Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Literatura Słowenii I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3005-KL4LSLN Kod Erasmus / ISCED: 09.202 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Literatura Słowenii I
Jednostka: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
Grupy: Obowiązek wyboru na 2L grupy adekwatnej do jęz. A
Punkty ECTS i inne: 8.00
Język prowadzenia: słoweński
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zadostna jezikovna usposobljenost študentov za razumevanje govorjene standardne slovenščine (vsaj na stopnji B1).

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Pri predmetu Slovenska književnost I bomo spremljali razvoj slovenske literature od razsvetljenstva do moderne (pomembnejša predrazsvetljenska besedila, vključno s protestantskimi, bodo obravnavana z vidika kasnejšega literarnega razvoja).

Posebno pozornost bomo posvetili tistim elementom, ki so za razvoj slovenske literature prelomni in odločajo tudi o njeni današnji podobi. Poznavanje idejnih premis, ki so odločilno vplivale na razvoj slovenske literature, nam bo pomagalo umestiti slovensko literaturo v srednjeevropski in evropski kontekst.

Pełny opis:

Opis

Vaje vsebinsko dopolnjujejo in poglabljajo znanje pridobljeno med predavanji. Poudarek je na individualni analizi izbranih besedil in njihovi samostojni interpetaciji.

Okvirni seznam tem:

1) Razsvetljensko prebujenje: najpomembnejši predstavniki, pomen bukovnikov, odnos razsvetljenskih piscev do protestantske tradicije, začetki popularne literature, protonacionalistične ideje v razsvetljenski književnosti.

2) Klasično obdobje (najpomembnejši predstavniki, izvor slovenske romantike in njeno preoblikovanje na slovenskih tleh, najpomembnejši motivi in ideološki spori, ki zaznamujejo slovenski literarni razvoj tudi kasneje (npr. janzenizem), koncept svetovne literature in slovenska družba v drugi polovici XIX. stoletja.

3) Protorealizem in realizem (najpomembnejši predstavniki, literarno in jezikovno načrtovanje - pomen literarnih programov, oblikovanje literarnega kanona, odsevi moderne politične delitve družbe v slovenski literaturi - vloga meščanstva).

Literatura:

Seznam literature je okviren.

Literarnozgodovinske sinteze:

M. Jakóbiec, Literatury narodów Jugosławii, v: Dzieje literatur europejskich, uredil. W. Floryan, knj. 3, 2. del, Warszawa 1991.

M. Kmecl, Tisoč let slovenske literature, Ljubljana 2004.

J. Pogačnik, F. Zadravec, Zgodovina slovenskega slovstva, t. I–VIII, Maribor 1968–1972.

J. Pogačnik, S. Borovnik, D. Dolinar et al., Slovenska književnost III, Ljubljana 2001.

Zgodovina slovenskega slovstva, uredil L. Legiša, knj. I–IV, Ljubljana 1956–1963.

Antologije in izbori:

Cvetnik slovenskega umetnega pesništva do srede XIX. stoletja, knj. I–II, uredil A. Gspan, Ljubljana 1978–1979.

Iz roda v rod duh išče pot. Izbor slovenske umetne pesmi od začetkov do naših dni, uredil J. Menart, Ljubljana 1969.

Živi Orfej. Velika antologija slovenske poezije, uredili J. Kastelic, D. Šega, C. Vipotnik, Ljubljana 1970.

Sončnice poldneva. Antologija slovenske poezije, uredil D. Bajt, Ljubljana 1993.

A. T. Linhart, Županova Micka, Ta veseli dan, ali Matiček se ženi

V. Vodnik, Pesmi za pokušino (izbrane pesmi)

P. Knobl, Štiri pare kratkočasnih pesmi (izbrane pesmi)

F. Dev (izbrane pesmi)

F. Prešeren, Poezije

L. Pesjak, Beatin dnevnik

S. Jenko (izbrane pesmi)

J. Trdina, Bajke in povesti o Gorjancih, Moje življenje

F. Levstik, Popotovanje iz Litije do Čateža, Martin Krpan z Vrha

J. Jurčič, Jurij Kozak, slovenski janičar, Deseti brat

S. Jenko, Tilka, Jeprški učitelj

J. Kersnik, Ciklamen, Jara gospoda

I. Tavčar, Visoška kronika

A. Aškerc, izbrane pesmi in potopisi

Efekty uczenia się:

Absolvent/ka razume/pozna/:

- povezavo med umetnostjo, literaturo, jezikom ter politiko in zna posamezne kulturne elemente umestiti v zgodovinski kontekst,

- elemente, ki oblikujejo simbolno obzorje v slovenski kulturi,

- literarnozgodovinske procese in njihovo družbeno-zgodovinsko pogojenost,

- pozna proces oblikovanja slovenske kulture in zna povezati njeno sodobno podobo z evropskim kulturnim in institucionalnim kontekstom,

- samostojno analizirati in interpretirati izbrane elemente slovenske kulture.

Absolvent/ka obvlada sporočanjske vzorce, ki so značilni za slovensko kulturo.

Metody i kryteria oceniania:

Ustni izpit na osnovi gradiva s predavanj in poznavanja literarnih del.

Predstavitev rezultatov samostojne literarne analize.

Pisni izpit: analiza dveh zvrstno različnih literarnih del - po dogovoru .

Dovoljeni sta dve neopravičeni odsotnosti.

Praktyki zawodowe:

Ni predvidena.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jasmina Šuler-Galos
Prowadzący grup: Jasmina Šuler-Galos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.