Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nowa humanistyka wobec wyzwań postprzeszłości i transformacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3001-C0DS-HPT Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nowa humanistyka wobec wyzwań postprzeszłości i transformacji
Jednostka: Instytut Literatury Polskiej
Grupy: Przedmioty dla studiów doktoranckich - Polonistyka
Przedmioty dla studiów doktoranckich - Polonistyka - ILP
Przedmioty dla studiów doktoranckich - Polonistyka - SEMINARIA
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria doktoranckie

Założenia (opisowo):

By uczestniczyć w seminarium, należy przejść pomyślnie kwalifikację na studia doktoranckie.

Doktorant powinien wykazywać orientację w zagadnieniach z zakresu historii oraz teorii literatury XX i XXI wieku, a także historii, filozofii, socjologii w zakresie właściwym dla tematu swojej pracy doktorskiej. Powinien też dysponować znajomością języka angielskiego umożliwiającą lekturę materiałów o tematyce literaturoznawczej, kulturoznawczej.

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

W roku 2020/2021 seminarium poświęcone jest dyskusjom sytuującym się tematycznie w trzech kręgach problemowych. Są to:

1. Transformacyjne problemy z tożsamością podmiotu w narracjach e/migracyjnych;

2. Fenomen rewolucji konserwatywnej w dobie transformacji – ślad poetycki polskiej wersji zagadnienia;

3. Zastosowania nowej humanistyki w odczytaniach prozy mniejszej. Przypadek Innego ( Żyd-kaleka-emigrant);

Spotkania poświęcane są naprzemiennie (w rytmie seminariów odbywanych przez cały rok co dwa tygodnie) dyskusjom nad wybranymi tekstami oraz omawianiu rozpraw doktorskich, nad którymi pracują jego uczestnicy.

Pełny opis:

W roku 2020/2021 seminarium poświęcone jest dyskusjom sytuującym się tematycznie w trzech kręgach problemowych. Są to:

1. Transformacyjne problemy z tożsamością podmiotu w narracjach e/migracyjnych;

2. Fenomen rewolucji konserwatywnej w dobie transformacji – ślad poetycki polskiej wersji zagadnienia;

3. Zastosowania nowej humanistyki w odczytaniach prozy mniejszej. Przypadek Innego (Żyd-kaleka-emigrant);

Spotkania poświęcane są naprzemiennie (w rytmie seminariów odbywanych przez cały rok co dwa tygodnie) dyskusjom nad wybranymi tekstami i omawianiu rozpraw doktorskich, nad którymi pracują jego uczestnicy.

Dobór lektur uwzględnia zainteresowania naukowe uczestników spotkań i bywa czasem modyfikowany w trakcie trwania seminarium.

Literatura:

Ad 1

- Piotr Sadzik, Za wyjątkiem reguły (przedmowa) [w:] Imiona anomii, red. P. Sadzik, Warszawa 2019;

- Eelco Runia, Obecność [w:] Teoria wiedzy o przeszłości na tle współczesnej humanistyki, red. E. Domańska

- Franco "Bifo" Berrardi, The Uprising. On Poetry and Finance (wstęp oraz rozdz. IV Poetry and Finance)

Ad. 2

- Agata Bielik-Robson, Ante-nomia, czyli Literatura przed Prawem. Kafka, Benjamin i Derrida o włochatej łapie Hagady [w:] Imiona anomii, red. P. Sadzik Warszawa 2019;

- Tomasz Swoboda, Wprowadzenie [w:] tegoż, Historie oka. Bataille, Le¬iris, Artaud, Blanchot, słowo/obraz terytoria 2010;

- Peter Vermeulen, Biopolityka traumy [w:] Antologia studiów nad traumą red. T. Łysak, Kraków 2015;

- Wojciech Mackiewicz, Zakończenie, [w:] tegoż, Ciało i polityczność. Koncepcja cielesności w filozofii M. Foucaulta, Kraków 2018;

- Marie-Claire Lavabre, Między historią a pamięcią: w poszukiwaniu metody, [w:] (Kon)teksty pamięci. Antologia, red. K. Kończal;

