Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

(Auto)biografia i zdarzenie historyczne. Historie uwewnętrznione i wyrażone w literaturze drugiej połowy XX wieku i w początkach wieku XXI

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3001-C0DS-AZH Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: (Auto)biografia i zdarzenie historyczne. Historie uwewnętrznione i wyrażone w literaturze drugiej połowy XX wieku i w początkach wieku XXI
Jednostka: Instytut Literatury Polskiej
Grupy: Przedmioty dla studiów doktoranckich - Polonistyka
Przedmioty dla studiów doktoranckich - Polonistyka - ILP
Przedmioty dla studiów doktoranckich - Polonistyka - SEMINARIA
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria doktoranckie

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

W pracy na seminarium zajmujemy się badaniem literatury autobiograficznej i literatury autobiografizmu (w rozumieniu: Lejeune, Nycz, Czermińska, Zieniewicz) zarówno ze względu na jej wartość świadectwa, jak na komplikację referencjalną, analizujemy problemy literackiego przedstawienia na pograniczu fikcji i nie fikcji, oraz na pograniczu literatury i dokumentu, ale także dzieła i czynności pisania (wytwarzania: tekstu, przedstawienia, aktu komunikacji literackiej).

Pełny opis:

W pracy na seminarium zajmujemy się badaniem literatury autobiograficznej i literatury autobiografizmu (w rozumieniu: Lejeune, Nycz, Czermińska, Zieniewicz) zarówno ze względu na jej wartość świadectwa, jak na komplikację referencjalną, analizujemy problemy literackiego przedstawienia na pograniczu fikcji i nie fikcji, oraz na pograniczu literatury i dokumentu, ale także dzieła i czynności pisania (wytwarzania: tekstu, przedstawienia, aktu komunikacji literackiej).

Badanie literatury autobiograficznej i autobiografizmu realizujemy na pięciu zasadniczych ścieżkach postępowań metodologicznych, wskazując na:

- zaburzenia i dysfunkcje tej literatury pracującej jako świadectwo. Chodzi o projekcje, wyparcia, nie(d)opowiedzenia, o „ucieczki” pisarzy od, ale i do rzeczywistości.

- procesualną i czynnościową modalność literatury autobiograficznej. Chodzi o jej walor użyteczności (motywacje pisania autobiografii), o jej funkcje jako nośnika pamięci, ale także jako pisania zorientowanego wobec zagadnień prawdziwości, wyobrażania sobie, wobec performatywności wypowiedzi, praktyki bycia pisarzem i „wynajdowania codzienności”, jak to rozumie Michel de Certeau

- zagadnienia „fakturowania rzeczywistości” (za Ewą Domańską). Rozważamy tu „gęstość i szorstkość” przedstawianych wydarzeń, a więc mikrohistorie, cases studies, dokumentacje, obrachunki, słowem - materialność przedstawienia.

- zagadnienia fikcji jako koniecznego elementu w biografii. Chodzi o modi memorandi, sposoby zapominania, zagadnienia zaufania do tekstu, kwestie asercji i jej odmian.

- nowe typy pisania biografii (parabiografii, polibiografii, biografii zdarzeń, okresów, biografii w funkcji manipulowasnia tożsamością). Wchodzą tu zagadnienia afektów (np.wstyd) uzależnień, fetyszyzacji i mityzacji przedstawienia, a także cielesność, geopoetyka, polityka historyczna (auto)biografii.

Literatura:

Uciekanie od rzeczywistości – uciekanie do rzeczywistości. Projekcje, wyparcia, nie(d)opowiedziane świadectwa, oczywistości

A. Gajewska. Zagłada i gwiazdy. Przeszłość w prozie St. Lema. (L.Kośka, Autobiografia słowa) P. Bukalska, Krwawa Luna M. Shore, Smak popiołów,

P. Huelle, Ulica św. Ducha i inne historie

Literatura i sztuki działania – codzienność literaturoznawcza. Pojęcia praktyki, użyteczności, prawdziwości, fikcji, pamięci, wyobrażenia.

