Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Literatura romantyzmu w świetle nowych metodologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3001-C0DS-LRM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Literatura romantyzmu w świetle nowych metodologii
Jednostka: Instytut Literatury Polskiej
Grupy: Przedmioty dla studiów doktoranckich - Polonistyka
Przedmioty dla studiów doktoranckich - Polonistyka - ILP
Przedmioty dla studiów doktoranckich - Polonistyka - SEMINARIA
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria doktoranckie

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Seminarium ma na celu merytoryczne i metodologiczne przygotowanie uczestników do napisania rozprawy doktorskiej na wybrany temat z dziedziny literatury polskiej okresu romantyzmu. W ramach tego przygotowania doktoranci rozwijają wiedzę o różnych kontekstach badań literackich (historycznych, kulturowych, ideowych, filozoficznych etc.). Na zajęciach są odczytywane, recenzowane i redagowane fragmenty prac. Zadaniem każdego z uczestników seminarium jest napisanie rozprawy doktorskiej z wykorzystaniem zgromadzonej bibliografii oraz opracowanych (w porozumieniu z opiekunem naukowym) konspektów.

Pełny opis:

Podczas zajęć doktoranci:

- pogłębiają wiedzę na wybrane tematy z uwzględnieniem nowoczesnego warsztatu metodologicznego niezbędnego do ich naukowego opracowania;

- doskonalą umiejętności redagowania tekstu naukowego ze szczególną dbałością o rzetelne wykorzystanie źródeł, poprawne sporządzanie przypisów i bibliografii;

- analizują i w razie potrzeby korygują zawartość merytoryczną prac;

- formułują zasady końcowej korekty tekstów i ją przeprowadzają.

Literatura:

Literatura jest dobierana odpowiednio do indywidualnych tematów, które doktoranci ustalają z opiekunami naukowymi. W celu wstępnego zapoznania się z zagadnieniami współczesnej metodologii badań literackich proponowane są prace:

J. Culler, Teoria literatury, przeł. M. Bassaj, Warszawa 1998;

Literatura, teoria, metodologia, pod red. D. Ulickiej, Warszawa 2001;

Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, pod red. M. P. Markowskiego i R. Nycza, Kraków 2006;

A. Burzyńska, M. P. Markowski, Teorie literatury XX wieku. Podręcznik, Kraków 2006;

A. Burzyńska, M. P. Markowski, Teorie literatury XX wieku. Antologia, Kraków 2007;

E. Kasperski, Kategorie komparatystyki, Warszawa 2010;

E. Kasperski, Metody i metodologia (metodologia ogólna, nauki humanistyczne, wiedza o literaturze). Podręcznik akademicki, Warszawa 2017.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu seminarium doktorant:

- ma specjalistyczną wiedzę w wybranej dziedzinie badań nad literaturą romantyzmu;

- zdobywa umiejętności w zakresie pisania i redagowania tekstów naukowych w stopniu zaawansowanym oraz potrafi je stosować w praktyce;

- ma ukończoną rozprawę doktorską.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie oceny postępów w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej (każdy z uczestników prezentuje fragmenty dysertacji, opracowuje artykuły do publikacji, etc.)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium doktoranckie, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Fabianowski, Olaf Krysowski
Prowadzący grup: Andrzej Fabianowski, Olaf Krysowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium doktoranckie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium doktoranckie, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Fabianowski, Olaf Krysowski
Prowadzący grup: Andrzej Fabianowski, Olaf Krysowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium doktoranckie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.