides, "Przekleństwa niewinności", wyd. dowolne.

J. Barnes, "Poczucie kresu", wyd. dowolne.

W.G. Sebald, "Pierścienie Saturna", Warszawa 1999.

J.M. Coetzee, "Hańba", wyd. dowolne.

Przykładowa literatura podmiotu:

„Wokół nihilizmu”, pod red. G. Sowinskiego, Kraków 2001.

T. Gadacz, „Myślenie z wnętrza nihilizmu”, „Znak”, 469, 1994.

J. Kłoczkowski, „"Wypite morze". Esej o nihilizmie”, „Znak”, 469, 1994.

W. Bałus, „Melancholia a nihilizm”, „Znak”, 469, 1994.

W. Bałus, „O istocie nihilizmu – raz jeszcze”, w: „Znak”, 481, 1995.

W. Bałus, „Mundus melancholicus”, Kraków 1996.

M. Bieńczyk, „Melancholia: o tych, co nigdy nie odnajdą straty", Warszawa 1997 i nast.

L. Szestow, „Filozofia tragedii. Dostojewski i Nietzsche”, Warszawa 2000.

M. Bierdiajew, „Światopogląd Dostojewskiego”, Kęty 2004.

J. Brodski, „Pochwała nudy”, Kraków 1996.

M. Werner, „Wobec nihilizmu. Gombrowicz, Witkacy”, Warszawa 2009.

Ł. Książyk, „Nihilizm gnostycki w kulturze przełomu XIX i XX wieku. Rekonesans, Warszawa 2010.

„Nihilizm i historia. Studia z literatury XIX i XX wieku”, pod red. M. Sokołowskiego, J. Ławskiego, Białystok 2009.

„Nuda w kulturze”, pod red. P. Czaplińskiego, P. Śliwińskiego, Poznań 1999.

P. Toohey, „Historia nudy”, Warszawa 2012.

A. Glucksmann, „Dostojewski na Manhattanie”, Warszawa 2003.

J. Wasiewicz "Oblicza nihilizmu. Z dziejów nihilizmu europejskiego w XIX wieku", Wrocław 2010.

"Nihilizm i nowoczesność", red. E. Partyga, M. Januszkiewicz, Toruń 2012.

Al Alvarez, "Bóg bestia. Studium samobójstwa", Warszawa 2011.

J. Amery, "O starzeniu się. Podnieść na siebie rękę", Warszawa 2007.

E. Durkheim, "Samobójstwo", Warszawa 2011.

Podana powyżej lista może być rozszerzona o wybrane wspólnie ze studentami dzieła z literatury polskiej i europejskiej, a także – jeśli zajdzie potrzeba – o inne teksty historyków literatury, idei i filozofii.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu konwersatorium student:

1) wiedza:

- zna i rozumie problematykę modernizmu europejskiego (w szerokim znaczeniu tego słowa), ze szczególnym uwzględnieniem takich zjawisk kulturowych, jak nihilizm, nuda i melancholia;

- zna i rozumie mechanizmy przenikania się idei filozoficznych i literackich w kulturze modernizmu;

- zna i rozumie wpływ różnych konceptualizacji doświadczenia nowoczesności na zmiany w zakresie sposobu definiowania literatury, określania jej cech swoistych oraz rozmienia tekstu literackiego;

2) umiejętności:

- potrafi sprawnie i samodzielnie zgłębiać problematykę historycznoliteracką drugiej połowy XIX i XX wieku, w zakresie wyznaczonym przez temat konwersatorium;

- potrafi konstruować dłuższą wypowiedź ustną w formie głosu w dyskusji, uwzględniając sytuację społeczno-polityczną, środowiskową i kulturową, w której to dzieło powstało;

- potrafi wykorzystać zdobyta wiedzę do napisania eseju, którego temat oscyluje wokół zagadnień poruszanych na zajęciach;

- potrafi weryfikować poprawność własnych wypowiedzi poświęconych zagadnieniom historycznoliterackim i filozoficznym;

3) kompetencje społeczne:

- jest gotowy do gromadzenia i wykorzystania we własnych projektach badawczych informacji naukowej zdobytej podczas zajęć;

- po skończonym konwersatorium jest gotowy do oceniania poziomu swej wiedzy;

- jest gotowy do uznania etycznego wymiaru badań naukowych oraz znaczenia refleksji humanistycznej dla kształtowania się więzi społecznych;

- jest gotowy do zaangażowanego uczestnictwa w życiu naukowym i kulturalnym.

Metody i kryteria oceniania:

- kontrola obecności;

- ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć oraz aktywność);

- projekt studencki: esej dotyczący zagadnień poruszanych na konwersatorium.

Zaliczenie na ocenę.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Kowalczuk, Łukasz Książyk, Damian Makuch
Prowadzący grup: Łukasz Książyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.