Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kultura języka polskiego II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3003-13A2KJP-II Kod Erasmus / ISCED: 09.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kultura języka polskiego II
Jednostka: Instytut Języka Polskiego
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II roku filologii polskiej - niestacjonarne (zaoczne) 1-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot służy kształtowaniu umiejętności poprawnego posługiwania się językiem w jego warstwie gramatycznej (fleksja, składnia) oraz zapoznaniu studenta z najtrudniejszymi problemami polskiej ortografii i interpunkcji, a także kwestiami normatywnymi polskiej wymowy; wyposażeniu go w narzędzia, które pozwolą zauważać zmiany w języku oraz samodzielnie dokonywać ich oceny.

Pełny opis:

Przedmiot ma za zadanie zapoznać słuchaczy z najważniejszymi problemami normatywnymi współczesnej polszczyzny w zakresie wymowy, ortografii, interpunkcji, fleksji, składni oraz mechanizmami powstawania błędów językowych w tym zakresie. Ćwiczenia w sali poświęcone są poprawności gramatycznej (fleksyjnej i składniowej). Student pod kierunkiem prowadzącego zajęcia będzie dokonywał korekty różnych tekstów współczesnych. Ćwiczenia na platformie dotyczą ortofonii, ortografii i interpunkcji. Na wykładzie monograficznym prowadzący omawia jedną wybraną kwestię normatywną współczesnej polszczyzny.

Literatura:

Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, red. K. Kłosińska, Warszawa 2014.

H. Jadacka, Kultura języka polskiego. Fleksja. Słowotwórstwo. Składnia, Warszawa 2005.

T. Karpowicz, Kultura języka polskiego.Wymowa, ortografia, interpunkcja, Warszawa 2009.

A. Markowski, Język polski. Poradnik Profesora Andrzeja Markowskiego, Warszawa 2003.

Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN, red. A. Markowski, Warszawa 2012.

J. Podracki, Słownik interpunkcyjny języka polskiego z zasadami przestankowania, Warszawa 1998.

J. Podracki, Słownik skrótów i skrótowców, Warszawa 1999.

Wielki słownik ortograficzno-fleksyjny, red. J. Podracki, Warszawa 2001.

Wielki słownik ortograficzny języka polskiego, red. A. Markowski, Warszawa 1999.

Wielki słownik ortograficzny PWN z zasadami pisowni i interpunkcji, red. E. Polański, Warszawa 2003.

Efekty uczenia się:

Student:

- posługuje się polszczyzną zgodnie z zaaprobowanymi społecznie regułami gramatycznymi;

- zna kodyfikację polskiej ortografii i interpunkcji;

- posługuje się polszczyzną zgodnie z normą fonetyczną;

- rozpoznaje typy błędów gramatycznych i mechanizmy ich powstawania, opisuje je z wykorzystaniem terminologii językoznawstwa normatywnego;

- analizuje współczesne polskie teksty użytkowe i dokonuje ich oceny normatywnej oraz uzasadnia swoje sądy o języku oraz tekstach; dokonuje korekty językowej tekstu;

- rozpoznaje podstawowe tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny w zakresie wymowy, fleksji i składni;

- wykazuje postawę troski o język;

- odwołuje się w swoich sądach o języku i tekstach do aktualnych wydawnictw ortoepicznych i kodyfikujących.

Metody i kryteria oceniania:

- dopuszczalne dwie nieobecności w semestrze

zaliczenie wszystkich sprawdzianów cząstkowych przeprowadzonych na ćwiczeniach w sali (ostatecznie na poziomie co najmniej 60%);

- wykonanie wszystkich testów na platformie COME (ostatecznie na poziomie co najmniej 60%);

- zaliczenie sprawdzianu końcowego z wykładu (na poziomie co najmniej 60%)

- zdanie centralnego egzaminu testowego. (na poziomie co najmniej 50%)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Balicka-Szcześniak, Marcin Będkowski, Agata Hącia, Dorota Zdunkiewicz-Jedynak
Prowadzący grup: Marcin Będkowski, Agata Hącia
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Adamczyk, Agata Hącia, Dorota Zdunkiewicz-Jedynak
Prowadzący grup: Mateusz Adamczyk, Agata Hącia
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.