Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Tamte czasy-nasze czasy. Proza doby Polski Ludowej czytana dzisiaj. Punkty dojścia projektu Wielkiej Zmiany. (Trzy ostatnie dekady)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3001-B9N-LW2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Tamte czasy-nasze czasy. Proza doby Polski Ludowej czytana dzisiaj. Punkty dojścia projektu Wielkiej Zmiany. (Trzy ostatnie dekady)
Jednostka: Instytut Literatury Polskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 7.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

By uczestniczyć w konwersatorium, należy skończyć studia pierwszego poziomu kształcenia i dysponować wiedzą literaturoznawczą oraz historyczną dotyczącą XX wieku właściwą dla licencjata.


Student powinien zaliczyć przedmioty umożliwiające orientację w problematyce literaturoznawczej, kulturowej i społeczno-politycznej dwudziestowiecznej współczesności.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Konwersatorium koncentruje uwagę na trzech ostatnich dekadach - rozpoczętych przełomem lat 50. i 60., a zakończonych w roku 1989 - projektu społeczno-politycznego zainicjowanego w Polsce w roku 1944. Głównym celem tych zajęć jest zmierzenie się z tezą, że tamte czasy, to nasze czasy, tylko „cokolwiek dalej” i bez ich zrozumienia, wyrobienia sobie do nich stosunku, żyjemy z amputowaną częścią świadomości.

Dyskusje konwersatoryjne poświęcone będą zarówno analizie wybranych utworów okresu jak i omawianiu nowszych podejść badawczych do prozy, uwzględniających m.in. studia nad pamięcią zbiorową i jednostkową, politykę historyczną, krytykę postkolonialną i studia postzależnościowe. Przyjrzymy się literackim i pozaliterackim praktykom modelującym to, co miało być aktualizowane w świadomości odbiorcy opowieści.

Pełny opis:

Konwersatorium koncentruje uwagę na trzech ostatnich dekadach - rozpoczętych przełomem lat 50. i 60., a zakończonych w roku 1989 - projektu społeczno-politycznego zainicjowanego w Polsce w roku 1944. Głównym celem zajęć jest zmierzenie się z tezą, że tamte czasy, to nasze czasy, tylko „cokolwiek dalej” i bez ich zrozumienia, wyrobienia sobie do nich stosunku, żyjemy z amputowaną częścią świadomości.

Spotkania konwersatoryjne poświęcone będą zarówno analizie wybranych utworów okresu jak i omawianiu nowszych podejść badawczych do prozy, uwzględniających m.in. studia nad pamięcią zbiorową i jednostkową, politykę historyczną, krytykę postkolonialną i studia postzależnościowe. Przyjrzymy się literackim i pozaliterackim praktykom modelującym to, co miało być aktualizowane w świadomości odbiorcy opowieści.

W dyskusjach dotyczących wybranych utworów ostatnich dekad istnienia Polski Ludowej zajmiemy się literackimi diagnozami stanu polskiej wspólnoty, obserwacją śladów kondycji subalterna, jego stosunku do przeszłości wyrażanego w prozie krajowej i emigracyjnej oraz narracji pomijanych w dyskursie dominującym. Przedyskutujemy fenomen sylwy współczesnej i poetyk oraz diagnoz i przesłań zawartych w utworach ukazujących się w obiegu pozacenzuralnym.

Literatura:

Szczegółowy terminarz dyskusji nad poszczególnymi utworami oraz bibliografia tekstów pomocniczych zostaną podane na pierwszym spotkaniu konwersatoryjnym.

– Andrzej Chciuk, Atlantyda. Opowieść o Wielkim Księstwie Bałaku (1969)

- Tadeusz Konwicki, Sennik współczesny (1963)

- Tadeusz Nowak , A jak królem, a jak katem będziesz (1968)

- Kazimierz Brandys, Wariacje pocztowe, 1972

– Tadeusz Konwicki, Kompleks polski (1977, drugi obieg)

- Jerzy Andrzejewski, Miazga (1981)

- Jarosław Marek Rymkiewicz, Rozmowy polskie latem roku 1983 (1984, drugi obieg)

- Marek Nowakowski, Raport o stanie wojennym (1982, drugi obieg)

- Janusz Anderman, Kraj świata (Paryż 1988)

- Paweł Huelle, Weiser Dawidek (1987)

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się zdefiniowane dla danej formy dydaktycznej zajęć w ramach przedmiotu WIEDZA:

Po zaliczeniu konwersatorium student powinien rozumieć:

— specjalistyczną terminologię literaturoznawczą związaną z problematyką omawianą podczas zajęć oraz w stopniu pogłębionym metody naukowe pozwalające na prowadzenie badań nad literaturą XX wieku;

— dynamikę rozwoju procesu historycznoliterackiego;

— a przede wszystkim wpływ dzieł literackich na tożsamość kulturową oraz ich rolę w rozpoznawaniu sytuacji społeczeństwa polskiego w kontekście wydarzeń politycznych i przemian cywilizacyjno-społecznych w kraju w latach istnienia Polski Ludowej.

