Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teatr i widowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3002-C0DS-TIW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teatr i widowiska
Jednostka: Instytut Kultury Polskiej
Grupy: Przedmioty dla studiów doktoranckich - Polonistyka
Przedmioty dla studiów doktoranckich - Polonistyka - IKP
Przedmioty dla studiów doktoranckich - Polonistyka - SEMINARIA
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria doktoranckie

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia przeznaczone dla studentów studiów III stopnia zamierzających przygotować pracę doktorską z zakresu wiedzy o teatrze XX wieku i współczesnych widowiskach kulturowych (ceremoniały, święta, karnawały, zawody, rytuały itp.), a także dla innych doktorantów zainteresowanych problematyką teatralną i performatyczną. Na seminarium zaprezentowane zostaną główne narzędzia metodologiczne i interpretacyjne wypracowane na gruncie współczesnej teatrologii, performance studies (performatyki) i antropologii widowisk, służące do analizy kultury w jej aspekcie performatywnym, dramaturgicznym i teatralnym. Zasadniczą część programu wypełnią jednak dyskusje o projektowanych przez doktorantów pracach i o fragmentach pisanych przez nich tekstów, dlatego szczegółowy program zajęć jest ustalony każdorazowo na pierwszych spotkaniach w semestrze i dostosowywany do zainteresowań uczestników zajęć.

Pełny opis:

Na seminarium zaprezentowane zostaną główne narzędzia metodologiczne i interpretacyjne wypracowane na gruncie współczesnej teatrologii, performance studies (performatyki) i antropologii widowisk, służące do analizy kultury w jej aspekcie performatywnym, dramaturgicznym i teatralnym. Przedyskutowane zostaną też najnowsze ważne publikacje z zakresu wiedzy o dramacie, teatrze, widowiskach i innych sztukach performatywnych (m.in. nominowane do Nagrody Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych). Zasadniczą część programu wypełnią dyskusje o projektowanych przez doktorantów pracach i o fragmentach pisanych przez nich tekstów (konspekty, rozdziały przygotowywanych rozpraw) – wspólna analiza własnych prac pozwoli na pogłębienie wiedzy na temat warsztatu badawczego, umiejętności problematyzowania zagadnień i posługiwania się źródłami.

Literatura:

Na seminarium omawiane będą na bieżąco najnowsze prace z zakresu nauki o teatrze, widowiskach i innych sztukach performatywnych, w tym nominowane do Nagrody Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych – co pozwoli słuchaczom uzyskać wiedzę na temat specyfiki i metodologii prowadzonych współcześnie badań.

W dyskusjach wykorzystywane też będzie literatura zgromadzona przez doktorantów w trakcie pracy nad rozprawą doktorską.

Efekty uczenia się:

Doktorant

- zna współczesną (najnowszą) literaturę z zakresu historii i teorii teatru, antropologii widowisk, performatyki

- posiada pogłębioną wiedzę z zakresu badań teatralnych

- potrafi biegle posługiwać się aparatem bibliograficznym i zestawiać literaturę przedmiotu

- zna współczesne metodologie z zakresu badań teatralnych

Doktorant

- potrafi krytycznie analizować przedstawienia teatralne i widowiska kulturowe

- potrafi zaprezentować ustnie i pisemnie wyniki swoich badań, przygotować referat, zagajenie dyskusji

- potrafi pisać dłuższe teksty stanowiące podsumowanie kolejnych etapów badań

Metody i kryteria oceniania:

Wymagana obecność na zajęciach (kontrola obecności), przygotowanie dłuższej wypowiedzi ustnej (zagajenie, referat) i przedstawienie fragmentów projektowanej rozprawy doktorskiej. Ocena ciągła przygotowania do zajęć i aktywności.

Praktyki zawodowe:

Nie są wymagane.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium doktoranckie, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Dudzik
Prowadzący grup: Wojciech Dudzik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium doktoranckie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium doktoranckie, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Dudzik
Prowadzący grup: Wojciech Dudzik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium doktoranckie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.