Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

W świecie znaków i form. Komparatystyka semiotyczna i medialna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3001-C0DS-ŚZF Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: W świecie znaków i form. Komparatystyka semiotyczna i medialna
Jednostka: Instytut Literatury Polskiej
Grupy: Przedmioty dla studiów doktoranckich - Polonistyka
Przedmioty dla studiów doktoranckich - Polonistyka - ILP
Przedmioty dla studiów doktoranckich - Polonistyka - SEMINARIA
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria doktoranckie

Założenia (opisowo):

Student potrafi w zakresie zaawansowanym analizować teksty kultury. Zna metody badań przekazów kulturowych; ma wiedzę w zakresie współczesnej metodologii badań humanistycznych (z naciskiem na semiotykę, strukturalizm, narratologię, performatykę, kognitywizm, konstruktywizm).

Tryb prowadzenia:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Seminarium przewidziane jest zasadniczo dla doktorantów przygotowujących rozprawę doktorską na temat przekazów zróżnicowanych znakowo, dyskursywnie i medialnie (w ujęciu porównawczym), ale zapraszam na nie równie serdecznie tych doktorantów, którzy pragną poszerzać kontekst badawczy własnych (innych problemowo) rozpraw.

Pełny opis:

Seminarium doktoranckie poświęcone jest w szczególności znakowej i figuracyjnej organizacji współczesnych przekazów kulturowych. Zakresem tematycznym seminarium obejmuje teksty różnodyskursywne, różnomedialne, wieloznakowe. Przedmiotem analizy są cechy semiotyczne, strukturalne przekazów, sposoby ich oddziaływania na odbiorcę. Zakresem problemowym obejmowane są też zagadnienia związane z nawiązaniami literatury do innych dyskursów- np. politycznego, społecznego, dyskursu kultury, formami ich literackiej adaptacji.

Szczególnie chętnie podejmowane są zagadnienia z zakresu artystycznego tekstu cyfrowego – zwłaszcza powieści hipertekstowej i poezji cyfrowej, problem reprezentacji literackości w mediach cyfrowych, digitalnej reinterpretacji literackich struktur tekstowych, ale także zagadnienia związane z hybrydycznymi gatunkami dziennikarstwa cyfrowego. Przedmiotem zainteresowania są tematy z zakresu transsemiotyczności, komparatystyki sztuk i mediów, interferencji praktyk dyskursywnych (np. dyskursu literatury i dziennikarskiego, naukowego, filozoficznego, innych).

Równie istotne są zagadnienia: kompozycji, figur tekstowych, materii tekstu rozpatrywane jako miejsca wspólne i różnicujące sztuki/media/dyskursy, modelujące ekspresję estetyczną a także użycia, nadużycia, manipulacje literaturą i literackością w innych dyskursach oraz literackie zawłaszczenia i uzurpacje w przestrzeni innych sztuk i różnych mediów.

Dyskutowane będą również teorie i metodologie związane z przedmiotem badań.

Literatura:

Literatura przedmiotu dyskutowana na zajęciach ustalana będzie na bieżąco w trakcie roku akademickiego z powodu konieczności dostosowania jej do potrzeb studentów przygotowujących prace doktorskie.

Efekty uczenia się:

Misją seminarium jest sprawowanie opieki naukowej nad doktorantami piszącymi rozprawę doktorską w szczególności z zakresu tematycznego seminarium.

Metody i kryteria oceniania:

kontrola obecności, ocena postępów w pisaniu pracy doktorskiej, ocena ciągła (aktywności na seminariach i stopnia przygotowania do nich) – uczestnictwo w dyskusji, prezentacje własnych wyników badań, referaty.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium doktoranckie, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Szczęsna
Prowadzący grup: Ewa Szczęsna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium doktoranckie - Zaliczenie
Skrócony opis:

zob. Podstawowe informacje o przedmiocie niezależnie od cyklu

Zajęcia w roku 2020/21 startują w trybie zdalnym

(link udostępniony przed rozpoczęciem zajęć za pośrednictwem USOS-mail lub pod adresem mailowym doktoranta)

Pełny opis:

j.w.

Literatura:

j.w.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium doktoranckie, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Szczęsna
Prowadzący grup: Ewa Szczęsna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium doktoranckie - Zaliczenie
Skrócony opis:

zob. Podstawowe informacje o przedmiocie niezależnie od cyklu

Pełny opis:

j.w.

Literatura:

j.w.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.