Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia Chorwacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3005-KL1HCH Kod Erasmus / ISCED: 08.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia Chorwacji
Jednostka: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
Grupy: Obowiązek wyboru na 1L grupy adekwatnej do jęz.A
Strona przedmiotu: http://chorwacki.uw.edu.pl/historia-chorwacji/
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Uczestnicy zajęć posiadają ogólną wiedzę o historii Europy. Dobrze orientują się w zależnościach historii politycznej z elementami historii kultury i historii gospodarczej, dzięki czemu potrafią zjawiska z obszaru chorwackiego odnieść do szerszego kontekstu procesów w regionie i Europie.

Ponadto charakteryzuje ich zaciekawienie Chorwacją i Bałkanami, chęć dobrego poznania historii kraju, otwartość na nową problematykę oraz umiejętność dyskutowania.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Ćwiczenia uzupełniają wykład z dziejów Chorwacji i Słowenii. Dotyczą historii chorwackiej w kontekście regionu i Europy. Proponowany jest przegląd chronologiczny dziejów politycznych z elementami historii społecznej i kulturowej od średniowiecza po czasy najnowsze.

Pełny opis:

Ćwiczenia są uzupełnieniem wykładu z dziejów Chorwacji i Słowenii. Ich celem jest wprowadzenie w bardziej szczegółowe zagadnienia chorwackiej historii politycznej i społecznej, niż jest to możliwe na wykładzie. Poruszane są kwestie charakterystyczne dla dziejów tego kraju, wyróżniające go na tle pozostałych krajów regionu. Ważnym składnikiem zajęć jest dyskusja materiałów źródłowych: dokumentów tekstowych, emblematów, materiałów ikonograficznych, i in. Tym samym zajęcia mają pobudzić uczestników do aktywnej interpretacji procesu historycznego i włączyć w tok dyskusji wokół tworzenia wizji przeszłości w Chorwacji oraz wiedzy o przeszłości jako nauki.

Pierwszy semestr dotyczy okresu do końca XIX wieku, drugi zaś dziejów najnowszych.

Literatura:

Obowiązuje znajomość listy lektur przypisanej do wykładu. Na zajęciach będą omawiane wybrane teksty oraz dokumenty. Ich lista oraz wybór będą podawane na bieżąco.

Efekty uczenia się:

Po pierwszym semestrze zajęć student/ka:

- posiada wiedzę o historii politycznej Chorwacji do XIX wieku

- zna podstawowe procesy i zjawiska, wyróżniające Chorwację na tle krajów regionu

- potrafi wskazać główne czynniki wpływające na rozwój kultury chorwackiej do XIX wieku

- umie interpretować teksty źródłowe oraz podstawowe znaki kultury chorwackiej

- umie podejmować dyskusję na wybrane zagadnienia historii Chorwacji w oparciu o przedstawiony materiał źródłowy.

Metody i kryteria oceniania:

Oceniana jest

1) aktywność na zajęciach - poprzez uczestnictwo w dyskusji, komentowanie tekstów bądź innych materiałów źródłowych, wchodzenie w interakcje z prowadzącym i pozostałymi słuchaczami

2) znajomość tematów poruszanych na zajęciach oraz lektur - na postawie testu zaliczeniowego oraz interpretacji materiałów źródłowych (mapy oraz materiały ikonograficzne).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Patrycjusz Pająk
Prowadzący grup: Patrycjusz Pająk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.