Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mapa onomastyczna Polski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3003-B9T-HJ2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Mapa onomastyczna Polski
Jednostka: Instytut Języka Polskiego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 7.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student posiada wiedzę o rozwoju historycznym języka polskiego, zróżnicowaniu regionalnym polszczyzny, zna zasady analizy słowotwórczej.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot na ma celu pogłębienie wiedzy o historii nazw własnych i metodach stosowanych w badaniach onomastycznych oraz wykształcenie umiejętności dokonywania samodzielnie analiz onomastycznych nazw własnych, opartych na naukowych podstawach.

Pełny opis:

Nazwy własne stanowią niedoceniane źródło wiedzy o świecie (zarówno współczesnym, jak i świecie naszych przodków), rozumieniu świata i obowiązujących systemach wartości, historii politycznej i społecznej narodu, kulturze i religii, związkach z innymi narodami, też o uczuciach. Ich funkcją podstawową jest funkcja identyfikującą, nazwy własne służą do identyfikacji osób, miejsc, faktów historycznych, ale pełnią też wiele innych funkcji (np. socjolologiczną, lokalizującą czy ekspresywną). Dorobek polskiej onomastyki jest ogromny. Obszary badań onomastycznych zostały zakreślone.

Celem konwersatorium jest:

1) Zapoznanie studentów z historią badań onomastycznych, statusem onomastyki jako dyscypliny językoznawczej, metodami badawczymi i ich ewolucją oraz z terminologią onomastyczną.

2) Charakterystyka szczegółowa jednego z wybranych działów onomastyki: antroponimii (nazwiska, imiona, przezwiska, przydomki), ojkonimii (nazwy miejscowe), mikrotoponimii (nazwy terenowe), urbo-//urbanonimii (nazwy miejskie), oronimii (nazwy górskie), hydronimii (nazwy wodne), zoonimii (nazwy zwierząt), chrematonimii (nazwy n. in. wytworów przemysłowych, towarów…) lub onomastyki literackiej.

3) Na wybranych przykładach zaznajomienie studentów z zasadami analizy onomastycznej, rozpoznawaniem struktury nazw i ich etymologii. Wiedza ta pozwoli studentom na samodzielne – oparte na naukowych podstawach – objaśnianie pochodzenia i znaczenia innych nazw, reprezentujących daną kategorię.

4) Włączenie studentów do prac nad Mapą onomastyczną Polski (https://onoma.uw.edu.pl).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wanda Decyk-Zięba, Izabela Stąpor
Prowadzący grup: Wanda Decyk-Zięba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.