Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Stylistyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3003-13A1ST Kod Erasmus / ISCED: 09.301 / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Stylistyka
Jednostka: Instytut Języka Polskiego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest uporządkowanie wiedzy o podstawowych zagadnieniach stylistyki, charakterystyka podstawowych odmian stylistycznych polszczyzny oraz gatunków, użytecznych w codziennej komunikacji, gatunków naukowych, religijnych, urzędowych i in. Przedstawione zostana kryteria oceny tekstów zróżnicowanych gatunkowo i stylistycznie, wskazane warunki udanej realizacji zamierzonych celów komunikacyjnych w tekstach zróżnicowanych stylowo i gatunkowo.

Pełny opis:

Pojęcie stylu. Stylistyka – rys historyczny. Podstawowe pojęcia współczesnej stylistyki: style typowe i indywidualne: style funkcjonalne polszczyzny, język osobniczy; środki stylowe – systematyzacja. Język w Internecie. Styl potoczny wśród innych odmian stylistycznych. Styl naukowyi. Język religijny wśród innych odmian polszczyzny (styl biblijny). Styl retoryczny. Język propagandy politycznej (w tym nowomowa). Styl urzędowy. Stylizacja i jej typy.

Literatura:

J. Bartmiński, Współczesny język polski (hasła: ustna odmiana języka ogólnego; język ustny a język pisany; styl potoczny, styl urzędowy; styl artystyczny, użycie języka w poezji: zwięzłość i wieloznaczność; nowomowa; styl naukowy; terytorialne odmiany polszczyzny; środowiskowe i zawodowe odmiany języka; gatunkowe wzorce wypowiedzi, akty mowy, tekst), Lublin 2001.

B. Chrząstowska, S. Wysłouch, Poetyka stosowana, rozdz. III: Stylistyka, Warszawa 1978.

Przewodnik po stylistyce polskiej, red. S. Gajda, Opole 1995.

H. Kurkowska, S. Skorupka, Stylistyka polska. Zarys, wyd. V z uzupełnieniami, red. S. Gajda, Warszawa 2001.

Polszczyzna na co dzień, red. M. Bańko, Warszawa 2006.

Praktyczna stylistyka nie tylko dla polonistów, red. E. Bańkowska, A. Mikołajczuk, Warszawa 2003.

D. Zdunkiewicz-Jedynak, Wykłady ze stylistyki, Warszawa 2008.

Efekty uczenia się:

Student:

- definiuje i rozpoznaje różnorodne środki stylistyczne,

- przyporządkowuje różnym elementom języka wartość stylistyczną ,

- ocenia wypowiedzi ze względu na ich poprawność stylistyczną i uzasadnia swoją ocenę,

- identyfikuje teksty jako realizacje różnych gatunków i stylów funkcjonalnych,

- analizuje przemiany w obrębie współczesnej normy stylistycznej polszczyzny,

- w opisie tekstów posługuje się terminologią z zakresu stylistyki.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład jest zaliczany na podstawie testu. Do zaliczenia testu konieczne jest uzyskanie minimum 51% punktów.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.