Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język czeski - poziom podstawowy (kurs internetowy)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3005-CZEIA2 Kod Erasmus / ISCED: 09.101 / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Język czeski - poziom podstawowy (kurs internetowy)
Jednostka: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
Grupy: Lektoraty żetonowe Instytutu Slawistyki
Lektoraty żetonowe języka czeskiego Instytutu Slawistyki
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: czeski
Rodzaj przedmiotu:

języki obce

Założenia (opisowo):

Aby uczestniczyć w zajęciach student musi mieć dostęp do Internetu, komputer z głośnikami i mikrofonem.


Wymagana jest znajomość języka czeskiego na poziomie A1.

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

A2 według Modern Languages: Learning, Teaching, Assessment. A Common European Framework of Reference oznacza docelowy poziom kursu języka obcego w zakresie podstawowych sprawności językowych dla studentów rozpoczynających naukę od zera.

Pełny opis:

Zakres tematów omawianych na lektoracie w semestrze letnim:

Uwaga: kolejność omawianych tematów może się różnić od zaprezentowanej.

Gramatyka:

- deklinacja rzeczowników, przymiotników i zaimków (wszystkie przypadki gramatyczne)

- czasowniki dokonane/niedokonane

- czas przyszły

- tryb przypuszczający

Leksyka i etykieta językowa:

- wizyta (typowe sytuacje komunikacyjne w sytuacjach formalnych i nieformalnych)

- mieszkanie (kupno, wynajem, urządzenie, meble, nazwy pomieszczeń)

- części ciała i wygląd człowieka

- ubrania

- fryzjer i inne usługi

- na policji (kradzież, przestępstwo, sytuacje na drodze)

- u lekarza (choroby, środki lecznicze, szpital)

- podróżowanie

- sport i inne rozrywki

- zwierzęta i rośliny

- praca (życiorys, list motywacyjny, zawody)

Literatura:

Materiały autorskie zamieszczone na platformie językowej (audio, video, materiały tekstowe i obrazkowe).

Linki do stron internetowych związanych tematycznie z przerabianym materiałem.

Efekty uczenia się:

Wiedza:- Student/ka zna wymowę czeską, specyfikę czeskich głosek. Z gramatyki zna formy najczęściej używanych przypadków, formy trzech czasów, trybu rozkazującego, czasowniki modalne, najczęściej używane przyimki, liczebniki główne i porządkowe. Zna podstawowe słownictwo przydatne w komunikacji w różnych sytuacjach życia codziennego. Zna sposoby zwracania się do osób w różnym wieku, najczęściej używane zwroty grzecznościowe i ostrzeżenia. Zna podstawowe informacje o Republice Czeskiej i Czechach konieczne przy komunikacji z rodzimymi użytkownikami języka.

Umiejętności: Student/ka potrafi się swobodnie komunikować w sytuacjach życia codziennego, reaguje poprawnie na komunikaty. Radzi sobie w prostych sytuacjach towarzyskich, nawet jeśli nie potrafi zrozumieć wszystkiego i nie zawsze umie jeszcze samodzielnie podtrzymać konwersację. Potrafi uchwycić główny sens wypowiedzi, zawarty w krótkich, wyraźnych, prostych przekazach, ogłoszeniach. Potrafi znaleźć informację w prostych, codziennych materiałach, takich jak ogłoszenia, reklama, prospekty, jadłospisy, rozkład jazdy, proste listy prywatne.- Student/ka rozumie proste teksty mówione i pisane i potrafi wybrać z nich istotne informacje, nawet jeśli nie zna każdego słowa w nich zawartego. Rozumie wyrażenia i najczęściej używane słownictwo dotyczące najbliższych mu dziedzin życia (np. podstawowe informacje o sobie i swojej rodzinie, o zakupach, geografii swojego regionu, zatrudnieniu). Potrafi użyć serii zwrotów i zdań, aby opisać prostymi pojęciami swoją rodzinę i inne osoby, warunki życia, swoje wykształcenie oraz swoją obecną i ostatnio wykonywaną pracę.Potrafi napisać maila, list, krótką notatkę na znane tematy, streścić usłyszany lub przeczytany prosty tekst na tematy ogólne. Potrafi wyszukać proste informacje źródłowe z wykorzystaniem różnych środków i metod

Kompetencje:- Studentk/ka rozumie i dostrzega zalety współpracy w grupie potrafi współpracować w grupie, rozumie potrzebę stałego zdobywania wiedzy, a w szczególności konieczność uczenia się języków obcych, zarówno tych popularnych, jak i tych uważanych za rzadkie, reaguje poprawnie językowo i poza językowo w różnych sytuacjach. Dostrzega różnice kulturowe i jest otwarty/a na odmienność różnych kultur.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia:

30% - ćwiczenia obowiązkowe na platformie językowej

70% - test zaliczeniowy (pisemny i ustny)

UWAGA: aby przystąpić do testu zaliczeniowego student musi zaliczyć zadania na platformie (quizy, prace domowe, obowiązkowe fora) na co najmniej 60%.

Skala ocen:

99 - 100% - 5 (celujący)

93 - 98% - 5 (bardzo dobry)

87 - 92% - 4+ (dobry plus)

77 - 86% - 4 (dobry)

71 - 76% - 3+ (dostateczny plus)

60 - 70% - 3 (dostateczny)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Milena Hebal-Jezierska, Piotr Pierścieniak
Prowadzący grup: Piotr Pierścieniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.