Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wiedza o sztuce Czech

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3005-KL1WOC Kod Erasmus / ISCED: 08.9 / (0229) Nauki humanistyczne (inne)
Nazwa przedmiotu: Wiedza o sztuce Czech
Jednostka: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
Grupy: Obowiązek wyboru na 1L grupy adekwatnej do jęz.A
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wymogi w takim samym zakresie jaki obowiązuje przy egzaminie maturalnym. Korzystna będzie szersza wiedza w zakresie przedmiotów humanistycznych, zwłaszcza plastycznych.

Skrócony opis:

Przedmiot prezentujący zarys dziejów sztuki powstałej na ziemiach czeskich. W systematycznej prezentacji poszczególnych okresów i kierunków sztuki od czasów prehistorycznych po współczesność, ukazywane są cechy architektury i sztuk plastycznych, charakterystycznej dla kolejnych epok, omawiane z odwołaniami do przykładów sztuki Czech.

Pełny opis:

Przedmiot wprowadza studenta w podstawową wiedzę na temat poszczególnych okresów i kierunków sztuki prezentowanych w porządku historycznym i z szerokim uwzględnieniem kontekstu historycznego i kulturowego danego obszaru. Przedmiotem odwołań i przykładów jest sztuka powstała na ziemiach czeskich. Prezentacja podstawowych pojęć i terminów charakterystycznych dla danego okresu czy kierunku sztuki jest uzupełniana szerokim kontekstem kulturowym danej epoki.

Literatura:

Literatura obowiązujaca:

1.J.Pavel, Sztuka Czechosłowacji, Warszawa 1986.

2. P.Piotrowski, Awangarda w cieniu Jałty, Poznań 2005.

Niedostatek źródeł w języku polskim oraz specyfika przedmiotu skłania do zalecania studentom korzystania z dostępnych wydań albumowych (osiągalnych w ISZiP) oraz do korzystania ze źródeł internetowych. Dodatkowa literatura rozszerzająca europejski kontekst poruszanej problematyki może być podawana na zajęciach.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- student potrafi wskazać najważniejsze zabytki architektury i sztuk plastycznych danego kraju chrakterystyczne dla poszczególnych epok

- potrafi scharakteryzować kolejno najważniejsze cechy kulturowe danej epoki i opisać specyfikę typowych dla niej dzieł artystycznych

- zna podstawową terminologię architektoniczną i plastyczną właściwą dla danego kierunku sztuki

Umiejętności:

-ćwiczy umiejętność prezentowania dzieł sztuki z uwzględnieniem z wpisaniem ich w kontekst kulturowy i historyczny z uwzględnieniem zasad analizy ikonologicznej Erwina Panofskiego

- rozpoznaje i rozróżnia cechy stylu artystycznego charakterystycznego dla danej epoki

- umie rozróżnić to, co wynika z europejskiego stylu sztuki od tego, co jest aplikacją ogólnych tendencji do lokalnych warunków

Postawy:

- rozumie złożoność interpretacji danych epok artystycznych oraz zdaje sobie sprawę z polemiki w tym zakresie toczone

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria:

-zaliczenie testu pierwszym semestrze i testu w drugim semetrze

Metody oceny:

- ocena ciągła (aktywny udział w zajęciach) 10% oceny

- wynik testu końcowego 100% oceny, ale z uwzględnieniem osiągnięć osób uczestniczących w zajęciach.

Możliwe dwie nieobecności w semestrze, pozostałe powinny zostać usprawiedliwione zwolnieniem lekarskim

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Królak, Danuta Sosnowska
Prowadzący grup: Joanna Królak, Danuta Sosnowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Królak, Danuta Sosnowska
Prowadzący grup: Joanna Królak, Danuta Sosnowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.