Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wiedza o sztuce Serbii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3005-KL1WOSE Kod Erasmus / ISCED: 08.901 / (0229) Nauki humanistyczne (inne)
Nazwa przedmiotu: Wiedza o sztuce Serbii
Jednostka: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
Grupy: Obowiązek wyboru na 1L grupy adekwatnej do jęz.A
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot stanowi wprowadzenie do dziejów sztuki danego kraju i jest dopełnieniem wykładu Dzieje regionu – czynniki przemian kulturowych. Ma na celu ukazanie specyfiki kultury wizualnej kraju, ze szczególnym uwzględnieniem sztuk plastycznych, architektury, a także zjawisk charakterystycznych dla twórczości muzycznej na tle zjawisk charakterystycznych dla regionu i Europy, w ujęciu historycznym.

Pełny opis:

Warsztat ma za zadanie dać słuchaczom ogólną orientację w zagadnieniach z zakresu historii sztuki i estetyki, a także podstawowe narzędzia analizy różnych dzieł sztuki (ze szczególnym uwzględnieniem analizy ikonologicznej). Uwrażliwić na specyfikę i zróżnicowanie ikonosfery danego kraju. Zaznajomić z kanonem artystycznym w kontekście zjawisk kulturowych regionu i Europy.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu (warsztatu) student:

WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI

– analizuje dzieła sztuk pięknych

-- posiada podstawowy zasób pojęć z historii i teorii sztuki

– rozpoznaje specyfikę sztuki kraju

-- potrafi wskazać kierunki inspiracji i oddziaływań zewnętrznych

– wyjaśnia dynamikę rozwoju artystycznego kraju

POSTAWY

-- jest świadomym i kompetentnym obserwatorem zjawisk i procesów estetycznych

-- umie dokonać oceny wartości estetycznej danego artefaktu

Metody i kryteria oceniania:

Aktywne uczestnictwo w czasie zajęć, dowodzące znajomości literatury przedmiotu. Zaliczenie testu końcowego.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bogusławska
Prowadzący grup: Magdalena Bogusławska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Cykl zajęć jest podzielony na następujące moduły uszeregowane w porządku problemowo-chronologicznym:

1. Zagadnienia terminologiczne. Doświadczenie sztuki. Metody analizy i interpretacji dzieł plastycznych.

2. Sztuka (gatunki, style, funkcje) w kulturze serbskiego średniowiecza.

3. Sztuka Bałkanów w kręgu estetyki osmańskiej.

4. Formowanie narodowego kanonu sztuki.

5. Sztuka a modernizacja kultury wizualnej w Serbii XX wieku.

6. Społeczne zaangażowanie sztuki.

7. Instytucje sztuki w Serbii przełomu XX i XXI w.

8. Działania twórcze studentów.

Literatura:

Wybrana literatura:

Vojislav J. Đurić, Gordana Babić-Đorđević Izdavač: Sprska umetnost u srednjem veku, Beograd 1997.

Miodrаg. B. Protić, Srpsko slikаrstvo XX vekа, I-II, Nolit, Beogrаd, 1970.

Istorija umetnosti u Srbiji XX vek 1: Radikalne umetničke prakse, red. Miško Šuvaković, Beograd 2010.

Istorija umetnosti u Srbiji XX vek2: Realizmi i modernizmi oko hladnog rata 1939 – 1989, red. Miško Šuvaković, Beograd 2012.

Istorija umetnosti u Srbiji XX vek 3: Moderna i modernizmi 1878-1941, red. Miško Šuvaković, Beograd 2014.

Lazаr Trifunović, Srpsko slikаrstvo 1900-1950, Beogrаd 2014.

N. Makuljević, Umetnost i nacionalna ideja: sistem evropske i srpske vizuelne kulture u sluzbi nacije, Beograd 2006.

E. Gombrich, Obraz wzrokowy: jego miejsce w komunikacji, w: tegoż, Pisma o sztuce i kulturze, Kraków 2011, s. 41-64.

W. Tatarkiewicz, Sztuka: dzieje pojęcia, w: tegoż, Dzieje sześciu pojęć, Warszawa 2006, s. 21-62.

H. Woelfflin, Podstawowe pojęcia historii sztuki, Wrocław - Warszawa - Kraków 1962.

E. Panofsky, Ikonografia i ikonologia, w: tegoż, Studia z historii sztuki, Warszawa 1971, s. 11-32.

P. Piotrowski, Awangarda w cieniu Jałty, Poznań 2005.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.