Ad 3

- Francis Fukuyama, rozdz. 1., Polityka godnościowa, rozdz. 9, Niewidzialny człowiek, rozdz. 10, Demokratyzacja godności, rozdz.11. Od jednej do wielu tożsamości [w:] tegoż, Tożsamość. Współczesna polityka godnościowa i walka o uznanie, Poznań 2018;

- [W:] Wokół tożsamości: teorie, wymiary, ekspresje, red. I. Borowik, K. Leszczyńska, Kraków 2007:

1. Jolanta Kociuba, Narracyjna koncepcja tożsamości;

2. Dariusz Niedźwiedzki, Tożsamość liminalna. Problemy rekonstrukcji tożsamości społecznej w warunkach transformacji systemowej;

3. Robert Szwed, Modele tożsamości europejskiej a identyfikacje zbiorowe w Europie;

4. Agata Grabowska, Pamięć zbiorowa w służbie tożsamości

[W:] (Kon)teksty pamięci. Antologia, red. K. Kończal:

1. Marie-Claire Lavabre, Między historią a pamięcią: w poszukiwaniu metody

2. Luisa Passerini, Shareable Narratives? Intersubiektywność, historie życia i reinterpretowanie przeszłości

Szczegółowy terminarz dyskusji nad poszczególnymi zagadnieniami i ew. dodatkowe lektury zostaną omówione na pierwszym spotkaniu seminaryjnym.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

1. Doktorant po ukończeniu seminarium powinien znać terminologię używaną we współczesnym literaturoznawstwie polonistycznym na poziomie rozszerzonym.

2. Mieć pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o tendencjach rozwojowych współczesnego literaturoznawstwa.

3.Wiedzieć, jak analizować odmiany utworów literackich możliwych do opisania przy użyciu instrumentarium nowej humanistyki i formułować samodzielne koncepcje w badaniach literaturoznawczych.

UMIEJĘTNOŚCI:

1. Powinien umieć wykorzystywać posiadaną wiedzę z zakresu współczesnego literaturoznawstwa do interpretacji złożonych utworów literackich oraz ich oceny.

3. Umieć w sposób spójny i klarowny budować wywód historycznoliteracki, dobierać adekwatne metody analizy oraz interpretacji tekstu literackiego.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

1. Doktorant winien zyskać pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumieć potrzebę ciągłego rozwoju zawodowego.

2. Doceniać znaczenie filologii narodowej dla rozwoju jednostkowego i kształtowania tożsamości zbiorowej Polaków.

Metody i kryteria oceniania:

- ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność) - 25% (udział w ocenie końcowej)

- kontrola obecności - 25% (udział w ocenie końcowej)

- ocena przygotowania kolejnych fragmentów rozprawy doktorskiej - 50% (udział w ocenie końcowej)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium doktoranckie, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Gosk, Karol Hryniewicz
Prowadzący grup: Hanna Gosk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium doktoranckie - Zaliczenie
Skrócony opis:

W roku 2020/2021 seminarium poświęcone jest dyskusjom sytuującym się tematycznie w trzech kręgach problemowych. Są to:

1. Transformacyjne problemy z tożsamością podmiotu w narracjach e/migracyjnych;

2. Fenomen rewolucji konserwatywnej w dobie transformacji – ślad poetycki polskiej wersji zagadnienia;

3. Zastosowania nowej humanistyki w odczytaniach prozy mniejszej. Przypadek Innego ( Żyd-kaleka-emigrant);

Spotkania poświęcane są naprzemiennie (w rytmie seminariów odbywanych przez cały rok co dwa tygodnie) dyskusjom nad wybranymi tekstami oraz omawianiu rozpraw doktorskich, nad którymi pracują jego uczestnicy.

