Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Od rycerza do dandysa. Wzorce osobowe kultury XV-XVIII w. 

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3001-C062LS1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Od rycerza do dandysa. Wzorce osobowe kultury XV-XVIII w. 
Jednostka: Instytut Literatury Polskiej
Grupy: Seminaria magisterskie dla II roku st. II stopnia filologii polskiej - stacjonarne 2020/2021
Wszystkie przedmioty polonistyczne - oferta ILP (3001...) , IJP (3003...) i IPS (3007...)
Punkty ECTS i inne: 25.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Celem seminarium jest spojrzenie na przemiany w kulturze XV-XVIII w. poprzez analizę dynamicznie zmieniających się wzorców osobowych: rycerza, dworzanina (dwórki), ziemianina (ziemianki), honnête homme, dżentelmena (damy), dandysa, dobrego męża / żony, dziecka, władcy (króla, księcia). Każdy z tych modeli był przedmiotem konkretnych tekstów literackich: okolicznościowych utworów poetyckich, dialogów, traktatów, powieści, ale także dzieł malarskich czy rzeźbiarskich powstających nie tylko na obszarze Rzeczypospolitej Obojga Narodów, ale i poza jej granicami.


Studenci będą nabywać umiejętności komparatystycznej analizy (wymagana jest dobra znajomość przynajmniej jednego języka obcego), poznawać metodologie badań literaturoznawczych, podejmować prace nad dawnymi tekstami (także podczas zajęć warsztatowych w Gabinecie Starych Druków i Gabinecie Rycin BUWu). Zapoznają się także z nowymi opracowaniami z zakresu objętego tematyką seminarium oraz technikami informacyjno-komunikacyjnymi.


Planowane są również zajęcia w plenerze (w Pałacu Natolińskim, na Zamku Królewskim i w Pałacu Kazimierzowskim).

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykaz planowanych tematów (UWAGA!!! Lista i rozkład zajęć mogą ulec modyfikacji w zależności od potrzeb uczestników):

1. Zajęcia organizacyjne.

2-3. Zajęcia warsztatowe w Gabinecie Starych Druków BUW.

4-7. Zajęcia w terenie (zwiedzanie Pałacu w Wilanowie, Pałacu Natolińskiego, Zamku Królewskiego, Arkadii w Nieborowie).

8-30. Indywidualne projekty studenckie.

Pełny opis:

1. Zajęcia organizacyjne.

2-3. Zajęcia warsztatowe w Gabinecie Starych Druków BUW.

4-7. Zajęcia w terenie (zwiedzanie Pałacu w Wilanowie, Pałacu Natolińskiego, Zamku Królewskiego, Arkadii w Nieborowie).

8-30. Indywidualne projekty studenckie.

Literatura:

Uwaga! Lista lektur może ulec modyfikacji w zależności od potrzeb uczestników.

I. Teksty źródłowe:

Anonim zw. Gall, Kronika Polska (dowolne wydanie)

Boziewicz W., Polski kodeks honorowy; wybór, tekst dostepny na:http://literat.ug.edu.pl/~literat/honor/index.htm#spis

Castiglione B., Księga dworzanina, tłum. A. Borowski, Kraków 2018.

Conrad J., Pojedynek. Opowieść wojskowa, przeł. W. Horzyca (dowolne wydanie).

De La Bruyere J., Charaktery i obyczaje naszego wieku, przeł. A. Tatarkiewicz (dowolne wydanie).

Defoe D., The Compleat English Gentelman; wybór, tekst dostępny na stronie: https://archive.org/stream/compleatenglishg00defouoft#page/n5/mode/2up

Długosz J., Roczniki (dowolne wydanie).

Goślicki W., O senatorze doskonałym, tł. M. Korolko (dowolne wydanie).

Górnicki Ł., Dworzanin polski, oprac. R. Pollak; wybór (dowolne wydanie).

Choderlos de Laclos P., Niebezpieczne związki, przeł. T. Żeleński (Boy); wybór (dowolne wydanie).

Machiavelli N., Książę, przeł. W. Rzymowski, oprac. K. Grzybowski (dowolne wydanie).

Mistrz Wincenty zw. Kadłubek, Kronika Polska (dowolne wydanie).

Niemcewicz J. U., Lejbe i Siora, czyli listy dwóch kochanków. Romans; wybór (dowolne wydanie).

Przecław Słota, Wiersz o chlebowym stole (dowolne wydanie).

Rej M., Żywot człowieka poczciwego (dowolne wydanie)

Rochefoucauld De La F., Maksymy i rozważania moralne, przeł. T. Żeleński (Boy); wybór (dowolne wydanie).

Seklucjan J., Oeconomia (dowolne wydanie).

Wirtemberska M., Malwina, czyli domyślność serca (dowolne wydanie).

Wirzbięta M., Konterfekt albo Tablica Cebesa (dowolne wydanie).

II. Literatura przedmiotu (wybór):

Il sapere delle parole. Studi sul dialogo latino e italiano del Rinasicmento, a cura di W. Geerts, A. Paternoster, F. Pignatti, Roma 2001.

Educare il corpo, educare la parola nella trattistica del rinascimento, a cura di D. Patrizi, A. Quondam, Roma 1998.

Człowiek baroku, red. R. Villari (dowolne wydanie), tł. M. Bielańska, M. Gurgul, M. Woźniak, Warszawa 2001.

Człowiek renesansu, red. E. Garin, tł. A. Osmólska-Metrak, Warszawa 2001.

Człowiek oświecenia, red. M. Vovelle, tł. M. Gurgul, Warszawa 2001.

E. H. Kantorowicz, Dwa ciała króla. Studia ze średniowiecznej teologii politycznej, tł. M. Michalski, A. Krawiec, red. nauk. J. Strzelczyk, Warszawa 2007.

M. Ossowska, Ethos rycerski i jego odmiany (dowolne wydanie).

Imagines potestatis. Rytuały, symbole i konteksty fabularne władzy zwierzchniej. Polska X - XV w., red. J. Banaszkiewicz, Warszawa 1992.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

- potrafi odróżnić podstawowe wzorce osobowe kultury dawnej i wymienić ich cechy charakterystyczne,

- w poprawny sposób dokonuje kontekstowej analizy i interpretacji tekstów źródłowych,

- zna techniki informacyjno-kominikacyjne,

- orientuje się w literaturze przedmiotu z zakresu seminarium,

- poprawną polszczyzną formułuje myśli i sądy,

- przygotowuje prezentacje ustną na temat związany z tematyką seminarium i / lub tematem pracy.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena aktywności studenta podczas seminariów oraz ocena ustnej wypowiedzi (referatu) na temat związany z przygotowywaną pracą magisterską. Student powinien wygłosić nie mniej niż 2 referaty w ciągu całego roku akademickiego.

Ponadto warunkiem niezbędnym do zaliczenia seminarium jest też:

a) regularne składanie pisemnych wersji kolejnych rozdziałów pracy magisterskiej,

b) ukończenie pracy magisterskiej

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 60 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Kordyzon, Marta Wojtkowska-Maksymik
Prowadzący grup: Marta Wojtkowska-Maksymik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.