Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Literatura polska XX wieku w kontekście literatur europejskich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3001-ZU2061LW1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Literatura polska XX wieku w kontekście literatur europejskich
Jednostka: Instytut Literatury Polskiej
Grupy: Seminaria magisterskie dla I roku studiów 2-go stopnia filologii polskiej - (zaoczne), 2020/2021
Punkty ECTS i inne: 16.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Seminarium jest poświęcone polskiej recepcji wybranych (wybitnych) zjawisk nowoczesnej literatury europejskiej (XIX i przede wszystkim XX wieku).

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiotem powstających na seminarium rozpraw magisterskich jest szeroko rozumiana XX-wieczna literatura polska.

Pełny opis:

Seminarium ma charakter komparatystyczny. Jego przedmiotem są wybrane literatury europejskie XIX i XX wieku (francuska, niemieckojęzyczna, angielska) widziane z perspektywy literatury polskiej minionego stulecia. Celem opisu oraz interpretacji są dialogi pomiędzy wybitnymi autorami polskimi i kanonicznymi pisarzami europejskimi (odczytywane jako dialogi wyrażające ważną problematykę epoki). Układ seminarium wyznacza połączenie porządku genologicznego (poezja, dramat, proza) z porządkiem chronologicznym.

Literatura:

I. Teksty literackie

1. Johann Wolfgang Goethe: wybór wierszy

2. Friedrich Holderlin: wybór wierszy

3. Charles Baudelaire: wybór wierszy

4. Arthur Rimbaud: wybór wierszy

5. Georg Heym: wybór wierszy

6. Georg Trakl: wybór wierszy

7. Rainer Maria Rilke: wybór wierszy

8. Stefan George: wybór wierszy

9. Paul Valery: wybór wierszy

10. Thomas S. Eliot: wybór wierszy

11. Paul Celan: wybór wierszy

12. Samuel Beckett: "Czekając na Godota"

13. Eugene Ionesco: "Łysa śpiewaczka"

14. Marcel Proust: "W poszukiwaniu straconego czasu" (wybór)

15. Franz Kafka: "Zamek"

16. Thomas Mann: "Czarodziejska góra"

17. Albert Camus: "Upadek"

18. Gunter Grass: "Blaszany bębenek"

II. Monografie pisarstwa autorów uwzględnionych w programie seminarium

III. Monografie zjawisk reprezentowanych przez ich twórczość

IV. Monografie recepcji ich dzieł w Polsce

Efekty uczenia się:

Student:

- rozpoznaje ważne zjawiska i procesy literatury europejskiej XIX i XX wieku oraz literatury polskiej XX wieku

- identyfikuje reprezentujące je utwory literackie

- rozróżnia służące ich opisowi metodologie współczesnych badań literackich (komparatystycznych) i stosuje je we własnej praktyce badawczej

- potrafi łączyć literaturę ostatnich dwóch stuleci z pozostałymi obszarami szeroko rozumianej kultury

- zostaje uwrażliwiony na problem relacji pomiędzy literaturą polską i europejską oraz miejsce kultury polskiej wśród kultur europejskich

- rozwija zmysł dialogu i tolerancji

- umie wykonać podstawowe czynności związane z przygotowaniem rozprawy licencjackiej (wybranie tematu, ułożenie konspektu, zebranie bibliografii)

- potrafi samodzielnie (choć pod opieką promotora) napisać rozprawę magisterską

Metody i kryteria oceniania:

Frekwencja (dopuszczalna liczba nieobecności podlegających usprawiedliwieniu umożliwiająca zaliczenie seminarium - dwie w semestrze), aktywność i postępy w przygotowywaniu rozprawy magisterskiej

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karol Hryniewicz, Monika Kresa, Jagoda Wierzejska, Tomasz Wójcik
Prowadzący grup: Tomasz Wójcik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Uwagi:

Zajęcia w trybie zdalnym prowadzone synchronicznie na platformie Google Meet

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.