Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia literatury i kultury polskiej (XIX wiek)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3001-EKCHHL1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Historia literatury i kultury polskiej (XIX wiek)
Jednostka: Instytut Literatury Polskiej
Grupy: Przedmioty oferowane w ramach umowy
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Ćwiczenia poświęcone będą najważniejszym zagadnieniom literatury i kultury polskiej okresu romantyzmu, pozytywizmu i Młodej Polski. Ich zadaniem jest zapoznanie studentów z najważniejszymi postaciami i dziełami literatury i kultury polskiej XIX wieku oraz osadzenie ich w szerszym europejskim kontekście kulturowym. Zajęcia te mają przede wszystkim ułatwić studentom zrozumienie polskiej kultury i współczesnych kodów kulturowych w dużej mierze opartych na utworach z tamtego okresu.

Dobór lektur będzie na bieżąco uzgadniany ze studentami i dopasowywany do ich poziomu językowego oraz potrzeb edukacyjnych.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone będą podstawowym zagadnieniom dotyczącym literatury i kultury polskiej XIX wieku. Mają one za zadanie zapoznać słuchaczy z wybranymi problemami literatury i kultury polskiej tego okresu oraz pokazać, jak sytuują się one na tle europejskim. Teksty kultury XIX wieku są niezwykle istotne dla zrozumienia wielu kodów i odwołań kulturowych w teraźniejszości i właśnie na rozumienie współczesności poprzez przeszłość będzie tu położony nacisk. Uczestnicy zostaną zapoznani z postaciami ważnymi dla ówczesnej literatury i kultury oraz ich dziełami w porządku chronologicznym (z zachowaniem podziału tradycyjnego periodyzacyjnego podziału na romantyzm, pozytywizm i Młodą Polskę), co ma na celu ułatwić studentom przyswojenie i zrozumienie kolejnych zagadnień i pomóc w interpretacji kolejnych tekstów.

Materiał uporządkowany zostanie z zachowaniem kolejności historycznej, najważniejszy będzie tu klucz „osobowy”, personalny – każde zajęcia będą skupione wokół innego pisarza/ twórcy i jego dzieł, pokazywanych studentom na wybranych fragmentach. Bohaterowie poszczególnych zajęć odegrają rolę swoistych przewodników po polskiej literaturze i kulturze tego okresu.

W czasie zajęć będą omawiane i wykorzystywane różne teksty kultury i nowoczesne pomoce multimedialne (np. filmy, piosenki, mapy, fotografie, malunki), które pozwolą studentom w lepszy i bardziej kompleksowy sposób przyswoić omawiane zagadnienia oraz dadzą możliwość stworzenia pewnego rodzaju dziewiętnastowiecznego kolażu.

Przykładowy plan zagadnień (konkretny plan zostanie ustalony ze studentami):

I. Co było przed wiekiem XIX? Zajęcia wprowadzające

II. Romantyzm – rys epoki

III. Adam Mickiewicz

IV Juliusz Słowacki

V Zygmunt Krasiński

VI Cyprian Kamil Norwid

VII Pozytywizm – wprowadzenie do epoki

VIII Bolesław Prus

IX Eliza Orzeszkowa

X Henryk Sienkiewicz

XI Młoda Polska – wprowadzenie do epoki

XII Stanisław Przybyszewski, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Jan Kasprowicz

XIII Stanisław Wyspiański

XIV Władysław Reymont

XV Stefan Żeromski

Literatura:

Podana literatura jest przykładowa, ostateczna wersja tej listy będzie ustalona razem ze studentami i dopasowana do ich potrzeb edukacyjnych.

1. Adam Mickiewicz, Romantyczność

2. Adam Mickiewicz, Oda do młodości,

3. Adam Mickiewicz, Dziady

4. Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz

5. Juliusz Słowacki, wybór poezji

6. Juliusz Słowacki, Kordian

7. Zygmunt Krasiński, Nie-boska komedia

8. Cyprian Kamil Norwid, wybór poezji

9. Bolesław Prus, Lalka

10. Bolesław Prus, Kamizelka

11. Eliza Orzeszkowa, wybór nowel

12. Henryk Sienkiewicz, Quo Vadis

13. Henryk Sienkiewicz, Ogniem i mieczem

14. Henryk Sienkiewicz, Potop

15. Henryk Sienkiewicz, Pan Wołodyjowski

16. Stanisław Przybyszewski, Confiteor

17. Kazimierz Przerwa-Tetmajer, wybór poezji

18. Jan Kasprowicz, wybór poezji

19. Stanisław Wyspiański, Wesele

20. Władysław Reymont, Chłopi

21. Stefan Żeromski, Siłaczka

22. Stefan Żeromski, Przedwiośnie

Dodatkowo studenci będą poproszeni o zapoznanie się z materiałami wizualnymi, np. obrazami Jana Matejki, Artura Grottgera, Jacka Malczewskiego, Stanisława Wyspiańskiego; fotografiami z epoki czy filmami odnoszącymi się do XIX wieku.

Literatura uzupełniająca:

1. Leszek S. Kolek, Polish Culture. An Historical Introduction

2. Na wyrywki. 100 cytatów z polskiej poezji i dramatu, które powinien znać także cudzoziemiec, red. Cudak Romuald, Hajduk-Gawron Wioletta, Madeja Agnieszka,

3. Michał J. Mikoś, Literatura polska od średniowiecza do końca XVIII wieku. Antologia w języku polskim i angielskim

4. Leonard A. Polakiewicz, Intermediate Polish. A Cultural Reader with Exercises

5. Seria Czytaj po polsku, red. serii Romuald Cudak, Wioletta Hajduk-Gawron, Jolanta Tambor, tomy 01-04

6. Julian Krzyżanowski, Historia literatury polskiej (po polsku lub angielsku)

I inne.

Dodatkowo studenci będą proszeni o zapoznanie się z fragmentami artykułów i publikacji związanych z literaturą polską XIX wieku, których lista będzie ustalana wraz ze słuchaczami na bieżąco. (Przykładowe publikacje: Jarosław Krawczyk, Jan Matejko. Mistrz Legendy św. Stanisława, Warszawa 1998, Maria Janion, Niesamowita Słowiańszczyzna, Warszawa 2007, Marek Bieńczyk, Czarny człowiek. Krasiński wobec śmierci, Warszawa 1991, Charles Baudelaire, Rozmaitości estetyczne, przeł. Joanna Guze, Gdańsk 2000)

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student:

- ma podstawową wiedzę dotyczącą zjawisk zachodzących w literaturze i kulturze polskiej XIX wieku

- zna nazwiska i dzieła najważniejszych polskich twórców XIX wieku oraz podstawowe pojęcia związane z omawianymi epokami

- rozumie znaczenie XIX wieku w polskiej kulturze i potrafi wskazać wpływ tego okresu na współczesność

- potrafi czytać i interpretować proste dziewiętnastowieczne teksty

- potrafi konstruować dłuższą wypowiedź ustną dotyczącą literatury i kultury polskiej XIX wieku

Metody i kryteria oceniania:

a) obecność i aktywność na zajęciach

b) ocena ciągła zadań wykonywanych na platformie Kampus

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Książyk, Katarzyna Muszyńska
Prowadzący grup: Katarzyna Muszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.