Michel de Certeau, Wynaleźć codzienność, Sztuki działania

Fakturowanie rzeczywistości – gęstość i szorstkość wydarzeń. Mikrohistorie, cases studies, rzeczy, dokumenty, obrachunki, spiski.

J. Iwaszkiewicz. Notatnik 39-45, A. Osiecka, Listy do Adama

Fikcja i biografia – przekleństwo, czy błogosławieństwo. Zagadnienie zaufania wobec tekstu. Asercja i pamięć. Modi memorandi

P. Rosół, Historia miłosna

Nowe biografie i poetyki zaangażowania – afekty, ciało, geopoetyka, „polityka historyczna”

Geografia i cielesność w literaturze (pod red. A. Jastrzębskiej)Andrzej Leder, Rysa na tafli

Tony Judt, Zapomniany wiek XX Hartmut Böhme, Fetyszyzm i kultura

Paweł Dybel, Mesjasz, który odszedł. Bruno Schulz i psychoanaliza (PDF)

Jan Potkański, Epoka spojrzenia (PDF) Michael Rothberg, Pamieć wielokierunkowa

Antologia studiów nad traumą, T. Łysak red., Ciałą zdruzgotane, ciała oporne. Afektywne lektury XX wieku, A. Lipszyc, M. Zaleski red., Adam Michnik, Wściekłość i wstyd.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Doktorant ma gruntowną wiedzę na temat stanu badań własnej dyscypliny i biegle orientuje się w rozwoju dyscyplin pokrewnych.

Jest merytorycznie przygotowany do napisania rozprawy doktorskiej.

Ma wiedzę na temat historii rozwoju nauki.

Jest merytorycznie przygotowany do udziału w konferencjach naukowych i programach naukowo-badawczych (np.) grantach).

Umiejętności

Doktorant potrafi profesjonalnie posługiwać się gatunkami wypowiedzi naukowej

Ma umiejętność prowadzenia indywidualnej pracy naukowej w celu poszerzania wiedzy w badaniach nad rozległym materiałem.

Potrafi pracować w zespole badawczym.

Kompetencje społeczne

Uczestniczy w życiu środowiska naukowego w kraju i za granicą

Upowszechnia zdobycze nauki w świadomości społecznej

Rozumie problematykę etyczną związaną z odpowiedzialnością za rzetelne i uczciwe zdobywanie wiedzy i kieruje się nią w rozwoju własnej kariery naukowej

Metody i kryteria oceniania:

- ocena ciągła

- kontrola obecności

- ocena przygotowania kolejnych fragmentów rozprawy doktorskiej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium doktoranckie, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karol Hryniewicz, Andrzej Zieniewicz
Prowadzący grup: Andrzej Zieniewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium doktoranckie - Zaliczenie
Skrócony opis:

W pracy na seminarium zajmujemy się badaniem literatury autobiograficznej i literatury autobiografizmu (w rozumieniu: Lejeune, Nycz, Czermińska, Zieniewicz) zarówno ze względu na jej wartość świadectwa, jak na komplikację referencjalną, analizujemy problemy literackiego przedstawienia na pograniczu fikcji i nie fikcji, oraz na pograniczu literatury i dokumentu, ale także dzieła i czynności pisania (wytwarzania: tekstu, przedstawienia, aktu komunikacji literackiej).

Pełny opis:

W pracy na seminarium zajmujemy się badaniem literatury autobiograficznej i literatury autobiografizmu (w rozumieniu: Lejeune, Nycz, Czermińska, Zieniewicz) zarówno ze względu na jej wartość świadectwa, jak na komplikację referencjalną, analizujemy problemy literackiego przedstawienia na pograniczu fikcji i nie fikcji, oraz na pograniczu literatury i dokumentu, ale także dzieła i czynności pisania (wytwarzania: tekstu, przedstawienia, aktu komunikacji literackiej).

Badanie literatury autobiograficznej i autobiografizmu realizujemy na pięciu zasadniczych ścieżkach postępowań metodologicznych, wskazując na:

- zaburzenia i dysfunkcje tej literatury pracującej jako świadectwo. Chodzi o projekcje, wyparcia, nie(d)opowiedzenia, o „ucieczki” pisarzy od, ale i do rzeczywistości.