Pełny opis:

W roku 2020/2021 seminarium poświęcone jest dyskusjom sytuującym się tematycznie w trzech kręgach problemowych. Są to:

1. Transformacyjne problemy z tożsamością podmiotu w narracjach e/migracyjnych;

2. Fenomen rewolucji konserwatywnej w dobie transformacji – ślad poetycki polskiej wersji zagadnienia;

3. Zastosowania nowej humanistyki w odczytaniach prozy mniejszej. Przypadek Innego (Żyd-kaleka-emigrant);

Spotkania poświęcane są naprzemiennie (w rytmie seminariów odbywanych przez cały rok co dwa tygodnie) dyskusjom nad wybranymi tekstami i omawianiu rozpraw doktorskich, nad którymi pracują jego uczestnicy.

Dobór lektur uwzględnia zainteresowania naukowe uczestników spotkań i bywa czasem modyfikowany w trakcie trwania seminarium.

Literatura:

Ad 1

- Piotr Sadzik, Za wyjątkiem reguły (przedmowa) [w:] Imiona anomii, red. P. Sadzik, Warszawa 2019;

- Eelco Runia, Obecność [w:] Teoria wiedzy o przeszłości na tle współczesnej humanistyki, red. E. Domańska

- Franco "Bifo" Berrardi, The Uprising. On Poetry and Finance (wstęp oraz rozdz. IV Poetry and Finance)

Ad. 2

- Agata Bielik-Robson, Ante-nomia, czyli Literatura przed Prawem. Kafka, Benjamin i Derrida o włochatej łapie Hagady [w:] Imiona anomii, red. P. Sadzik Warszawa 2019;

- Tomasz Swoboda, Wprowadzenie [w:] tegoż, Hi¬sto¬rie oka. Ba¬ta¬il¬le, Le¬iris, Ar¬taud, Blan¬chot, słowo/obraz terytoria 2010;

- Peter Vermeulen, Biopolityka traumy [w:] Antologia studiów nad traumą red. T. Łysak, Kraków 2015;

- Wojciech Mackiewicz, Zakończenie, [w:] tegoż, Ciało i polityczność. Koncepcja cielesności w filozofii M. Foucaulta, Kraków 2018;

- Marie-Claire Lavabre, Między historią a pamięcią: w poszukiwaniu metody, [w:] (Kon)teksty pamięci. Antologia, red. K. Kończal;

Ad 3

- Francis Fukuyama, rozdz. 1., Polityka godnościowa, rozdz. 9, Niewidzialny człowiek, rozdz. 10, Demokratyzacja godności, rozdz.11. Od jednej do wielu tożsamości [w:] tegoż, Tożsamość. Współczesna polityka godnościowa i walka o uznanie, Poznań 2018;

- [W:] Wokół tożsamości: teorie, wymiary, ekspresje, red. I. Borowik, K. Leszczyńska, Kraków 2007:

1. Jolanta Kociuba, Narracyjna koncepcja tożsamości;

2. Dariusz Niedźwiedzki, Tożsamość liminalna. Problemy rekonstrukcji tożsamości społecznej w warunkach transformacji systemowej;

3. Robert Szwed, Modele tożsamości europejskiej a identyfikacje zbiorowe w Europie;

4. Agata Grabowska, Pamięć zbiorowa w służbie tożsamości

[W:] (Kon)teksty pamięci. Antologia, red. K. Kończal:

1. Marie-Claire Lavabre, Między historią a pamięcią: w poszukiwaniu metody

2. Luisa Passerini, Shareable Narratives? Intersubiektywność, historie życia i reinterpretowanie przeszłości

Uwagi:

Terminy odbywania zajęć: co dwa tygodnie we wtorek: 13.15-14.45 (począwszy od 8. 10. 2020)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium doktoranckie, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Gosk, Karol Hryniewicz
Prowadzący grup: Hanna Gosk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium doktoranckie - Zaliczenie
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W roku 2020/2021 seminarium poświęcone jest dyskusjom sytuującym się tematycznie w trzech kręgach problemowych. Są to:

1. Transformacyjne problemy z tożsamością podmiotu w narracjach e/migracyjnych;

2. Fenomen rewolucji konserwatywnej w dobie transformacji – ślad poetycki polskiej wersji zagadnienia;

3. Zastosowania nowej humanistyki w odczytaniach prozy mniejszej. Przypadek Innego ( Żyd-kaleka-emigrant);

Spotkania poświęcane są naprzemiennie (w rytmie seminariów odbywanych przez cały rok co dwa tygodnie) dyskusjom nad wybranymi tekstami oraz omawianiu rozpraw doktorskich, nad którymi pracują jego uczestnicy.

