Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Literatura XX wieku - odmiany polskiej tożsamości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3001-C053LW2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Literatura XX wieku - odmiany polskiej tożsamości
Jednostka: Instytut Literatury Polskiej
Grupy: Seminaria licencjackie dla filologii polskiej - stacjonarne 2020/2021
Wszystkie przedmioty polonistyczne - oferta ILP (3001...) , IJP (3003...) i IPS (3007...)
Punkty ECTS i inne: 10.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Założenia (opisowo):

tematyka seminarium dotyczy jednego z najważniejszych zjawisk kultury - tożsamości wyrażanej w tekstach literackich; zakładam, iż student po ukończeniu seminarium będzie mógł napisać pracę licencjacką dotyczącą rozmaitych odmian dwudziestowiecznych tożsamości wyrażanych w polskiej literaturze; student będzie potrafił wyróżnić kategorie teoretyczne proponowane przez badaczy, będzie umiał sformułować kluczowe zagadnienia oraz będzie potrafił przedstawić w formie pisemnej własne analizy i interpretacje tekstów literackich

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

dyskusje dotyczące kształtowania się tożsamości nowoczesnej są jednym z ważnych problemów współczesności; tematyka dotycząca bardzo różnych odmian tożsamości pojawia się w literaturze polskiej dwudziestego wieku - wybrane lektury są podstawą do namysłu nad tym, jakie propozycje wariantów tożsamości oferuje tekst , jak opisowym czy krytycznym językiem posługuje się autor, jakie problemy związane z wielością odmian tożsamości wydają się kluczowe dla zrozumienia wielogłosowego dyskursu

Pełny opis:

Wiek dwudziesty postrzegać można jako epokę, w której dochodziło do bardzo rozmaitych prób zasadniczego przewartościowania tożsamości - zarówno w wymiarze jednostkowym jak i zbiorowym. Refleksja nad kształtowaniem się nowoczesnych odmian polskiej tożsamości jest związana nie tylko z procesami modernizacji czy globalizacji, ale także z namysłem nad

sposobami kształtowania tożsamości. Literatura stanowiła i stanowi jedno z narzędzi służących konstruowaniu tożsamości - charakteryzuje egzystencję jednostki i grupy, zajmuje się podstawowymi punktami odniesienia do różnych sfer życia, pozwala artykułować - również krytycznie - opisy tożsamości wielowariantowej, podlegającej dynamice przemian.

Wybrane teksty literackie, które proponuję uczynić przedmiotem analizy i interpretacji ściśle łączą się z głębokimi przemianami dotyczącymi antropologicznej samowiedzy. Seminarium ma być okazją - dla wszystkich uczestników - dyskusji nad tym, co określa położenie człowieka, jak zasadniczo formułowane są relacje między Ja a Innym, co sprawia, że wybrane elementy stają się częściami służącymi konstruowaniu tożsamości.

Literatura:

1. Anderson Benedict, Wspólnoty wyobrażone

2. Taylor Charles, Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej

3. Giddens Anthony, Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności

4. Bauman Zygmunt, Tożsamość. Rozmowy z Benedetto Vecchim

5. Polski dowcip etniczny : stereotyp a tożsamość / Dorota Brzozowska ; Uniwersytet Opolski, Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. – Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2008.

6. Geoliteratura, red. Jerzy Madejski (fragmenty)

7. Leder Andrzej, Prześniona rewolucja

8. “Każdy z nas jest przybyszem” : wzory tożsamości w literaturze polskiej XX wieku / Ryszard Nycz // Teksty Drugie. – 1999, nr 5, s. 41-51 oraz - Tekstualia. – 2007, nr 2 (wybrane artykuły)

9. Janion Maria, Niesamowita Słowiańszczyzna

10. Płeć i naród : trans/lokacje : Maria Komornicka/Piotr Odmieniec Włast, Else Lasker-Schüler, Mina Loy / Karolina Krasuska. – Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, 2012.

