Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pułapki tłumacza (języki chorwacki i serbski)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3005-LU9PULTLUM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pułapki tłumacza (języki chorwacki i serbski)
Jednostka: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
Grupy: Zajęcia fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Znajomość języka chorwackiego lub serbskiego co najmniej na poziomie B1. Zalecana, ale niewymagana znajomość angielskiego na poziomie B1.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Warsztaty mają na celu zapoznanie studentów z problemami i dylematami, przed jakimi staje tłumacz języka chorwackiego lub serbskiego. Studenci poprzez praktykę będą uczyć się przekładać zróżnicowane stylistycznie teksty literackie, naukowe i użytkowe.

Pełny opis:

Na zajęciach omówione zostaną niżej wymienione zagadnienia. Grupa może zgłosić także dodatkowy temat, który ją interesuje.

1. WPROWADZENIE. Metody pracy tłumacza, podstawowe zagadnienia translatoryczne, "fałszywi przyjaciele tłumacza".

2. MOWA POTOCZNA. Tłumaczenie tekstów literackich pisanych mową potoczną, zawierających wulgaryzmy i kolokwializmy.

3. POEZJA. Tłumaczenie poezji - wierne czy piękne?

4. ADAPTACJA. Dostosowanie przekładu tekstu literackiego do kultury języka docelowego.

5. STYLIZACJA DIALEKTALNA. Jak przetłumaczyć na język polski tekst pisany dialektem?

6. ARCHAIZACJA. Przekład literatury dawnej.

7. STYLIZACJA ŚRODOWISKOWA. Tłumaczenie żargonu, socjolektów, profesjolektów.

8. TEKST NAUKOWY. Przekład tekstu naukowego, przede wszystkim z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa lub kulturoznawstwa kroatystycznego i serbistycznego.

9. DOKUMENTY I TEKSTY PRAWNE. Tłumaczenie serbskich i chorwackich dokumentów i tekstów prawnych, zagadnienia związane z przekładem dokumentów międzynarodowych na serbski, chorwacki i bośniacki.

10. TEKSTY UŻYTKOWE. Przekład tekstów instruktażowych itp.

11. FILM. Przekład dialogów filmowych.

12. HUMOR. Tłumaczenie tekstów humorystycznych, gier słownych, memów.

13. NEOLOGIZMY. Tworzenie neologizmów w języku docelowym.

14. INNE MEDIA. Zagadnienia związane z tłumaczeniem komiksów, gier wideo itp.

Do każdego zagadnienia zostaną przedstawione odpowiednie teksty w oryginale oraz w przekładzie. W dyskusji ze studentami omówione zostaną najważniejsze aspekty tłumaczenia danego typu tekstu. Studenci będą mieli za zadanie samodzielnie przetłumaczyć fragment podobnego tekstu, a następnie ich przekład zostanie przeanalizowany przez grupę. W ten sposób studenci będą mogli wymieniać się spostrzeżeniami nie tylko z prowadzącym, ale też ze sobą nawzajem.

Literatura:

V. Brodnjak, Rječnik razlika između hrvatskog i srpskog jezika, Zagreb 1992

A. A. Jovanović, Osnovi teorije prevođenja sa kritičkim poređenjem prevoda, Beograd 2015

M. Ordudari, Translation procedures, strategies and methods, [w:] "Transla-tion Journal",11(3) 2007. http://translationjournal.net/journal/41culture.htm

M. Tomasović, Traduktološke rasprave, Zagreb 1996

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć student zna metody pracy tłumacza, ma świadomość problemów z nią związanych oraz posiada praktyczne umiejętności w tłumaczeniu tekstów różnego typu.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia jest aktywny udział w zajęciach oraz wygłoszenie prezentacji na wybrany przez studenta temat lub tłumaczenie pisemne wybranego tekstu obrazującego zagadnienia omawiane na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Szablewski
Prowadzący grup: Janusz Szablewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.