Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Grafy i obrazy. Metodologia gniazdowa i analiza multimodalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3003-C0DS-GIP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Grafy i obrazy. Metodologia gniazdowa i analiza multimodalna
Jednostka: Instytut Języka Polskiego
Grupy: Przedmioty dla studiów doktoranckich - Polonistyka
Przedmioty dla studiów doktoranckich - Polonistyka - IJP
Przedmioty dla studiów doktoranckich - Polonistyka - SEMINARIA
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria doktoranckie

Założenia (opisowo):

Bycie studentem studiów doktoranckich

Zainteresowania językoznawcze

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu poznanie dwóch metod analizy: metody gniazdowej i multimodalnej, różnych ich wariantów i sposobów wykorzystania. Pierwsza jest stosowana w językoznawczych pracach synchronicznych i diachronicznych, a druga – w wieloaspektowych opisach dyskursu lub charakterystyce gatunków multimodalnych.

Pełny opis:

1. Metodologia gniazdowa na tle zasad słowotwórstwa synchronicznego.

2. Podstawowe pojęcia i założenia analizy gniazdowej.

3. Grafy jako forma wizualizacji gniazd słowotwórczych.

4. Wykorzystanie metody gniazdowej w badaniach (konfrontatywnych i JOS).

5. Źródła i założenia analizy multimodalnej.

6. Różne rozumienia multimodalności.

7. Wykorzystania analizy multimodalnej (np. analiza zawartości podręczników, obecnych tam stereotypowych ujęć, analiza memów internetowych).

Literatura:

Multimodalna analiza dyskursu:

• Iedema R., 2013, Multimodalna analiza dyskursu: Resemiotyzacja na potrzeby dyskursów użytkowych, w: Systemowo-funkcjonalna analiza dyskursu, red. A. Duszak, G. Kowalski, Kraków, s. 197-227.

• Jakobson R., 1989, O stosunku między znakami wizualnymi i audytywnymi, w: tegoż, W poszukiwaniu istoty języka. Wybór pism (Wybór, redakcja naukowa i wstęp M.R. Mayenowa), Warszawa.

• Kawka M., 2016, Dyskurs multimodalny – nowa kategoria badawcza?, „Zeszyty Prasoznawcze”, Kraków, T. 59, nr 2 (226), s. 294-303 [http://www.ejournals.eu/Zeszyty-Prasoznawcze/2016/2-226/art/8170/]

• Maćkiewicz J., 2017, Badanie mediów multimodalnych – multimodalne badanie mediów, „Studia Medioznawcze” nr 2 [http://studiamedioznawcze.pl/Numery/2017_2_69/mackiewicz.pdf]

• Martin J.R., 2013, Multimodalna analiza dyskursu: reprezentacja wojny i pojednania, w: Systemowo-funkcjonalna analiza dyskursu, red. A. Duszak, G. Kowalski, Kraków, s. 259-292.

• Piekot T., 2016, Mediacje semiotyczne. Słowo i obraz na usługach ideologii, Warszawa (fragmenty).

• Stankiewicz K., Żurek A., 2010, Obraz Polki/Polaka w serii podręczników do nauczania języka polskiego jako obcego Hurra!!! Po polsku, „Acta Universitatis Lodziensis”. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców nr 17 [ http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.hdl_11089_9714/c/55-stankiewicz.pdf.

• Szczepaniak J., 2017, Tekst (i) obraz w lingwistycznej analizie dyskursu, „Socjolingwistyka” XXXI, [http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-60dd5156-ec38-4ab9-9cf5-90b6c637b5c7].

Słowotwórstwo gniazdowe:

• Burkacka I., 2003, Aspekt stylistyczny opisu gniazdowego, w: Słowotwórstwo gniazdowe. Historia, metoda, zastosowania, red. M. Skarżyński, Kraków, s. 114-136.

• Burkacka I., 2016, Słowotwórczy obraz duszy, w: Antropologiczno- -językowe wizerunki duszy w perspektywie międzykulturowej. T. I Dusza w oczach świata, red. E. Masłowska, D. Pazio-Wlazłowska, Warszawa, s. 327-345.

• Jadacka H., 2001, Wstęp, w: Słownik gniazd słowotwórczych współczesnego języka ogólnopolskiego, t. 1. Vogelgesang T. Gniazda odprzymiotnikowe, Kraków, s. 7-32.

• Jadacka H., 2003, Zagadnienie motywacji słowotwórczej w opisie gniazdowym, w: Słowotwórstwo gniazdowe. Historia, metoda, zastosowania, red. M. Skarżyński, Kraków: s. 29-40.

• Olejniczak M., 2003, 30 lat słowotwórstwa gniazdowego (rys historyczny), w: Słowotwórstwo gniazdowe. Historia, metoda, zastosowania, red. M. Skarżyński, Kraków, s. 12-28.

• Skarżyński M., 1999, Gniazda słowotwórcze, w: tegoż, Powstanie i rozwój polskiego słowotwórstwa opisowego, Kraków, s. 153-174.

• Skarżyński M., 2004, Wstęp, w: Słownik gniazd słowotwórczych współczesnego języka ogólnopolskiego, t. 3. Skarżyński et al., Gniazda odczasownikowe, część I, Kraków, s. VII-XVI.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu seminarium doktorant/doktorantka:

- zna założenia obu metodologii, tło powstania obu propozycji opisu, a także ich zalety i wady;

- potrafi zastosować metodologię gniazdową i analizę multimodalną w opisie własnego materiału;

- posługuje się terminologią związaną z obu metodologiami;

- potrafi budować gniada słowotwórcze, zinterpretować dane w nich zawarte oraz odczytać informacje przedstawione w postaci graficznej;

- umiejętnie łączy analizę znaków językowych i obrazu w opisie tekstów multimodalnych.

Metody i kryteria oceniania:

1. Kontrola obecności (wymagana obecność na 80% zajęć).

2. Kontrola bieżącego przygotowania do zajęć, potwierdzonego aktywnością na zajęciach.

3. Przygotowanie pracy badawczej polegającej na analizie wybranego materiału, z wykorzystaniem jednej z dwóch metod.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium doktoranckie, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Burkacka, Ewelina Hurkała
Prowadzący grup: Iwona Burkacka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium doktoranckie - Zaliczenie
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Pełny opis:

Zajęcia online - w formie synchronicznej - kontakt nauczyciela z uczestnikami w czasie rzeczywistym (Zoom or Google Meet); projekty, materiały - z wykorzystaniem narzędzi Kampus (COME).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.