Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Inscenizacje dramatu romantycznego w ostatniej dekadzie (2010-2020)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3001-C053LR1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Inscenizacje dramatu romantycznego w ostatniej dekadzie (2010-2020)
Jednostka: Instytut Literatury Polskiej
Grupy: Seminaria licencjackie dla filologii polskiej - stacjonarne 2020/2021
Wszystkie przedmioty polonistyczne - oferta ILP (3001...) , IJP (3003...) i IPS (3007...)
Punkty ECTS i inne: 10.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Założenia (opisowo):

Wymagania formalne: Ukończenie drugiego roku studiów I stopnia.

Założenia wstępne: Przyswojenie materiału z zakresu historii literatury romantyzmu oraz teorii literatury na studiach I stopnia. Zainteresowanie współczesnym życiem teatralnym.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu merytoryczne i metodologiczne przygotowanie studentów do napisania pracy licencjackiej. Na zajęciach będą omawiane pojęcia i kategorie estetyczne związane z przedmiotem seminarium.

Seminarium adresowane jest do osób, które interesują się współczesnym życiem teatralnym i są zdecydowane na pisanie prac o profilu literaturoznawczo - teatrologicznym (opis inscenizacji).

Zadaniem uczestników seminarium w I semestrze będzie sformułowanie tematów i sporządzenie szczegółowych konspektów prac licencjackich wraz z wykazami bibliograficznymi, w II – napisanie prac.

Pełny opis:

Seminarium adresowane jest do osób, które interesują się zarówno historią literatury romantyzmu, jak i współczesnym życiem teatralnym i chciałyby poszerzyć swoje kompetencje literaturoznawcze o narzędzia pracy historyka teatru i teatrologa.

Do uczestnictwa w seminarium nie jest wymagane wykształcenie teatrologiczne - kompetencje niezbędne do opisu przedstawienia teatralnego uczestnicy zdobędą w trakcie zajęć.

Literatura:

Materiały gromadzone w wortalu e-teatr i wirtualnej Encyklopedii Teatru Polskiego. Szkice krytyczne zamieszczane w "Dialogu", "Teatrze", "Didaskaliach", "Notatniku Teatralnym".

Szczegółowa bibliografia zostanie podana podczas pierwszych zajęć.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu seminarium licencjackiego studenci:

1. Rozpoznają zjawiska i kategorie estetyczne charakterystyczne dla literatury romantyzmu oraz kojarzą je z odpowiednimi kontekstami kulturowymi. Mają wiedzę na temat współczesnego życia teatralnego i kierunków inscenizacji klasyki.

2. Definiują wybrane pojęcia z zakresu teorii literatury i kultury i historii teatru, a także systematyzują uzyskaną wiedzę, zachowując do niej stosunek krytyczny.

3. Samodzielnie czytają i analizują teksty z dziedziny określonej jako temat pracy licencjackiej.

4. Umiejętnie dobierają, gromadzą i opisują materiały bibliograficzne. Poznają metodologię prowadzenia badań literaturoznawczych i teatrologicznych i naukowy warsztat pracy badaczki/ badacza, uwzględniający używanie technik informacyjno-komunikacyjnych.

5. Opracowują kompozycję pracy na podstawie odpowiednio sproblematyzowanej wiedzy.

6. Piszą pracę licencjacką, która stanowi podsumowanie całorocznego seminarium.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie:

1. Obecności

2. Aktywności na zajęciach (praca z tekstem, wspólne oglądanie nagrań, dyskusja)

3. Pracy pisemnej stanowiącej szczegółowy konspekt rozprawy licencjackiej wraz z bibliografią (I semestr) oraz gotowej pracy licencjackiej (II semestr).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 60 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Makaruk, Karol Samsel
Prowadzący grup: Maria Makaruk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu merytoryczne i metodologiczne przygotowanie studentów do napisania pracy licencjackiej. Na zajęciach będą omawiane pojęcia i kategorie estetyczne związane z przedmiotem seminarium.

Seminarium adresowane jest do osób, które interesują się współczesnym życiem teatralnym i są zdecydowane na pisanie prac o profilu literaturoznawczo - teatrologicznym (opis inscenizacji).

Zadaniem uczestników seminarium w I semestrze będzie sformułowanie tematów i sporządzenie szczegółowych konspektów prac licencjackich wraz z wykazami bibliograficznymi, w II – napisanie prac.

Pełny opis:

Seminarium adresowane jest do osób, które interesują się zarówno historią literatury romantyzmu, jak i współczesnym życiem teatralnym i chciałyby poszerzyć swoje kompetencje literaturoznawcze o narzędzia pracy historyka teatru i teatrologa.

Do uczestnictwa w seminarium nie jest wymagane wykształcenie teatrologiczne - kompetencje niezbędne do opisu przedstawienia teatralnego uczestnicy zdobędą w trakcie zajęć.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.