- procesualną i czynnościową modalność literatury autobiograficznej. Chodzi o jej walor użyteczności (motywacje pisania autobiografii), o jej funkcje jako nośnika pamięci, ale także jako pisania zorientowanego wobec zagadnień prawdziwości, wyobrażania sobie, wobec performatywności wypowiedzi, praktyki bycia pisarzem i „wynajdowania codzienności”, jak to rozumie Michel de Certeau

- zagadnienia „fakturowania rzeczywistości” (za Ewą Domańską). Rozważamy tu „gęstość i szorstkość” przedstawianych wydarzeń, a więc mikrohistorie, cases studies, dokumentacje, obrachunki, słowem - materialność przedstawienia.

- zagadnienia fikcji jako koniecznego elementu w biografii. Chodzi o modi memorandi, sposoby zapominania, zagadnienia zaufania do tekstu, kwestie asercji i jej odmian.

- nowe typy pisania biografii (parabiografii, polibiografii, biografii zdarzeń, okresów, biografii w funkcji manipulowasnia tożsamością). Wchodzą tu zagadnienia afektów (np.wstyd) uzależnień, fetyszyzacji i mityzacji przedstawienia, a także cielesność, geopoetyka, polityka historyczna (auto)biografii.

Literatura:

Uciekanie od rzeczywistości – uciekanie do rzeczywistości. Projekcje, wyparcia, nie(d)opowiedziane świadectwa, oczywistości

A. Gajewska. Zagłada i gwiazdy. Przeszłość w prozie St. Lema. (L.Kośka, Autobiografia słowa) P. Bukalska, Krwawa Luna M. Shore, Smak popiołów,

P. Huelle, Ulica św. Ducha i inne historie

Literatura i sztuki działania – codzienność literaturoznawcza. Pojęcia praktyki, użyteczności, prawdziwości, fikcji, pamięci, wyobrażenia.

Michel de Certeau, Wynaleźć codzienność, Sztuki działania

Fakturowanie rzeczywistości – gęstość i szorstkość wydarzeń. Mikrohistorie, cases studies, rzeczy, dokumenty, obrachunki, spiski.

J. Iwaszkiewicz. Notatnik 39-45, A. Osiecka, Listy do Adama

Fikcja i biografia – przekleństwo, czy błogosławieństwo. Zagadnienie zaufania wobec tekstu. Asercja i pamięć. Modi memorandi

P. Rosół, Historia miłosna

Nowe biografie i poetyki zaangażowania – afekty, ciało, geopoetyka, „polityka historyczna”

Geografia i cielesność w literaturze (pod red. A. Jastrzębskiej)Andrzej Leder, Rysa na tafli

Tony Judt, Zapomniany wiek XX Hartmut Böhme, Fetyszyzm i kultura

Paweł Dybel, Mesjasz, który odszedł. Bruno Schulz i psychoanaliza (PDF)

Jan Potkański, Epoka spojrzenia (PDF) Michael Rothberg, Pamieć wielokierunkowa

Antologia studiów nad traumą, T. Łysak red., Ciałą zdruzgotane, ciała oporne. Afektywne lektury XX wieku, A. Lipszyc, M. Zaleski red., Adam Michnik, Wściekłość i wstyd.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium doktoranckie, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karol Hryniewicz, Andrzej Zieniewicz
Prowadzący grup: Andrzej Zieniewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium doktoranckie - Zaliczenie
Skrócony opis:

W pracy na seminarium zajmujemy się badaniem literatury autobiograficznej i literatury autobiografizmu (w rozumieniu: Lejeune, Nycz, Czermińska, Zieniewicz) zarówno ze względu na jej wartość świadectwa, jak na komplikację referencjalną, analizujemy problemy literackiego przedstawienia na pograniczu fikcji i nie fikcji, oraz na pograniczu literatury i dokumentu, ale także dzieła i czynności pisania (wytwarzania: tekstu, przedstawienia, aktu komunikacji literackiej).