Pełny opis:

W roku 2020/2021 seminarium poświęcone jest dyskusjom sytuującym się tematycznie w trzech kręgach problemowych. Są to:

1. Transformacyjne problemy z tożsamością podmiotu w narracjach e/migracyjnych;

2. Fenomen rewolucji konserwatywnej w dobie transformacji – ślad poetycki polskiej wersji zagadnienia;

3. Zastosowania nowej humanistyki w odczytaniach prozy mniejszej. Przypadek Innego (Żyd-kaleka-emigrant);

Spotkania poświęcane są naprzemiennie (w rytmie seminariów odbywanych przez cały rok co dwa tygodnie) dyskusjom nad wybranymi tekstami i omawianiu rozpraw doktorskich, nad którymi pracują jego uczestnicy.

Dobór lektur uwzględnia zainteresowania naukowe uczestników spotkań i bywa czasem modyfikowany w trakcie trwania seminarium.

Literatura:

Ad 1

- Piotr Sadzik, Za wyjątkiem reguły (przedmowa) [w:] Imiona anomii, red. P. Sadzik, Warszawa 2019;

- Eelco Runia, Obecność [w:] Teoria wiedzy o przeszłości na tle współczesnej humanistyki, red. E. Domańska

- Franco "Bifo" Berrardi, The Uprising. On Poetry and Finance (wstęp oraz rozdz. IV Poetry and Finance)

Ad. 2

- Agata Bielik-Robson, Ante-nomia, czyli Literatura przed Prawem. Kafka, Benjamin i Derrida o włochatej łapie Hagady [w:] Imiona anomii, red. P. Sadzik Warszawa 2019;

- Tomasz Swoboda, Wprowadzenie [w:] tegoż, Historie oka. Bataille, Leiris, Artaud, Blanchot, słowo/obraz terytoria 2010;

- Peter Vermeulen, Biopolityka traumy [w:] Antologia studiów nad traumą red. T. Łysak, Kraków 2015;

- Wojciech Mackiewicz, Zakończenie, [w:] tegoż, Ciało i polityczność. Koncepcja cielesności w filozofii M. Foucaulta, Kraków 2018;

- Marie-Claire Lavabre, Między historią a pamięcią: w poszukiwaniu metody, [w:] (Kon)teksty pamięci. Antologia, red. K. Kończal;

Ad 3

- Francis Fukuyama, rozdz. 1., Polityka godnościowa, rozdz. 9, Niewidzialny człowiek, rozdz. 10, Demokratyzacja godności, rozdz.11. Od jednej do wielu tożsamości [w:] tegoż, Tożsamość. Współczesna polityka godnościowa i walka o uznanie, Poznań 2018;

- [W:] Wokół tożsamości: teorie, wymiary, ekspresje, red. I. Borowik, K. Leszczyńska, Kraków 2007:

1. Jolanta Kociuba, Narracyjna koncepcja tożsamości;

2. Dariusz Niedźwiedzki, Tożsamość liminalna. Problemy rekonstrukcji tożsamości społecznej w warunkach transformacji systemowej;

3. Robert Szwed, Modele tożsamości europejskiej a identyfikacje zbiorowe w Europie;

4. Agata Grabowska, Pamięć zbiorowa w służbie tożsamości

[W:] (Kon)teksty pamięci. Antologia, red. K. Kończal:

1. Marie-Claire Lavabre, Między historią a pamięcią: w poszukiwaniu metody

2. Luisa Passerini, Shareable Narratives? Intersubiektywność, historie życia i reinterpretowanie przeszłości

Szczegółowy terminarz dyskusji nad poszczególnymi zagadnieniami i ew. dodatkowe lektury zostaną omówione na pierwszym spotkaniu seminaryjnym.

Uwagi:

Terminy odbywania zajęć: co dwa tygodnie we wtorek: 13.15-14.45 (począwszy od 8. 10. 2020)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.