Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Literatura Słowacji I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3005-KL4LSL Kod Erasmus / ISCED: 09.202 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Literatura Słowacji I
Jednostka: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
Grupy: Obowiązek wyboru na 2L grupy adekwatnej do jęz. A
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: słowacki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot prowadzony w formie dwóch typów zajęć: wykładu i ćwiczeń. Wykład prezentuje przebieg najważniejszych procesów literackich w literaturze słowackiej. Ćwiczenia mają charakter uzupełniający względem wykładu. Mają na celu poznanie dzieł literackich reprezentatywnych dla omawianego okresu literatury słowackiej.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład koncentruje się na nakreśleniu obrazu literatury słowackiej, od jej początków do końca XIX wieku. Ćwiczenia wprowadzają element praktycznej analizy wybranych zjawisk występujących w literaturze słowackiej.

Pełny opis:

Wykład ma charakter przewodnika po literaturze słowackiej, od jej początków po koniec dziewiętnastego wieku. W jego trakcie omówione będą najważniejsze zjawiska w literaturze w szerszym kontekście kulturowym. W trakcie ćwiczeń będą analizowane konkretne teksty literackie pochodzące z różnych epok i dobrane pod kątem przejawiania się w nich specyficznych elementów kultury słowackiej. Praca z konkretnym tekstem ma na celu pokazanie studentom różnych znaczeń zakodowanych w literaturze pięknej, zarówno tych, których rozpoznanie wymaga znajomości kontekstu lokalnego (tj. słowackiego), jak i znaczeń uniwersalnych.

Literatura:

Podstawowa literatura podana zostanie na pierwszych zajęciach. Literatura do ćwiczeń będzie podawana sukcesywnie w trakcie zajęć.

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu przedmiotu student potrafi:

- wskazać kluczowe problemy procesu historycznoliterackiego

- wskazać na reprezentatywne dla danego okresu dzieła literackie

- samodzielnie je przeanalizować i zinterpretować z uwzględnieniem kontekstu kulturowego, w jakim powstały.

Zajęcia rozwijają zatem umiejętności analityczne i interpretacyjne studentów, pomagają w zrozumieniu znaczenia różnych form komunikacji społecznej, także tych o charakterze wysoce abstrakcyjnym i symbolicznym.

Metody i kryteria oceniania:

Na końcową ocenę z przedmiotu składa się:

1. Napisanie eseju na wybrany temat, uzgodniony z prowadzącym ćwiczenia do przedmiotu.

2. Zaliczenie testu sprawdzającego wiedzę faktograficzną.

3. Obecność i aktywność na zajęciach.

4. Egzamin ustny.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kobylińska
Prowadzący grup: Anna Kobylińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Uwagi:

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną i konieczność dostosowania do niej trybu nauczania na Uniwersytecie Warszawskim (regulowaną wewnętrznymi przepisami uczelni) zajęcia w pierwszym semestrze będą prowadzone w trybie synchronicznym z użyciem komunikatora Google Meet.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.