Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Literatura Czech I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3005-KL4LCZ Kod Erasmus / ISCED: 09.202 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Literatura Czech I
Jednostka: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
Grupy: Obowiązek wyboru na 2L grupy adekwatnej do jęz. A
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: czeski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znalost českého jazyka na úrovni B1.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Disciplína vysledovává základní tendence české literatury od počátku až do sklonku 19. století a seznamuje studenty s významnými českými literárními tvůrci sledovaného období.

Pełny opis:

Přednášky a semináře sledují problematiku české literatury od počátku až do sklonku 19. století. V přednáškách je pozornost věnována celkové charakteristice literatury v kontextu kulturním a společenském, imanentnímu vývoji literatury, jednotlivým literárním osobnostem, dílům.

Semináře navazují na přednášky a doplňují je. Důraz je kladen na interpretace literárních děl s ohledem na dosavadní literární historii.

Předmět je věnován tématům jako zejména:

počátky literatury v českých zemích; staroslověnská literatura; vývoj latinské a české literatury ve středověku; literatura a předchůdci Husovi; rozvoj literatury v době Karla IV.; Jan Hus a tvorba v době husitské; literatura období renesanse; dferenciace české literatury po roce 1620; ústní lidová slovesnost; písmácká tradice; pololidová tvorba; vývoj české literatury osvícenského klasicismu; společenský, kulturní a literární fenomén národního obrození; klasicismus a preromantismus v literatuře národního obrození; Jungmannova škola a její program; český romantismus v kontextu romantismu evropského; 40. léta - význam doby předbřeznové pro formování české kultury a literatury; úpadek české literatury v 50. letech; Májovci, jejich poetika a význam pro českou literaturu; poezie nového národního a společenského sebevědomí. Ruchovci; yápas národní a "kosmopolitní" tendence v literatuře 2. poloviny 19. století; venkovská próza; historická próza; česká literatura na prahu Moderny; subjektivizace literární tvorby a prvky naturalismu.

Literatura:

Seznam povinné četby:

1.Výbor z české literatury od počátku po dobu Husovu, Praha 1957

-Život svatého Václava (starosłowianski)

-Alexandreida

-Legenda o sv. Kateřině

-Nová rada

-Tkadleček

-Mastičkář

-Tomáš ze Štítného: Řeči svateční a nedělní

- Kosmas Kronika česká 1

2. Výbor z české literatury doby husitské I Praha 1963, II Praha 1964

- Jan Hus Knížky o svatokupectví, Postila

Petr Chelčický Sietˇ viery

Václav Hájek Kronika česká

3. Jan Amos Komenský, Labirynt světa a Ráj srdce

4. Bohuslav Balbín, Obrana jazyka slovanského, zvlaště českého

Rukopis královédvorský, Rukopis zelenohorský

5. J. Kollár, Slávy dcera - Předzpěv

6.K. H. Mácha, Máj,

7.F. L. Čelakovský, Ohlas písní ruských, Ohlas písní českých

8.J. K. Tyl, Strakonický dudák, Poslední Čech

9.K. Havliček-Borovský, Křest sv. Vladimíra, Slovan a Čech, Tyrolské elegie

10.B. Němcová, Babička, Pohorská vesnice,

11.K. J. Erben, Kytice

1J. Neruda, Povídky malostranské, Hřbitovní kvítí,

12.V. Hálek, Večerní písně,

13.K. Světla, Kříž u potoka,

14.J. Arbes, Svatý Xaverius, Newtonův mozek,

15.S. Čech, Písně otroka, Pravý výlet pana Broučka tentokrát do 15. století

16.J. Vrchlický, výbor z poezie

17.J. Zeyer, Dům u tonoucí hvězdy, Tři legendy o krucifixu

18.A. Jirásek, Psohlavci, Temno

19.Z. Winter, Mistr Kampanus

20.T. Nováková, Děti čistého živého,

21.A. Stašek, Blouznivci našich hor

22.K. V. Rais, Zapadlí vlastenci,

23.J. Holeček, Naši 1

24.A. V. Mrštíkovi, Maryša

25.I. Herrmann, U snědeného krámu , Otec Kondelík a ženich Vejvara

26.V. Mrštík, Santa Lucia,

Většina literárních děl je dostupná v digitalizované podobě na http://kramerius.nkp.cz/kramerius/Welcome.do;jsessionid=0CF713356A159ECDC5A6E0218A10A20E

Literatura doporučená studentům:

Lehár, Jan, Stich, Alexandr, Janáčková, Jaroslava, Holý, Jiří: Česká literatura od počátků k dnešku. NLN Praha 2000.

Macura, Vladimír: Znamení zrodu. Praha 1983 a další vydání.

Janáčková, Jaroslava: Stoletou alejí. Praha 1985

Krejčí, Karel. Česká literatura a kulturní proudy evropské. Praha 1975

Efekty uczenia się:

Po ukončení předmětu student :

- rozumí a interpretuje texty české literatury;

- umí získávat a poskytovat informace týkající se dějin české literatury sledovaného období ;

- dokáže objasnit literárně a kulturně historický proces;

- využívá získané informace v kulturní komunikaci;

- dokáže formulovat vlastní ústní závěry na téma dějin české literatury sledovaného období.

Metody i kryteria oceniania:

Ústní zkouška v českém jazyce. Zápočet ze semináře na základě písemného testu

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Królak
Prowadzący grup: Joanna Królak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Uwagi:

Uwaga. W cyklu 2020/2021 zajęcia zdalne odbywają się synchronicznie na platformie Zoom z elementami pracy własnej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Królak
Prowadzący grup: Joanna Królak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Uwagi:

Uwaga. W cyklu 2020/2021 zajęcia zdalne odbywają się synchronicznie na platformie Zoom z elementami pracy własnej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.