Pełny opis:

W pracy na seminarium zajmujemy się badaniem literatury autobiograficznej i literatury autobiografizmu (w rozumieniu: Lejeune, Nycz, Czermińska, Zieniewicz) zarówno ze względu na jej wartość świadectwa, jak na komplikację referencjalną, analizujemy problemy literackiego przedstawienia na pograniczu fikcji i nie fikcji, oraz na pograniczu literatury i dokumentu, ale także dzieła i czynności pisania (wytwarzania: tekstu, przedstawienia, aktu komunikacji literackiej).

Badanie literatury autobiograficznej i autobiografizmu realizujemy na pięciu zasadniczych ścieżkach postępowań metodologicznych, wskazując na:

- zaburzenia i dysfunkcje tej literatury pracującej jako świadectwo. Chodzi o projekcje, wyparcia, nie(d)opowiedzenia, o „ucieczki” pisarzy od, ale i do rzeczywistości.

- procesualną i czynnościową modalność literatury autobiograficznej. Chodzi o jej walor użyteczności (motywacje pisania autobiografii), o jej funkcje jako nośnika pamięci, ale także jako pisania zorientowanego wobec zagadnień prawdziwości, wyobrażania sobie, wobec performatywności wypowiedzi, praktyki bycia pisarzem i „wynajdowania codzienności”, jak to rozumie Michel de Certeau

- zagadnienia „fakturowania rzeczywistości” (za Ewą Domańską). Rozważamy tu „gęstość i szorstkość” przedstawianych wydarzeń, a więc mikrohistorie, cases studies, dokumentacje, obrachunki, słowem - materialność przedstawienia.

- zagadnienia fikcji jako koniecznego elementu w biografii. Chodzi o modi memorandi, sposoby zapominania, zagadnienia zaufania do tekstu, kwestie asercji i jej odmian.

- nowe typy pisania biografii (parabiografii, polibiografii, biografii zdarzeń, okresów, biografii w funkcji manipulowasnia tożsamością). Wchodzą tu zagadnienia afektów (np.wstyd) uzależnień, fetyszyzacji i mityzacji przedstawienia, a także cielesność, geopoetyka, polityka historyczna (auto)biografii.

Literatura:

Uciekanie od rzeczywistości – uciekanie do rzeczywistości. Projekcje, wyparcia, nie(d)opowiedziane świadectwa, oczywistości

A. Gajewska. Zagłada i gwiazdy. Przeszłość w prozie St. Lema. (L.Kośka, Autobiografia słowa) P. Bukalska, Krwawa Luna M. Shore, Smak popiołów,

P. Huelle, Ulica św. Ducha i inne historie

Literatura i sztuki działania – codzienność literaturoznawcza. Pojęcia praktyki, użyteczności, prawdziwości, fikcji, pamięci, wyobrażenia.

Michel de Certeau, Wynaleźć codzienność, Sztuki działania

Fakturowanie rzeczywistości – gęstość i szorstkość wydarzeń. Mikrohistorie, cases studies, rzeczy, dokumenty, obrachunki, spiski.

J. Iwaszkiewicz. Notatnik 39-45, A. Osiecka, Listy do Adama

Fikcja i biografia – przekleństwo, czy błogosławieństwo. Zagadnienie zaufania wobec tekstu. Asercja i pamięć. Modi memorandi

P. Rosół, Historia miłosna

Nowe biografie i poetyki zaangażowania – afekty, ciało, geopoetyka, „polityka historyczna”

Geografia i cielesność w literaturze (pod red. A. Jastrzębskiej)Andrzej Leder, Rysa na tafli

Tony Judt, Zapomniany wiek XX Hartmut Böhme, Fetyszyzm i kultura

Paweł Dybel, Mesjasz, który odszedł. Bruno Schulz i psychoanaliza (PDF)

Jan Potkański, Epoka spojrzenia (PDF) Michael Rothberg, Pamieć wielokierunkowa

Antologia studiów nad traumą, T. Łysak red., Ciałą zdruzgotane, ciała oporne. Afektywne lektury XX wieku, A. Lipszyc, M. Zaleski red., Adam Michnik, Wściekłość i wstyd.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.