Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Semantyka jako źródło inspiracji badawczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3003-C0DS-SIB Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Semantyka jako źródło inspiracji badawczych
Jednostka: Instytut Języka Polskiego
Grupy: Przedmioty dla studiów doktoranckich - Polonistyka
Przedmioty dla studiów doktoranckich - Polonistyka - IJP
Przedmioty dla studiów doktoranckich - Polonistyka - SEMINARIA
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria doktoranckie

Założenia (opisowo):

Założenia i cele

Na zajęciach tych są referowane i dyskutowane tematy z zakresu szeroko rozumianej semantyki.

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

W roku akademickim 2020/21 zamierzamy omawiać wybrane zagadnienia z obszernych tematów badawczych, zwłaszcza rozwijanych w ramach językoznawstwa kognitywnego i strukturalistycznego. Poruszana w referatach problematyka wiąże się z badaniami autorskimi referentów, wykorzystujących

dorobek lingwistyki polskiej i światowej. W zależności od tematu badania te - podstawowo jezykoznawcze - nawiązują do wybranych nurtów filozoficznych, a także wskazują na związki z niektórymi obszarami kultury.

Pełny opis:

Zagadnienia sa związane z badaniami własnymi uczestników seminarium. Dotyczą one m.in.

- kwestii teoretycznych z zakresu wybranych problemów językoznawstwa: a) strukturalistycznego (m.in. semantyki predykatowo-argumentowej ) oraz b) kognitywnego (m.in. porządkowania terminologii, interpretacji mechanizmów

związanych z procesami konceptualizacji, mechanizmów zmian semantycznych), a także specyfiki badań autorskich w ramach danego nurtu czy pola analizy (m.in. R. Langackera, Z. Kövecsesa, G. Fouconniera, B. Geeraertsa, B. Bierwiaczonka);

- wybranych problemów dyskursu (Krytycznej Analizy Dyskursu, ujęć R. Langackera i in.);

- metonimii i metafory w interpratacji strukturalistycznej (np. ujęcia J. Apresjana, R. Grzegorczykowej) oraz kognitywnej - jako narzędzi konceptualizacji i mechanizmów w działaniach komunikatywnych;

- różnorodnych sposobów nazywania elementów rzeczywistości społecznej w dyskursie publicznym (w zdarzeniach mownych) oraz

multimodalności w sposobie ich ujmowania w konkretnych użyciach;

- semantyki śmiechu (w konekście humoru) w polszczyźnie ogólnej.

Literatura:

Zakres literarury przedmiotu dotyczacej danego zagadnienia będzie podawany przez referentów.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

– ma wiekszą świadomość złożoności opisu semantycznego zjawisk językowych;

– zna wybrane problemy z bogatej literatury przedmiotu;

– potrafi wykorzystać do badań wybrane narzędzia i metody opisu semantyki;

- lepiej orientuje się w bogatej literaturze przedmiotu.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę składają się:

a) obecności na zajęciach zdalnych;

b) aktywny udział: referowanie, dyskutowanie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium doktoranckie, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Chojnacka-Kuraś, Krystyna Waszak
Prowadzący grup: Krystyna Waszak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium doktoranckie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.