Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Akademia filmu awangardowego 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3002-AFAA19-OG Kod Erasmus / ISCED: 14.7 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Akademia filmu awangardowego 2
Jednostka: Instytut Kultury Polskiej
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Student powinien orientować się w szerokim zakresie

zagadnień związanych z historią i historią kultury, naukami

społecznymi. Powinien posiadać podstawową wiedzę

dotyczącą sztuki filmowej – zarówno fabularnej jak i filmu

dokumentalnego, sztuki współczesnej. Student powinien

rozpoznawać podstawowe gatunki sztuki filmowej –

rozpoznawać formy wyrazu przynależne filmowi i sztukom

audiowizualnym – które tradycyjnie są przynależne kinu fikcji

i kinu faktów.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia wykładowe połączone z projekcją filmów, podczas

których studenci zapoznają się z filmami głównych nurtów

awangardy filmowej, które uformowały historię kina, i miały

decydujący wpływ na historię sztuki – od lat 60. XX w. do 90.

XX w., kształtując rozumienie aktualnych realizacji

artystycznych zarówno z pola filmu jak i sztuki współczesnej.

Zajęcia obejmują najnowsze realizacje z pola filmu i sztuki,

na które wpływ miały koncepcje awangardowe. Zajęcia w

kompleksowy sposób przybliżają tradycję kina

awangardowego i wskazują współczesne realizacje kina

dokumentalnego, których autorzy posługują się językiem

filmowym wypracowanym na gruncie awangardy, kładąc

nacisk na odwoływanie się tych form filmowych do kwestii

społecznych, form obiegu sztuki i uwarunkowań związanych

z jej produkcją.

Warunkiem udziału w zajęciach jest wykupienie karnetu

filmowego. Koszt karnetu to: 100 zł.

Zajęcia rozpoczynają się 5 marca 2020 (czwartek)

Kontakt: gabriela.sitek@gmail.com

Pełny opis:

Wśród przedstawionych tematów zajęć znajdują się

zagadnienia stanowiące kanon historii awangardowego kina

światowego: twórczość francuskiego reżysera Chrisa Markera

(La jeteé 1962; Sans soleil 1982), dokonania austriackiej

awangardy filmowej, ukazane na przykładzie prac Petera

Kubelki (m.in. Mozaika w zaufaniu 1955; Adebar 1957) i

VALIE EXPORT (Adjunct Dislocations 1973). Istotnym

poruszanym zagadnieniem na zajęciach będzie kino

letterystów, międzynarodówki sytuacjonistycznej

(Społeczeństwo spektaklu Guya Deborda, 1973).

Przedstawione będzie zagadnienie filmowej menippei w

twórczości Hollisa Framptona (Hapax Legomena I: Nostalgia,

reż. Hollis Frampton, 1971, Hapax Legomena III: Critical

Mass 1971).

Uczestnicy zajęć poznają twórczość zawiązanego w Łódzkiej

Szkole Filmowej Warsztatu Formy Filmowej (1970-1977).

Prace artystów zostaną ukazane w kontekście inspiracji grupy

polską awangardą dwudziestolecia międzywojennego –

zarówno filmową jak i artystyczną, a także zainteresowaniem

codziennością.

Zwrócona zostanie uwaga na najważniejszych przedstawicieli

kina brytyjskiego lat 80. Cykl zajęć obejmie przybliżenie

eksperymentalnego okresu twórczości Petera Greenawaya

(Intervals 1969; Windows 1974; Vertical Features Remake

1978) i jego wpływu na twórczość fabularną i „postfilmy”

okresu zainteresowania elektronicznością tego reżysera. W

programie zajęć znajdą się filmy Dereka Jarmana

(Caravaggio 1986), debiutującego w latach 70., którego

twórczość rozwinęła się w pełni w latach 80. i realizowała się

także w latach 90. Uczestnicy zajęć poznają twórczości

Haruna Farockiego związanego zarówno ze światem sztuki

jak i filmu dokumentalnego.

Program przybliża zagadnienia fascynacji tańcem i

„choreograficzne” podejście do materii filmowej w pracach

Yvonne Rainer i jej wpływ na twórczość Su Friedrich i

Abigail Child. Prace tych twórczyń zostaną ukazane w

kontekście tradycji awangardowej wyznaczonej przez Maję

Deren. Przyjrzymy się także twórczości polskich autorek kina

eksperymentalnego i wideo-artu lat 70. i 80. – m.in. Natalii

LL, Ewy Partum, Jolanty Marcolli, Teresy Tyszkiewicz,

Izabelli Gustowskiej, Jadwigi Singer, Iwony Lemke-Konart.

Istotnym zagadnieniem będzie sztuka światowego wideo-artu

i polskich dokonań na tym polu lat 70., 80. i 90., która

zostania przybliżona za pomocą prac Billa Violi (m.in. The

Passing 1991), Zbigniewa Libery (Jak tresuje się dziewczynki

1987), Artura Żmijewskiego (Oko za oko 1998), Katarzyny

Kozyry (Święto wiosny 1999). Historia awangardy filmowej

zostanie uzupełnienia przez przybliżenie koncepcji Kino-

Sztuki i zwrotu kinematograficznego w polskiej sztuce

współczesnej. Podczas zajęć poruszona zostanie kwestia

wspólnych płaszczyzn sztuki współczesnej i kina

dokumentalnego.

Akademia filmu awangardowego II jest drugą częścią

programu Akademii filmu awangardowego, składającego się z

dwóch semestralnych cykli, które obejmują zagadnienia

historii filmu awangardowego – od lat 20. do czasów

najnowszych. Zajęcia mają na celu zwiększenie świadomości

wpływu tradycji awangardy filmowej na formy wyrazu

obecne we współczesnym filmie, w tym szczególnie w filmie

dokumentalnym, budowanie kompetencji odbioru sztuki

współczesnej.

