Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Inscenizacje dramatu romantycznego ostatniej dekady (2010-2020)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3001-B9T-LR1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Inscenizacje dramatu romantycznego ostatniej dekady (2010-2020)
Jednostka: Instytut Literatury Polskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 7.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali
w sali i w terenie

Skrócony opis:

Konwersatorium poświęcone sposobom czytania dramatu romantycznego przez twórców najnowszego teatru.

Pełny opis:

Celem konwersatorium jest zapoznanie studentów ze specyfiką najnowszego teatru i funkcjonującym w nim sposobom lektury dramatu romantycznego. Podczas zajęć zostanie omówiony potencjał sceniczny polskich dramatów romantycznych. Mając w pamięci dzieje ich inscenizacji - od początków XX wieku po czasy współczesne - będziemy się wspólnie zastanawiać, co zmieniło się w języku teatru ostatniej dekady. Na zajęciach będziemy wspólnie oglądać nagrania spektakli. Jeśli grupa wyrazi taką wolę - przewiduję także wspólne wizyty w teatrze.

Literatura:

- M. Janion, Zmierzch paradygmatu [w:] Tejże, Do Europy tak, ale razem z naszymi umarłymi. Warszawa 2000.

- T. Plata, Pośmiertne życie romantyzmu, Warszawa 2017.

SPEKTAKLE

- Mickiewicz. Dziady. Performance. Reż. Paweł Wodziński, Dziady. Teatr Polski w Bydgoszczy 2011.

- Dziady. Części I, II, IV i wiersz UPIÓR, Dziadów cz. III. Reż. Michał Zadara. Teatr Polski we Wrocławiu 2014 i 2015.

- Dziady. Reż. Radosław Rychcik. Teatr Nowy w Poznaniu 2014.

- [ˈdʑadɨ]. Reż. Paweł Passini. Opolski Teatr Lalki i Aktora. Opole 2015.

- Dziady. Reż. Eimuntas Nekrosius. Teatr Narodowy. Warszawa 2016.

- Nie/boska komedia. Reż. Piotr Kruszczyński. Teatr im. Al. Fredry w Gnieźnie 2011.

- Nie-Boska komedia. Reż. Adam Nalepa. Teatr Wybrzeże w Gdańsku 2011.

- Nie-boska komedia. WSZYSTKO POWIEM BOGU! Reż. Monika Strzępka. Stary Teatr Kraków 2014.

- Kordian. Reż. Szymon Kaczmarek. Stary Teatr Kraków 2012.

- Kordian. Reż. Piotr Szczerski. Teatr im. Żeromskiego. Kielce 2015.

- Kordian. Reż. Jan Englert. Teatr Narodowy. Warszawa 2015.

- Kordian. Reż Jakub Skrzywanek, Teatr Polski w Poznaniu. Poznań 2018.

Recenzje omawianych spektakli i artykuły im poświęcone w portalach e-teatr.pl (archiwum wirtualne), Encyklopedia Teatru, teatralny.pl oraz na stronie (i stronie archiwalnej) miesięczników "Didaskalia", "Dialog", "Notatnik teatralny" i „Teatr”.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student/ studentka:

– potrafi omówić najważniejsze inscenizacje dramatu romantycznego ostatniej dekady

– w interpretowaniu spektakli używa narzędzi zarówno filologicznych, jak i teatrologicznych

– zna historię najwybitniejszych dwudziestowiecznych inscenizacji dramatów romantycznych; orientuje się w najważniejszych konwencjach teatralnych XX i XXI wieku;

– posiada podstawy do krytycznej analizy inscenizacji teatralnych jako tekstów kultury.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie:

1. Obecności (dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze)

2. Aktywności na zajęciach (praca z tekstem, dyskusja)

3. Pracy semestralnej (recenzja wybranego spektaklu)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Makaruk, Karol Samsel
Prowadzący grup: Maria Makaruk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.