UMIEJĘTNOŚCI:

Po zaliczeniu konwersatorium student powinien umieć:

— sformułować dłuższą spójną wypowiedź naukową

opartą na precyzyjnie sformułowanej wyjściowej tezie i wyrazistych pytaniach badawczych;

— poprawną pod względem metodologicznym;

— popartą zgromadzonym materiałem dowodowym;

— składającą się z argumentów logicznie prowadzących do konkluzji;

— poprawną pod względem językowym, także w zakresie korzystania ze stylu naukowego;

Uczestnicząc w konwersatorium, student zyskuje też umiejętność używania technik komunikacyjno-informacyjnych niezbędnych w warsztacie pracy badawczej literaturoznawcy.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

Uczestnicząc w konwersatorium student nabywa kompetencji do:

- pracy w grupie;

- zrozumienia skomplikowanych relacji: literatura-polityka, literatura-historia zapisanych w dziele literackim;

- brania odpowiedzialności za trafność przekazywanej wiedzy i kierowania się rzetelnością naukową;

- doceniania różnorodności i wielości opinii .

Metody i kryteria oceniania:

- ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność) - 25% (udział w ocenie końcowej)

- kontrola obecności - 25% (udział w ocenie końcowej)

- Projekt: przygotowanie wprowadzenia do dyskusji całej grupy w formie indywidualnej problematyzacji zagadnienia lub

2-3osobowego panelu - 50% (udział w ocenie końcowej)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Gosk, Karol Hryniewicz, Jagoda Wierzejska
Prowadzący grup: Hanna Gosk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Konwersatorium koncentruje uwagę na trzech ostatnich dekadach - rozpoczętych przełomem lat 50. i 60., a zakończonych w roku 1989 - projektu społeczno-politycznego zainicjowanego w Polsce w roku 1944. Głównym celem tych zajęć jest zmierzenie się z tezą, że tamte czasy, to nasze czasy, tylko „cokolwiek dalej” i bez ich zrozumienia, wyrobienia sobie do nich stosunku, żyjemy z amputowaną częścią świadomości.

Dyskusje konwersatoryjne poświęcone będą zarówno analizie wybranych utworów okresu jak i omawianiu nowszych podejść badawczych do prozy, uwzględniających m.in. studia nad pamięcią zbiorową i jednostkową, politykę historyczną, krytykę postkolonialną i studia postzależnościowe. Przyjrzymy się literackim i pozaliterackim praktykom modelującym to, co miało być aktualizowane w świadomości odbiorcy opowieści.

Pełny opis:

Konwersatorium koncentruje uwagę na trzech ostatnich dekadach - rozpoczętych przełomem lat 50. i 60., a zakończonych w roku 1989 - projektu społeczno-politycznego zainicjowanego w Polsce w roku 1944. Głównym celem zajęć jest zmierzenie się z tezą, że tamte czasy, to nasze czasy, tylko „cokolwiek dalej” i bez ich zrozumienia, wyrobienia sobie do nich stosunku, żyjemy z amputowaną częścią świadomości.

Spotkania konwersatoryjne poświęcone będą zarówno analizie wybranych utworów okresu jak i omawianiu nowszych podejść badawczych do prozy, uwzględniających m.in. studia nad pamięcią zbiorową i jednostkową, politykę historyczną, krytykę postkolonialną i studia postzależnościowe. Przyjrzymy się literackim i pozaliterackim praktykom modelującym to, co miało być aktualizowane w świadomości odbiorcy opowieści.

W dyskusjach dotyczących wybranych utworów ostatnich dekad istnienia Polski Ludowej zajmiemy się literackimi diagnozami stanu polskiej wspólnoty, obserwacją śladów kondycji subalterna, jego stosunku do przeszłości wyrażanego w prozie krajowej i emigracyjnej oraz narracji pomijanych w dyskursie dominującym. Przedyskutujemy fenomen sylwy współczesnej i poetyk oraz diagnoz i przesłań zawartych w utworach ukazujących się w obiegu pozacenzuralnym.

Literatura:

Szczegółowy terminarz dyskusji nad poszczególnymi utworami oraz bibliografia tekstów pomocniczych zostaną podane na pierwszym spotkaniu konwersatoryjnym.

– Andrzej Chciuk, Atlantyda. Opowieść o Wielkim Księstwie Bałaku (1969)

- Tadeusz Konwicki, Sennik współczesny (1963)

- Tadeusz Nowak , A jak królem, a jak katem będziesz (1968)

- Kazimierz Brandys, Wariacje pocztowe, 1972

– Tadeusz Konwicki, Kompleks polski (1977, drugi obieg)

- Jerzy Andrzejewski, Miazga (1981)

- Jarosław Marek Rymkiewicz, Rozmowy polskie latem roku 1983 (1984, drugi obieg)

- Marek Nowakowski, Raport o stanie wojennym (1982, drugi obieg)

- Janusz Anderman, Kraj świata (Paryż 1988)

- Paweł Huelle, Weiser Dawidek (1987)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.