Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia literatury i kultury polskiej (XX wiek)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3001-EKCHHL2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Historia literatury i kultury polskiej (XX wiek)
Jednostka: Instytut Literatury Polskiej
Grupy: Przedmioty oferowane w ramach umowy
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Ćwiczenia poświęcone będą najważniejszym zagadnieniom literatury i kultury polskiej XX wieku. Ich zadaniem jest zapoznanie studentów z najważniejszymi postaciami i dziełami tego okresu oraz osadzenie ich zarówno w polskim, jak i w szerszym europejskim kontekście historyczno-kulturowym. Zajęcia te mają przede wszystkim ułatwić studentom zrozumienie polskiej kultury i współczesnych kodów kulturowych.

Dobór lektur będzie na bieżąco uzgadniany ze studentami i dopasowywany do ich poziomu językowego oraz potrzeb edukacyjnych.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone będą podstawowym zagadnieniom dotyczącym literatury i kultury polskiej XX wieku. Mają one za zadanie zapoznać słuchaczy z wybranymi problemami literatury i kultury polskiej tego okresu. Nacisk będzie położony przede wszystkim na twórców i utwory, które są rozpoznawalne zarówno w kraju, jak i na świecie, szczególnie ważne będzie tu odniesienie się do tekstów istotnych, przełomowych, nagradzanych, szeroko dyskutowanych i komentowanych. Słuchacze poznają postaci najistotniejsze dla polskiej literatury i kultury XX wieku, będą zapoznawani z dziełami literackimi, filmowymi, muzycznymi, ikonograficznymi.

Materiał uporządkowany zostanie z zachowaniem kolejności chronologicznej i klasycznej periodyzacji historyczno-literackiej. Kolejne zagadnienia dotyczące kultury i literatury polskiej zostaną omówione ze studentami na najbardziej reprezentatywnych przykładach i fragmentach i umiejscowione w szerszym kontekście historycznym.

W czasie zajęć będą omawiane i wykorzystywane różne teksty kultury i nowoczesne pomoce multimedialne (np. filmy, piosenki, mapy, fotografie, malunki), które pozwolą studentom w lepszy i bardziej kompleksowy sposób przyswoić omawiane zagadnienia.

Przykładowy plan zagadnień (konkretny plan zostanie ustalony ze studentami). Wszystkie tematy zostaną omówione na wybranych przykładach:

I–II Po pierwszej wojnie – główne nurty poezji po 1918 roku

III–IV Po pierwszej wojnie – główne nurty prozy po 1918 roku

V–VI Literatura wojny i okupacji

VII–VIII Poezja 1945-1989

IX–X Proza 1945-1989

XI–XII – Literatura najnowsza

XIII Kino

XIV Teatr

XV – Kultura popularna

Literatura:

Podana literatura jest przykładowa, ostateczna wersja tej listy będzie ustalona razem ze studentami i dopasowana do ich potrzeb edukacyjnych.

1. Krzysztof K. Baczyński, Wybór poezji, oprac. J. Święch, Wrocław 1989 (BN).

2. Miron Białoszewski, Pamiętnik z powstania warszawskiego [w tegoż:] Utwory zebrane, Warszawa 1988.

3. Tadeusz Borowski, Utwory wybrane, oprac. A. Werner, Wrocław 1991 (BN).

4. Konstanty I. Gałczyński, Wybór poezji, oprac. M. Wyka, Wrocław 1970.

5. Witold Gombrowicz, Ferdydurke

6. Zbigniew Herbert, Wiersze zebrane, Warszawa 1982 i tomy późniejsze.

7. Gustaw Herling-Grudziński, Inny świat [w tegoż:] Dzieła zebrane, t. 1, Warszawa 1994.

8. Marek Hłasko, Pierwszy krok w chmurach (wyd. dowolne).

9. Jarosław Iwaszkiewicz, Liryki, Warszawa 1988.

10. Jarosław Iwaszkiewicz, Najpiękniejsze opowiadania, wybrał i przedm. opatrzył T. Burek, Londyn 1993.

11. Ryszard Kapuściński, wybrany reportaż (wyd. dowolne).

12. Jan Lechoń, Poezje, oprac. R. Loth, Wrocław 1990 (BN).

13. Stanisław Lem – jedna powieść do wyboru.

14. Bolesław Leśmian, Poezje wybrane, oprac. J. Trznadel, Wrocław 1991 (BN).

15. Dorota Masłowska, Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną

16. Czesław Miłosz, Poezje wybrane, posł. autora, Kraków 1996.

17. Sławomir Mrożek, Tango

18. Sławomir Mrożek, Słoń i inne opowiadania,

19. Zofia Nałkowska, Medaliony

20. Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Wybór poezji, oprac. J. Kwiatkowski, Wrocław 1967 (BN).

21. Tadeusz Różewicz, wybór wierszy

22. Andrzej Sapkowski, Wiedźmin,

23. Bruno Schulz, Opowiadania. Wybór esejów i listów, oprac. J. Jarzębski, Wrocław 1989 (BN).

24. Wisława Szymborska, Wybór wierszy, Warszawa 1973 (i tomy późniejsze).

25. Olga Tokarczuk, wybrana powieść

26. Julian Tuwim, Wiersze wybrane, oprac. M. Głowiński, Wrocław 1986 (BN).

Dodatkowo studenci będą poproszeni o zapoznanie się z materiałami wizualnymi, np. fragmentami filmów Andrzeja Wajdy, Romana Polańskiego, Pawła Pawlikowskiego, Agnieszki Holland, przedstawień Krzysztofa Warlikowskiego czy Grzegorza Jarzyny, fotografiami, plakatami itp.

Literatura uzupełniająca:

1. Leszek S. Kolek, Polish Culture. An Historical Introduction

2. Na wyrywki. 100 cytatów z polskiej poezji i dramatu, które powinien znać także cudzoziemiec, red. Cudak Romuald, Hajduk-Gawron Wioletta, Madeja Agnieszka,

4. Leonard A. Polakiewicz, Intermediate Polish. A Cultural Reader with Exercises

5. Seria Czytaj po polsku, red. serii Romuald Cudak, Wioletta Hajduk-Gawron, Jolanta Tambor, tomy 05-08, 10-11

6. Julian Krzyżanowski, Historia literatury polskiej (po polsku lub angielsku)

7. Słownik literatury polskiej XX wieku (praca zbiorowa), Wrocław 1996.

8. Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik bibliograficzny, pod red. J. Czachowskiej, A. Szałagan, Warszawa 1994–2004.

9. Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny, t. 1-2, Warszawa 2000.

I inne.

Dodatkowo studenci będą proszeni o zapoznanie się z fragmentami artykułów i publikacji związanych z literaturą i kulturą polską XX wieku, których lista będzie ustalana wraz ze słuchaczami na bieżąco.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student:

- ma podstawową wiedzę dotyczącą zjawisk zachodzących w literaturze i kulturze polskiej XX wieku

- zna podstawowe wydarzenia historyczne związane z historią Polski

- zna nazwiska i dzieła najważniejszych polskich twórców XX wieku oraz podstawowe pojęcia zagadnienia dotyczące kultury po 1918 roku

- potrafi przyswajać i interpretować różne teksty kultury

- potrafi konstruować dłuższą wypowiedź ustną dotyczącą literatury i kultury polskiej XX wieku oraz przeprowadzić dyskusje na ten temat

Metody i kryteria oceniania:

a) obecność i aktywność na zajęciach

b) ocena ciągła zadań wykonywanych na platformie Kampus

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Książyk, Katarzyna Muszyńska
Prowadzący grup: Katarzyna Muszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.