11. Gombrowicz Witold, Transatlantyk

12. Miłosz Czesław, Rodzinna Europa

13. Vinzenz Stanisław, Na wysokiej połoninie (fragmenty)

14. Konwicki Tadeusz, Bohiń

15. Chwin Stefan, Hanneman

16. Huelle Paweł, Opowiadania na czas przeprowadzki

17. Myśliwski Wiesław, Kamień na kamieniu (albo - Widnokrąg)

18. Filipiak Izabela, Absolutna amnezja

19. Iwasiów Inga, Bambino

20. Bator Joanna, Ciemno, prawie noc

21. Kornhauser Julian, Dom, sen i gry dziecięce?

22. Szejnert Małgorzata, Czarny ogród

23. Springer Filip, Miedzianka

24. Smoleński Paweł, Pochówek dla rezuna

25. Łoziński Mikołaj, Tramer

26. Grynberg Henryk, Monolog polsko-żydowski

27. Ostachowicz Igor Noc żywych Żydów

28. Fiedorczuk Julia, Pod słońcem

29. Sznajderman Monika, Pusty las

30. Tokarczuk Olga, Bieguni

Efekty uczenia się:

student po ukończeniu seminarium będzie mógł napisać pracę licencjacką dotyczącą rozmaitych odmian dwudziestowiecznych tożsamości wyrażanych w polskiej literaturze; student będzie potrafił wyróżnić kategorie teoretyczne proponowane przez badaczy, będzie umiał sformułować kluczowe zagadnienia dotyczące nowoczesnej tożsamości oraz będzie potrafił przedstawić w formie pisemnej własne analizy i interpretacje tekstów literackich

Metody i kryteria oceniania:

oceniać będę - przygotowanie do zajęć, aktywność

Praktyki zawodowe:

nie przewiduję

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 60 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Karol Hryniewicz, Alina Molisak, Jagoda Wierzejska
Prowadzący grup: Alina Molisak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Zasadniczym tematem rozważań na seminarium będą zagadnienia dotyczące nowoczesnej tożsamości.

Pełny opis:

W trakcie seminarium zajmiemy się zagadnieniami dotyczącymi tożsamości nowoczesnej. Pierwsza część spotkań poświęcona zostanie rozmowom o lekturach wprowadzających - refleksji socjologicznej, antropologicznej, kulturoznawczej dotyczącej kwestii tożsamości jednostki i wspólnoty.

Analiza konkretnych tekstów literackich będzie okazją do wypróbowania poznanych wcześniej koncepcji i kategorii dla stworzenia rozmaitych perspektyw interpretacyjnych.

Literatura:

1. Anderson Benedict, Wspólnoty wyobrażone

2. Tylor Charles, Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej

3. Giddens Anthony, Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności

4. Bauman Zygmunt, Tożsamość. Rozmowy z Benedetto Vecchim

5. Polski dowcip etniczny : stereotyp a tożsamość / Dorota Brzozowska ; Uniwersytet Opolski, Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. – Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2008.

6. Geoliteratura, red. Jerzy Madejski (fragmenty)

7. Leder Andrzej, Prześniona rewolucja

8. “Każdy z nas jest przybyszem” : wzory tożsamości w literaturze polskiej XX wieku / Ryszard Nycz // Teksty Drugie. – 1999, nr 5, s. 41-51 oraz - Tekstualia. – 2007, nr 2 (wybrane artykuły)

9. Janion Maria, Niesamowita Słowiańszczyzna

10. Płeć i naród : trans/lokacje : Maria Komornicka/Piotr Odmieniec Włast, Else Lasker-Schüler, Mina Loy / Karolina Krasuska. – Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, 2012.

11. Gombrowicz Witold, Transatlantyk

12. Miłosz Czesław, Rodzinna Europa

13. Vinzenz Stanisław, Na wysokiej połoninie (fragmenty)

14. Konwicki Tadeusz, Bohiń

15. Chwin Stefan, Hanneman

16. Huelle Paweł, Opowiadania na czas przeprowadzki

17. Myśliwski Wiesław, Kamień na kamieniu (albo - Widnokrąg)

18. Filipiak Izabela, Absolutna amnezja

19. Iwasiów Inga, Bambino

20. Bator Joanna, Ciemno, prawie noc

21. Kornhauser Julian, Dom, sen i gry dziecięce?

22. Szejnert Małgorzata, Czarny ogród

23. Springer Filip, Miedzianka

24. Smoleński Paweł, Pochówek dla rezuna

25. Łoziński Mikołaj, Tramer

26. Grynberg Henryk, Monolog polsko-żydowski

27. Ostachowicz Igor Noc żywych Żydów

28. Fiedorczuk Julia, Pod słońcem

29. Sznajderman Monika, Pusty las

30. Tokarczuk Olga, Bieguni

Uwagi:

UWAGA - zajęcia w trybie zdalnym będą się odbywały poprzez GoogleMeet,

kryteria oceny pozostają takie same - obecność, przygotowanie do zajęć, aktywny udział w dyskusji

lektury zostaną dostarczone studentom w formie plików pdf

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.