Literatura:

Podstawowe lektury:

 A. Pitrus, Film awangardowy w latach 1960-1980, w:

Kino epoki nowofalowej. Historia kina, t. 3, red. T.

Lubelski, I. Sowińska, R. Syska, Kraków 2015, s. 659-

685

 A. Pitrus, Film awangardowy i sztuka wideo końca XX

wieku in Kino końca wieku. Historia kina, t. 4, pod

red. T. Lubelski, I. Sowińska, R. Syska, Kraków 2019,

s. 867-900

 Ł. Ronduda, Sztuka polska lat 70. Awangarda, Polski

Western, Jelenia Góra, Centrum Sztuki Współczesnej

Zamek Ujazdowski, Warszawa 2009

 P. A. Sitney, Visionary Film: The American Avant-

Garde, 1943-2000, Nowy Jork 2002

 M. Przylipiak, Poetyka kina dokumentalnego, Gdańsk

2000

 A. Pitrus, Fundament pamięci – o „fotograficznej

powieści” Chrisa Markera, „Kwartalnik Filmowy”

2006, nr 54-55, s. 231-236

 A. Pitrus, Su Friedrich: anektowanie przestrzeni, w:

Reżyserki kina. Tradycja i współczesność, pod red. M.

Radkiewicz. Rabid, Kraków 2005, s. 11-20

 U. Tes, Maya Deren wśród artystek awangardowych:

Shirley Clarke i Yvonne Rainer, w: Reżyserki kina.

Tradycja i współczesność, pod red. M. Radkiewicz.

Rabid, Kraków 2005, s. 179-192

 B. Kosińska-Krippner, Awangarda austriacka. Peter

Kubelka, „Kwartalnik Filmowy” nr 70, 2010, 59-82

Lektury zalecane:

 Warsztat formy filmowej, pod red. M. Kuźmicz, Ł.

Ronduda, Warszawa, Berlin 2017

 Sztuka w kinie dokumentalnym, pod red. Pauliny

Kwiatkowskiej, Matyldy Szewczyk, Warszawa 2016

 M. Radkiewicz, „Władczynie spojrzenia”. Teoria

filmu a praktyka reżyserek i artystek, Kraków 2010

 Kino-Sztuka. Zwrot kinematograficzny w polskiej sztuce

współczesnej, pod red. J. Majmurka, Ł. Rondudy,

Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Muzeum Sztuki

Nowoczesnej w Warszawie, Warszawa 2015

 Wideo w sztukach wizualnych, pod red. R. W.

Kluszczyńskiego, T. Załuskiego, Wydawnictwo

Uniwersytetu Łódzkiego, Galeria Labirynt, Łódź-

Lublin 2018

Efekty uczenia się:

 Student zna najważniejszych twórców i najwybitniejsze

dzieła współczesnego, światowego kina awangardowego i

jego powiązania z filmem dokumentalnym

 Student zna najważniejsze nurty, zjawiska i twórców w

historii kina awangardowego i jego relacje ze sztuką filmu

dokumentalnego

 Student wie, na jakie zagadnienia społeczne i historyczne

odpowiadały filmy awangardowe i wykorzystujące środki

wypracowane na gruncie awangardy filmy dokumentalne

 Student zna kontekst historyczno-społeczno-kulturowy

współczesnego kina dokumentalnego oraz najczęściej

poruszaną w konkretnych filmach problematykę

 Student wie, przy użyciu jakich narzędzi teoretycznych i

analitycznych badać film awangardowy – zarówno jego

światowe realizacje jak i filmy powstałe w Polsce i odnoszące

się do rodzimego kontekstu

 Student rozumie funkcjonowanie i znaczenie wideo i

filmów awangardowych w różnych kontekstach kulturowych i

potrafi wykorzystać narzędzia analityczne przyswojone na

zajęciach w samodzielnym poszerzaniu wiedzy z zakresu

sztuki współczesnej wystawianej w warszawskich galeriach

Umiejętności:

 Student potrafi samodzielnie analizować filmy

awangardowe pod kątem zastosowanych w nich rozwiązań

formalnych i estetycznych

 Student potrafi samodzielnie analizować filmy

awangardowe i sztukę wideo w szerszym kontekście

historycznym i społecznym

 Student potrafi wykorzystać filmy awangardowe w pracy

naukowej, np. jako źródło do badań historycznych i

socjologicznych

 Student potrafi wskazać różnice i podobieństwa między

językiem kina awangardowego i kina głównego nurtu

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceny pracy studenta (udział w całościowej ocenie

pracy studenta)

1. Ocena ciągła: bieżące przygotowanie do zajęć i

aktywność (30/100)

2. Końcowe zaliczenie pisemne 50/100

Warunkiem zaliczenia zajęć poza obecnością będzie zdanie

testu dotyczącego prezentowanych filmów i zagadnień

poruszanych na wykładach.

3. Kontrola obecności 20/100

Wymagana jest obecność na więcej niż połowie zajęć.

Dopuszczalne są dwie nieobecności. W przypadku każdej

kolejnej Uczestnik / Uczestniczka zajęć zobowiązana jest

napisać recenzję lub esej o wybranym filmie – na uzgodnienie

wcześniej z koordynatorką temat, na którego projekcji był

Uczestnik / Uczestniczka zajęć.

Objętość: maksymalnie 3000 znaków. Termin nadsyłania:

ostatnie zajęcia w semestrze.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 180 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Gabriela Sitek
Prowadzący grup: Gabriela Sitek
Strona przedmiotu: https://www.akademiadokumentalna.pl/uw-akademia-filmu-awangardowego-ii
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.