Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesne życie społeczno-polityczne Słowenii i instytucje kultury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3005-KL5WZSLW Kod Erasmus / ISCED: 09.103 / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Współczesne życie społeczno-polityczne Słowenii i instytucje kultury
Jednostka: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
Grupy: Obowiązek wyboru na 3L grupy adekwatnej do języka A
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: słoweński
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość języka słoweńskiego na poziomie B1.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiotem zajęć są podstawowe zasady funkcjonowania państwa; najważniejsze zjawiska współczesnego życia społeczno-politycznego w Słowenii; wskazanie ich historycznych przyczyn; ukazanie najważniejszych przejawów wzajemnego oddziaływania polityki i kultury.

Pełny opis:

Zajęcia przeznaczone są dla studentów III roku studiów licencjackich, uczących się języka słoweńskiego. Ich formuła zakłada połączenie elementów praktycznej nauki języka i konwersatorium tematycznego. Przedmiotem zajęć jest z jednej strony przedstawienie sposobu funkcjonowania Słowenii jako bytu państwowego, aktualnych zjawisk społeczno-politycznych w kontekście ich genezy, polityki kulturalnej państwa - z drugiej zaś zapoznanie studentów ze słownictwem dotyczącym tych dziedzin. Formuła zajęć stwarza też okazję do utrwalania i rozwijania zdobytych wcześniej umiejętności językowych (rozumienia, mówienia, pisania). Celem zajęć jest zdobycie przez studentów umiejętności rozumienia warstwy językowej i merytorycznej współczesnych słoweńskich tekstów publicystycznych oraz wypowiadania się na aktualne tematy dotyczące zjawisk społecznych i politycznych.

Tematski sklopi:

• Državna ureditev, tranzicija, politične okoliščine življenja v Sloveniji

• Umetnost, kultura in politika, institucionalni okvir, prevladujoče ideologije, alternativna družbena gibanja

• Slovenski geopolitični položaj, Slovenci zunaj meja, emigracija, medkulturnost

• Vsakodnevno življenje, spremembe v načinu življenja (nakupovalna središča, eko moda)

• Prazniki in oblikovanje skupnosti

• Gospodarske razmere, ekonomske krize in upor državljanov

• Družbena vloga religije, zgodovina katoliške cerkve, protestantizem, muslimani v Sloveniji, druga verska gibanja

Literatura:

Materiały lektorskie: teksty adaptowane, artykuły prasowe i popularnonaukowe; materiały audio i audiowizualne, materiały ikonograficzne; portale internetowe.

Opracowania naukowe.

"Slovenska kronika XX. stoletja", red. Bojan Balkovec (et al.), Ljubljana: Nova revija, 2005-2006.

"Civilna družba v Sloveniji in Evropi: stanje in perspektive : zbornik razprav, SAZU", Ljubljana : Društvo Občanski forum: FDV, 1999 (izbrani članki).

"Antropološki vidiki življenja v mestih", red. Jaka Repič in Jože Hudales, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012.

Marija Jurić-Pahor, "Narod, identiteta, spol: etno-nacionalna identiteta koroških in tržaških Slovenk in Slovencev", Trst: ZTT = EST, 2000.

Ksenija H. Vidmar, "Kozmopolitski patriotizem: historično-sociološki in etični vidiki neke paradigme", Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012.

"Migracije in slovenski prostor od antike do danes: VII Izseljenstvo in priseljenstvo", red. Peter Štih, Bojan Balkovec, Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2010, s. 474–502.

Ahmed Pašić, "Islam in muslimani v Sloveniji", Sarajevo: Emanet, 2002.

"Urbana plemena : subkulture v Sloveniji v devetdesetih", red. Gregor Tomc,

Ljubljana: ŠOU, Študentska založba, 1999.

Rado Pezdir, "Slovenska tranzicija od Kardelja do tajkunov", Ljubljana: Časnik Finance, 2008.

"Politika praznovanja: prazniki in oblikovanje skupnosti na Slovenskem", red. Božidar Jezernik, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

WIEDZA

– posiada podstawową wiedzę na temat zasad funkcjonowania państwa słoweńskiego

– orientuje się w zakresie najważniejszych zjawisk współczesnego życia społeczno-politycznego Słowenii

Student po ukończeniu kursu:

– wykazuje znajomość określonego słownictwa tematycznego

– rozumie warstwę językową i merytoryczną współczesnych słoweńskich tekstów publicystycznych, prawnych, politycznych i propagandowych

– potrafi udzielić informacji o poszczególnych zagadnieniach realioznawczych

– umie w języku słoweńskim sformułować własną opinię na aktualne tematy dotyczące zjawisk z zakresu współczesnego życia społecznego i politycznego

– właściwie odczytuje fakty dotyczące słoweńskiego życia społeczno-politycznego

– dostrzega historyczne źródło aktualnych zjawisk społecznych i politycznych

Metody i kryteria oceniania:

- ocena bieżącego przygotowania studenta do zajęć dydaktycznych.

