Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Literatura Słowacji II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3005-KL5LSLO Kod Erasmus / ISCED: 09.203 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Literatura Słowacji II
Jednostka: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
Grupy: Obowiązek wyboru na 3L grupy adekwatnej do języka A
Punkty ECTS i inne: 8.00
Język prowadzenia: słowacki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot prowadzony w formie dwóch typów zajęć: wykładu i ćwiczeń. Wykład prezentuje przebieg najważniejszych procesów literackich w literaturze słowackiej. Ćwiczenia mają charakter uzupełniający względem wykładu pod względem form zapoznawania się ze zjawiskami występującymi w literaturze słowackiej.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład koncentruje się na nakreśleniu obrazu literatury słowackiej od drugiej połowy XIX wieku po współczesność. Ćwiczenia wprowadzają element praktycznej analizy wybranych zjawisk występujących w literaturze słowackiej.

Pełny opis:

Wykład ma charakter przewodnika po literaturze słowackiej (od realizmu po współczesność). W jego trakcie omówione będą najważniejsze zjawiska w literaturze w szerszym kontekście kulturowym. W trakcie ćwiczeń będą analizowane konkretne teksty literackie reprezentatywne dla różnych nurtów i dobrane pod kątem przejawiania się w nich specyficznych elementów kultury słowackiej. Praca z konkretnym tekstem ma na celu pokazanie studentom różnych znaczeń zakodowanych w literaturze pięknej, zarówno tych, których rozpoznanie wymaga znajomości kontekstu lokalnego (tj. słowackiego), jak i znaczeń uniwersalnych.

Literatura:

Podstawowa literatura podana zostanie na pierwszych zajęciach. Literatura do ćwiczeń (teksty źródłowe oraz bardziej szczegółowa literatura przedmiotu związana z konkretnymi zagadnieniami) będzie podawana sukcesywnie w trakcie zajęć.

Poniżej wskazano jedynie wybrane pozycje o charakterze podręcznikowym i/lub przekrojowym:

1) M. Mikulová, I. Taranenková i in., Konfigurácie slovenského realizmu. Synopticko-pulzačný model kultúrneho javu, Bratislava 2016.

2) M. Gáfrik, Na pomedzí Moderny, Bratislava 2001.

3) Modernizmus v pohybe, red. M. Habaj, D. Hučková, Bratislava 2019.

4) S. Šmatlák, Dejiny slovenskej literatúry II (19. storočie a prvá polovica 20. storočia), Bratislava 2001.

5) V. Marčok i in., Dejiiny slovenskej literatúry III. Cesty slovenskej literatúry druhou polovicou XX. storočia, Bratislava 2004.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student potrafi:

- wskazać kluczowe problemy procesu historycznoliterackiego

- wskazać na reprezentatywne dla danego okresu dzieła literackie

- orientuje się w przemianach literatury słowackiej i słowackiego życia literackiego

- dostrzega korelację między estetycznym wyrazem wytworów kultury a filozoficzno-światopoglądowymi koncepcjami życia ludzkiego

- potrafi samodzielnie analizować i interpretować teksty literackie z uwzględnieniem kontekstu kulturowego, w jakim powstały.

Zajęcia rozwijają zatem umiejętności analityczne i interpretacyjne studentów, pomagają w zrozumieniu znaczenia różnych form komunikacji społecznej, także tych o charakterze wysoce abstrakcyjnym i symbolicznym.

Metody i kryteria oceniania:

Na końcową ocenę z przedmiotu składa się:

1. Napisanie eseju na wybrany temat, uzgodniony z prowadzącym ćwiczenia do przedmiotu.

2. Obecność i aktywność na zajęciach.

3. Egzamin ustny.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kobylińska
Prowadzący grup: Anna Kobylińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Uwagi:

W razie konieczności pracy zdalnej wykłady i ćwiczenia (oraz egzamin) będą realizowane z wykorzystaniem pakietu Google (Meet, Classroom, Formularze).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.