Egzamin końcowy: pisemny i ustny.

Zakres egzaminu: wiadomości i słownictwo w zakresie zagadnień omawianych na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Cmiel-Bażant
Prowadzący grup: Marta Cmiel-Bażant
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiotem zajęć są podstawowe zasady funkcjonowania państwa; najważniejsze zjawiska współczesnego życia społeczno-politycznego w Słowenii; wskazanie ich historycznych przyczyn; ukazanie najważniejszych przejawów wzajemnego oddziaływania polityki i kultury.

Pełny opis:

Zajęcia przeznaczone są dla studentów III roku studiów licencjackich, uczących się języka słoweńskiego. Ich formuła zakłada połączenie elementów praktycznej nauki języka i konwersatorium tematycznego. Przedmiotem zajęć jest z jednej strony przedstawienie sposobu funkcjonowania Słowenii jako bytu państwowego, aktualnych zjawisk społeczno-politycznych w kontekście ich genezy, polityki kulturalnej państwa - z drugiej zaś zapoznanie studentów ze słownictwem dotyczącym tych dziedzin. Formuła zajęć stwarza też okazję do utrwalania i rozwijania zdobytych wcześniej umiejętności językowych (rozumienia, mówienia, pisania). Celem zajęć jest zdobycie przez studentów umiejętności rozumienia warstwy językowej i merytorycznej współczesnych słoweńskich tekstów publicystycznych oraz wypowiadania się na aktualne tematy dotyczące zjawisk społecznych i politycznych.

Tematski sklopi:

• Državna ureditev, tranzicija, politične okoliščine življenja v Sloveniji

• Umetnost, kultura in politika, institucionalni okvir, prevladujoče ideologije, alternativna družbena gibanja

• Slovenski geopolitični položaj, Slovenci zunaj meja, emigracija, medkulturnost

• Vsakodnevno življenje, spremembe v načinu življenja (nakupovalna središča, eko moda)

• Prazniki in oblikovanje skupnosti

• Gospodarske razmere, ekonomske krize in upor državljanov

• Družbena vloga religije, zgodovina katoliške cerkve, protestantizem, muslimani v Sloveniji, druga verska gibanja

Literatura:

Materiały lektorskie: teksty adaptowane, artykuły prasowe i popularnonaukowe; materiały audio i audiowizualne, materiały ikonograficzne; portale internetowe.

Opracowania naukowe.

"Slovenska kronika XX. stoletja", red. Bojan Balkovec (et al.), Ljubljana: Nova revija, 2005-2006.

"Civilna družba v Sloveniji in Evropi: stanje in perspektive : zbornik razprav, SAZU", Ljubljana : Društvo Občanski forum: FDV, 1999 (izbrani članki).

"Antropološki vidiki življenja v mestih", red. Jaka Repič in Jože Hudales, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012.

Marija Jurić-Pahor, "Narod, identiteta, spol: etno-nacionalna identiteta koroških in tržaških Slovenk in Slovencev", Trst: ZTT = EST, 2000.

Ksenija H. Vidmar, "Kozmopolitski patriotizem: historično-sociološki in etični vidiki neke paradigme", Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012.

"Migracije in slovenski prostor od antike do danes: VII Izseljenstvo in priseljenstvo", red. Peter Štih, Bojan Balkovec, Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2010, s. 474–502.

Ahmed Pašić, "Islam in muslimani v Sloveniji", Sarajevo: Emanet, 2002.

"Urbana plemena : subkulture v Sloveniji v devetdesetih", red. Gregor Tomc,

Ljubljana: ŠOU, Študentska založba, 1999.

Rado Pezdir, "Slovenska tranzicija od Kardelja do tajkunov", Ljubljana: Časnik Finance, 2008.

"Politika praznovanja: prazniki in oblikovanje skupnosti na Slovenskem", red. Božidar Jezernik, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013.

Uwagi:

W semestrze zimowym roku 2020/2021 zajęcia będą się odbywały za pomocą komunikatora Zoom i platformy Kampus. Ćwiczenia, zadania oraz materiały dotyczące poszczególnych tematów będą umieszczane na platformie Kampus. Następnie będą omawiane podczas synchronicznego spotkania przez komunikator Zoom, na którym co tydzień będą odbywały się konwersacje. Suma wyników wszystkich zadań na platformie Kampus będzie częścią składową oceny końcowej (zamiast testu). Cykl konwersatoriów zakończy się egzaminem ustnym sprawdzającym wiedzę oraz językowe kompetencje uczestników zajęć.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.